Antoni Horst Memorial Lectures

W dniu 11 czerwca 2019 r. w ramach cyklu wykładów Antoni Horst Memorial Lectures organizowanych w Instytucie Genetyki Człowieka PAN uroczysty wykład pt.: „O złożoności fenomenu życia” wygłosił prof. dr hab. Mieczysław Chorąży.

Prof. Mieczysław Chorąży (ur. 31 sierpnia 1925 r. w Janówce) - lekarz onkolog, członek Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności, wieloletni kierownik Zakładu Biologii Nowotworów w Centrum Onkologii w Gliwicach, oddziale Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie. Był jednym z pionierów badań nad mutagenezą środowiskową, a także epidemiologią molekularną. Wniósł znaczący wkład w badania nad uszkodzeniami DNA i chromosomów u mieszkańców skupisk przemysłowych oraz komunalnych na Śląsku. Laureat wielu nagród i odznaczeń państwowych.

Na zakończenie uroczystości, w której uczestniczyło wielu znamienitych gości, Dyrektor Instytutu wręczył prof. Chorążemu pamiątkową statuetkę z wizerunkiem prof. Antoniego Horsta.

Zmarł prof. dr hab. Jacek Fisiak

Z głebokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Prof. dr hab. Jacka Fisiaka

członka rzeczywistego PAN
wieloletniego dyrektora
Instytutu Filologii Angielskiej UAM,
byłego Ministra Edukacji Narodowej.
Odznaczony Krzyżem Wielkim OOP, Krzyżem
Komandorskim z Gwiazdą OOP
oraz Krzyżem Oficerskiem Orderu Imperium Brytyjskiego.


Rodzinie Profesora składamy wyrazy głębokiego współczucia.
Prezes i Członkowie Prezydium
Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu

AgroBioTop

Szanowni Państwo!

W imieniu Kapituły Nagrody AgroBioTop chcielibyśmy zaprosić do zgłaszania kandydatur do tego ważnego wyróżnienia. W roku bieżącym odbywa się trzecia edycja programu. Celem Nagrody jest promocja nauki polskiej poprzez wyróżnianie aktywnych zawodowo młodych uczonych, których uznane osiągnięcia z zakresu biotechnologii przyczyniły się do rozwoju nauk rolniczych i wnoszą̨ wybitny wkład w rozwój rolnictwa.

Kandydatami do AgroBioTop - i nagrody pieniężnej 5 000 Euro - mogą̨ być uczeni ze stopniem doktora, jak również doktoranci. Kandydatury można zgłaszać od 22 maja do 10 września br., zaś ogłoszenie laureata nastąpi 12 grudnia br. podczas gali w Filharmonii Narodowej w Warszawie. Pełne informacje o konkursie znajdują się w Regulaminie, poniżej znajaduje się również Formularz zgłoszeniowy.

Uprzejmie prosimy o przesłanie zgłoszeń na adres poczty elektronicznej prof. dr hab. Tomasza Twardowskiego: twardows@ibch.poznan.pl Na ewentualne pytania odpowie Aleksandra Stasiak, Sekretarz Nagrody: tel. 22 854 16 21.

Regulamin
Formularz zgłoszeniowy

Grand Prix dla Instytutu Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu

W 2018 roku Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu wspólnie z Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie zorganizował konferencję pt. „Dezydery Chłapowski – Szwoleżer- Prekursor Nowoczesnego Rolnictwa oraz Pracy Organicznej”, dedykowaną tej wielkiej postaci. 19 maja 2019 roku Instytut wspólnie z Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie otrzymał z rąk Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka Nagrodę Główną - Grand Prix Statuetkę „IZABELLA” - w konkursie IZABELLA 2018 na wydarzenie muzealne w Wielkopolsce w kategorii działalność edukacyjna, promocyjna, marketingowa za „Działania upamiętniające i popularyzujące postać Generała Dezyderego Chłapowskiego”.

Laureaci konkrusu na najlepszą pracę badawczą, opublikowaną w 2018 roku, której wiodącym autorem jest doktorant

Uprzejmie informujemy, że zostali wyłonieni laureaci konkursu na najlepszą pracę badawczą opublikowaną w roku 2018. Zwycięzcami zostali:
  1. w obszarze nauk humanistycznych i społecznych - dr Małgorzata Miławska-Ratajczak, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
  2. w obszarze nauk biologicznych i rolniczych - mgr Magdalenie Dąbrowskiej, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu
  3. w obszarze nauk ścisłych i nauk o Ziemi - mgr Bartłomiej Przybylski, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
  4. w obszerze nauk technicznych - mgr inż. Artur Jędzak, Politechnika Poznańska
  5. w obszarze nauk medycznych - dr karol Jopek, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
Zespoły oceniające postanowiły przyznać cztery wyróżnienia, które otrzymują:
  1. w obszarze nauk humanistycznych i społecznych - mgr Ewa Martinek, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
  2. w obszarze nauk biologicznych i rolniczych - mgr Marcin Krzysztof Dyderski, Instytu Dendrologii PAN w Kórniku
  3. w obszarze nauk ścisłych i nauk o Ziemi - dr inż. Adamowi Ślesińskiemu, Politechnika Poznańska
  4. w obszarze nauk technicznych - mgr inż. Małgorzata Graś, Politechnika Poznańska
  5. w obszarze nauk medycznych - mgr Monika Drobna, Instytut Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu
Prezydium Oddziału PAN w Poznaniu zatwierdziło powyższych laureatów i wyróżnionych na Prezydium Oddziału które miało miejsce w dniu 13 maja 2019 roku.

Uchwała Prezydium nr 1/2019

Wszystkim nagrodzonym oraz wyróżnionym składamy gratulacje oraz życzymy dalszych sukcesów.

Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orederu Odrodzenia Polski dla prof. Jana Węglarza

Na uroczystym posiedzenie senatu z okazji 100-lecia Politechniki Poznańskiej, Prezydent RP Pan Andrzej Duda, wręczył odznaczenia państwowe zasłużonym pracownikom naukowo-dydaktycznym tej uczelni. Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski uhonorowany został prof. Jan Węglarz, członek rzeczywisty PAN, Prezes Oddziału Poznańskiego w latach 2003-2010. Wyróżnienie zostało wręczone za wybitne zasługi dla rozwoju międzynarodowej współpracy naukowej, za osiągnięcia w pracy naukowo-dydaktycznej i działalności organizacyjnej na rzecz rozwoju szkolnictwa technicznego

Panu Profesorowi serdecznie gratulujemy.

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski dla prof. Józefa Barnasia

Na uroczystym posiedzenie senatów UAM, UMP, UPP i AWF z okazji 100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego, Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP Paweł Mucha wręczył odznaczenia państwowe zasłużonym pracownikom naukowo-dydaktycznym tej uczelni. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski został prof. Józef Barnaś, członek korespondent PAN

Panu Profesorowi serdecznie gratulujemy.

Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski dla prof. Tomasza Jasińskiego

Na uroczystym posiedzenie senatów UAM, UMP, UPP i AWF z okazji 100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego, Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP Paweł Mucha wręczył odznaczenia państwowe zasłużonym pracownikom naukowo-dydaktycznym tej uczelni. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski został prof. Tomasz Jasiński, dyrektor Biblioteki Kórnickiej PAN.

Panu Profesorowi serdecznie gratulujemy.

ZAPROSZENIE: 3rd International Legume Society Conference 2019

Szanowni Państwo, Międzynarodowe Towarzystwo Strączkowe (International Legume Society) wraz z Instytutem Genetyki Roślin PAN w Poznaniu mają zaszczyt zaprosić na trzecią międzynarodową konferencję 3rd International Legume Society Conference (ILS3), 2019.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego 3rd International Legume Society Conference (ILS3) 2019 uprzejmie informuję, że konferencja odbędzie się w Poznaniu w dniach 21-24 maja 2019 roku. Konferencja ILS3 będzie obejmować następujące tematy: • jakość i wartości odżywcze roślin strączkowych (białka, produkty z nich uzyskane),
• systemy rolne/agronomia,
• reakcje na stresy abiotyczne (susza, chłód, metale ciężkie) i biotyczne (choroby wywoływane przez grzyby i wirusy, działanie szkodników i inne),
• genetyka i genomika roślin strączkowych,
• nowe metody selekcji w hodowli roślin.

Korzyści zdrowotne i środowiskowe oraz marketing roślin strączkowych będą tematami podczas całej konferencji. Szczególna uwaga zostanie poświęcona wspieraniu interakcji pomiędzy programami badawczymi a przedstawicielami różnych zainteresowanych stron, w tym rolnikami i stowarzyszeniami rolników, sektorem producentów nasion / pasz i żywności oraz konsumentami. https://www.ils3.org Oficjalna strona konferencji ILS3 2019 ils3@ppnt.poznan.pl Kontakt do Biura Organizacji Konferencji

„100 lat AWF w Poznaniu – o przeszłości i przyszłości nauk o kulturze fizycznej”

Komisja Kinezjologii przy Oddziale PAN w Poznaniu wraz z Wydziałem Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji AWF w Poznaniu, zapraszają do udziału w konferencji pt:

„100 lat AWF w Poznaniu – o przeszłości i przyszłości nauk o kulturze fizycznej”


która odbędzie się w dniu 26.04.2019 r. w Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu

AWF

Międzynarodowa konferencja 4th BEAT-PCD Conference and 5th PCD Training School

BEAT-PCD Conference

11. Tydzień Mózgu w Poznaniu

11. Tydzień Mózgu w Poznaniu

Konkurs na dyrektora Stacji Naukowej w Wiedniu

Prezes Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Stacji Naukowej PAN w Wiedniu. Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się TUTAJ

Termin składania zgłoszeń upływa 15 lutego 2019 r. o godz. 12.00.

Wybory na dyrektora Instytutu Dendrologii PAN w Poznaniu

Szanowni Państwo, Komisja Konkursowa wyłoniła na stanowisko Dyrektora Instytutu Dendrologii PAN w Poznaniu dr. hab. Andrzeja M. Jagodzińskiego, prof. ID PAN. Funkcję Dyrektora Profesor pełni od dnia 1 styczna 2019 r. do 31 grudnia 2022 r.

Gratulujemy i życzymy Panu Profesorowi sukcesów!!

Ogłoszenie konkursu na najlepszą pracę twórczą, której autorem jest doktorant

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Oddział PAN w Poznaniu ogłasza VI. edycję konkursu na najlepszą oryginalną pracę twórczą opublikowaną w 2018 r., której wiodącym autorem jest doktorant (wiek do 30 lat) z Wielkopolski lub Ziemi Lubuskiej. Konkurs ten przeprowadzony będzie w pięciu obszarach działania Akademii, tożsamych z nazwami wydziałów PAN:
- nauk humanistycznych i społecznych,
- nauk biologicznych i rolniczych,
- nauk ścisłych i nauk o Ziemi,
- nauk technicznych,
- nauk medycznych.
Pięcioosobowe komisje oceniające, dla ww. obszarów, nominują do nagrody po jednej pracy naukowej. Laureaci uzyskają nagrody pieniężne oraz dyplomy przyznane przez Prezydium Oddziału PAN w Poznaniu i zatwierdzone przez Prezesa PAN, Prof. Jerzego Duszyńskiego. Laureaci zostaną także zaproszeni do wygłoszenia krótkich komunikatów na temat nagrodzonej pracy na Zgromadzeniu Ogólnym Oddziału PAN w dniu 5 czerwca 2019 roku Wnioski mogą być zgłaszane do biura Oddziału PAN w Poznaniu drogą elektroniczną (na adres kamila.sobkowska@pan.pl) w terminie od 1 stycznia do 10 marca 2019 r. Ubiegłoroczna edycja konkursu cieszyła się sporym zainteresowaniem ze strony młodych naukowców, a prezentacja nagrodzonych prac była okazją do promocji ciekawych wyników i ich autorów. Poniżej znajduje się formularz oraz regulamin konkursu do pobrania.

Regulamin konkursu
Formularz zgłoszeniowy