9. Tydzień w Poznaniu - fotorelacja

XX Poznański Festiwal Nauki i Sztuki
w Poznaniu

9. Tydzień Mózgu w Poznaniu

Seminarium Komisji Automatyki
i Informatyki O/PAN w Poznaniu

Komisja Automatyki i Informatyki przy Oddziale PAN w Poznaniu wraz z Wydziałem Elektrycznym Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technicznego, zapraszają na seminarium naukowe:

Metody analizy obrazów oraz systemy wizyjne w automatyce i informatyce,


które odbędzie się 19 maja br., w Audytorium im. prof. Stanisława Skoczowskiego Wydziału Elektrycznego ZUT w Szczecinie przy ul. 26 Kwietnia.

Program seminarium do pobrania TUTAJ

9. Tydzień Mózgu w Poznaniu - transmisja na żywo

Oddział Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu zaprasza wszystkie osoby zainteresowane tematyką centralnego układu nerwowego do uczestniczenia w wykładach odbywających się w ramach 9. Tygodna Mózgu w Poznaniu. Wykłady, a także tegoroczny koncert, odbywać się będą przy ul. Wieniawskiego 17/19 w Poznaniu. Jednocześnie informujemy, że z wykładów, jak co roku, prowadzona bedzie transmisja na żywo, którą będzie można obejrzeć po kliknięciu w poniższy baner:

9. Tydzień Mózgu w Poznaniu

Konkurs dla doktorantów

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że termin składania wniosków w konkursie na najlepszą oryginalną pracę twórczą, której wiodącym autorem jest doktorant, został przedłużony do dnia 17 marca br. Wnioski mogą być składane do biura Oddziału PAN w Poznaniu drogą elektorniczną na adres: kamila.sobkowska@pan.pl

Doskonałość naukowa - jak równać do najlepszych

W dniach 23-24 lutego 2017 roku odbyła się w Poznaniu konferencja programowa Narodowego Kongresu Nauki nt. „Doskonałość naukowa – jak równać do najlepszych”. Jej organizatorami był Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Polska Akademia Nauk, Oddział w Poznaniu. Poznańska konferencja była piątą z dziewięciu konferencji programowych poprzedzających Narodowy Kongres Nauki organizowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, na którym zostanie przedstawiona i poddana debacie koncepcja nowych ram ustawowych dla szkolnictwa wyższego w Polsce.

W pierwszym dniu konferencji, w Sali Dużej Poznańskiego Ośrodka Nauki PAN odbyły się seminaria prowadzone w oryginalnej formule, zwanej Chatham House Rule, na tematy „Kryteriów doskonałości naukowej” i ”Podnoszenia kompetencji badawczych kadry naukowej”. Moderatorem pierwszego z nich był prof. Roman Słowiński, prezes Oddziału PAN w Poznaniu, a drugiego, prof. UAM Beata Mikołajczyk, prorektor UAM.

Każde z tych seminarium było zorganizowane w ten sposób, że przy sześciu stołach odpowiadających różnym obszarom nauki (nauki humanistyczne, nauki społeczne, nauki biologiczne i rolnicze, nauki ścisłe i nauki o Ziemi, nauki techniczne, nauki medyczne) zasiedli zaproszeni dyskutanci, w liczbie ok. 8, którzy w ciągu 60 min. wypowiedzieli się na tematy podane przez moderatora; następnie wnioski z dyskusji przy każdym stole były przedstawione na forum seminarium przez animatorów-sprawozdawców. Moderatorzy z kolei przedstawili syntezę tych wniosków na forum konferencji w dniu następnym.

Podsumowanie seminarium nt. „Kryteriów doskonałości naukowej” dokonane przez prof. Romana Słowińskiego znajduje się pod tym linkiem .

9. Tydzień Mózgu w Poznaniu

9. Tydzień Mózgu w Poznaniu

Zmarła Pani Prof. Jadwiga Stankowska

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Pani Profesor Jadwigi Stankowskiej

żony śp. Profesora Jana Stankowskiego, byłego prezesa Oddziału PAN w Poznaniu.

Pani Profesor przez wiele lat była związana z Instytutem Fizyki UAM, zajmując się fizyką ciała stałego i fizyką ferroelektryków. Byłą m.in. przewodniczącą Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Fizyków (1986-89). Za swoją działalność naukową była odznaczona m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1988), Złotym Krzyżem Zasługi (1977), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1978) i Honorową Odznaką Miasta Poznania (1978), a także wyróżniona nagrodą Sekretarza Naukowego PAN 1973) i nagrodą Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego (1975).
Dorobek naukowy Pani Profesor zapewnił jej uznanie wśród fizyków w kraju i na świecie. Ceniona jako pedagog akademicki wykształciła wiele pokoleń fizyków poznańskich. Była podziwiana także za doskonałe łączenie pracy dydaktycznej i naukowej z obowiązkami rodzinnymi. Była Człowiekiem o wielkiej kulturze osobistej i ogromnej życzliwości dla innych.

Rodzinie Pani Profesor składamy wyrazy głębokiego współczucia
Prezes i Członkowie Prezydium Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu

Ogłoszenie konkursu na najlepszą pracę twórczą, której autorem jest doktorant

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Oddział PAN w Poznaniu ogłasza V. edycję konkursu na najlepszą oryginalną pracę twórczą opublikowaną w 2016 r., której wiodącym autorem jest doktorant (wiek do 30 lat) z Wielkopolski lub Ziemi Lubuskiej. Konkurs ten przeprowadzony będzie w pięciu obszarach działania Akademii, tożsamych z nazwami wydziałów PAN:
- nauk humanistycznych i społecznych,
- nauk biologicznych i rolniczych,
- nauk ścisłych i nauk o Ziemi,
- nauk technicznych,
- nauk medycznych.
Pięcioosobowe komisje oceniające, dla ww. obszarów, nominują do nagrody po jednej pracy naukowej. Laureaci uzyskają nagrody pieniężne oraz dyplomy przyznane przez Prezydium Oddziału PAN w Poznaniu i zatwierdzone przez Prezesa PAN, Prof. Jerzego Duszyńskiego. Laureaci zostaną także zaproszeni do wygłoszenia krótkich komunikatów na temat nagrodzonej pracy na Zgromadzeniu Ogólnym Oddziału PAN w dniu 31 maja 2017 roku Wnioski mogą być zgłaszane do biura Oddziału PAN w Poznaniu drogą elektroniczną (na adres kamila.sobkowska@pan.pl) w terminie od 1 stycznia do 15 marca 2017 r.Ubiegłoroczna edycja konkursu cieszyła się sporym zainteresowaniem ze strony młodych naukowców, a prezentacja nagrodzonych prac była okazją do promocji ciekawych wyników i ich autorów. Poniżej znajduje się formularz oraz regulamin konkursu do pobrania.

Regulamin konkursu
Formularz zgłoszeniowy

Nagrody Naukowe Prezesa PAN za rok 2016

Prof. Roman SłowińskiProf. Krzysztof Nowak Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że Prof. dr hab. inż. Roman Słowiński, Prezes Oddziału PAN w Poznaniu oraz Prof. dr hab. Krzysztof Nowak, członek korespondent PAN, zostali wyróżnieni nagrodą naukową Prezesa PAN za rok 2016 za:
  1. Prof. Roman Słowiński: opracowanie innowacyjnych metod obliczeniowych inteligentnego wspomagania decyzji, a także za aktywną działalność upowszechniającą naukę w Oddziale PAN w Poznaniu
  2. Prof. Krzysztof Nowak: zainicjowanie nowoczesnych badań nad hormonalną regulacją endokrynnej funkcji trzustki w kontekście magazynowania energii w tkankach i genezy chorób zespołu metabolicznego, a także za stworzenie liczącej się w świecie naukowej grupy badawczej oraz za aktywną działalność upowszechniającą naukę
Nagrody zostały wręczone podczas 133. Sesji Zgromadzenia Ogólnego PAN w dniu 1 grudnia 2016 r.

Więcej informacji pod linkiem: www.informacje.pan.pl