88. Sesja Zgromadzenia Ogólnego Oddziału PAN w Poznaniu

Polska Akademia Nauk Oddział w Poznaniu, uprzejmie zaprasza do wzięcia udziału w 88. Sesji Zgromadzenia Ogólnego Oddziału PAN w Poznaniu, która odbędzie się 9 czerwca br. w Sali Dużej Ośrodka Nauki PAN, przy ul. H. Wieniawskiego 17/19, o godz. 12.00.

W części otwartej wystąpią Laureaci IV edycji Konkursu Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu na najlepszą oryginalną pracę twórczą doktoranta opublikowaną w roku 2015 w pięciu obszarach naukowych. W czasie sesji otwartej zostaną wręczone dyplomy lauretom konkursu oraz osobom wyróżnionym. Program sesji poniżej.

Zgromadzenie

Plakat do pobrania TUTAJ

Laureaci konkrusu na najlepszą pracę badawczą, opublikowaną w 2015 roku, której wiodącym autorem jest doktorant

Uprzejmie informujemy, że zostali wyłonieni laureaci konkursu na najlepszą pracę badawczą opublikowaną w roku 2015. Zwycięzcami zostali:
 • w obszarze nauk humanistycznych i społecznych -dr Justyna Kroczak, Uniwersytet Zielonogórski
 • w obszarze nauk biologicznych i rolniczych - mgr Jakub Dolata, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
 • w obszarze nauk ścisłych i nauk o Ziemi - mgr Ewa Patyk, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
 • w obszerze nauk technicznych - dr inż. Tomasz Pawlak, Politechnika Poznańska
 • w obszarze nauk medycznych - mgr Karol Czubak, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu
 • Zespoły oceniające postanowiły przyznać również dwa wyróżnienia, które otrzymują:
  1. w obszarze nauk biologicznych i rolniczych - mgr Agnieszka Wojtkowiak-Szlachic, Uniwersytet im. A. Mickiewiecza w Poznaniu
  2. w obszarze nauk ścisłych i nauk o Ziemi - mgr inż. Ewelina Jankowska, Politechnika Poznańska
  Prezydium Oddziału PAN w Poznaniu zatwierdziło powyższych laureatów i wyróżnionych na Prezydium Oddziału które miało miejsce w dniu 11 maja 2016 roku.

  Uchwała Prezydium nr 1/2016

  Wszystkim nagrodzonym oraz wyróżnionym składamy gratulacje oraz życzymy dalszych sukcesów.

  Posiedzenie Komisji Automatyki i Informatyki O/PAN w Poznaniu w dniu 22 kwietnia 2016r.

  W dniu 22 kwietnia br. w Centrum Wykładowo-Konferencyjnym Politechniki Poznańskiej odbyło się posiedzenie Komisji Automatyki i Informatyki przy O/PAN w Poznaniu. Głównym punktem posiedzenia było seminarium naukowe Big data: przetwarzanie i eksploracja. Program seminarium obejmował dwanaście wystąpień przygotowanych zarówno przez przedstawicieli środowiska, jak i przedsiębiorstw branży informatycznej.
  Prezentacje wszystkich wygłoszonych referatów są dostępne pod adresem: www.cs.put.poznan.pl/events/PAS-seminar-pl.hmtl

  Nagroda im. Friedricha Gundolfa za rok 2016 dla prof. Huberta Orłowskiego - członka rzeczywistego PAN

  Bardzo miło jest nam poinformować, że w dniu 23 kwietnia 2016 r. została wręczona nagroda im. Fredricha Gundolfa Panu Profesorowi Hubertowi Orłowskiemu za "pośredniczenie między niemiecką i polską kulturą, poprzez realizację serii wydawniczej Poznańska Biblioteka Niemiecka". Nagroda przyznawana jest przez Niemiecką Akademię Języka i Literatury z siedzibą w Dramstad.

  Gratulujemy!

  XIX Poznański Festiwal Nauki i Sztuki w Oddziale PAN w Poznaniu

  W dniu 18 kwietnia 2016 w Oddziale PAN w Poznaniu odbył się XIX Poznański Festiwal Nauki i Sztuki w Poznaniu. Uczniowie szkół podstawowych oraz gimnazjalnych wraz z opiekunami mieli możliwość uczestniczenia w warsztatach, pokazach oraz laboratoriach przygotowanych przez poznańskie instytuty PAN: Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Instytut Dendrologii PAN w Kórniku, Instytut Fizyki Molekularnej PAN, Instytut Genetyki Człowieka PAN, Instytut Genetyki Roślin PAN, Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Bibliotekę Kórnicką PAN, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe przy IBCh PAN, Pracownię Bibliografii Bieżącej IBL PAN oraz Pana Leszka Trybułę z firmy Aplisens S.A. i Panią prof. ASP dr hab. Joannę Hoffmann ze Studio for Transdisciplinary Projects & Research.

  W wydarzeniach, które miały miejsce w Ośrodku Nauki PAN w Poznaniu, udział wzięło ok. 550 osób. Wszystkim osobom biorącym udział w organizacji i przygotowaniu tak dużego przedsięwzięcia składamy podziękowania. Ponieżej galeria zdjęć z wydarzenia:

  Materiały video z 8. Tygodnia Mózgu w Poznaniu

  Szanowni Państwo,

  uprzejmie informujemy, że wykłady z tegorocznego Tygodnia Mózgu w Poznaniu, zostały udostępnione na naszej stronie internetowej, pod poniższym adresem: www.pan.poznan.pl/tydzien_mozgu/wyklady.html.

  Zachęcamy do zapoznania się z zamieszczonymi materiałami.

  Prof. Jan Węglarz honorowym obywatelem Miasta Poznania

  Węglarz Poznańscy radni podjęli decyzję o przyznaniu honorowego obywatelstwa, prof. Janowi Węglarzowi, członkowi rzeczywistemu PAN, członkowi Prezydium Oddziału PAN w Poznaniu, prezesowi Oddziału PAN w Poznaniu w latach 2003-2010.

  „Prof. Jan Węglarz jest wybitnym naukowcem, wybitnym organizatorem i postacią niezwykle zasłużoną dla poznańskiego ośrodka naukowego. Jego wkład w utworzenie Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego czy Centrum Badawczego Polskiego Internetu Optycznego to są sukcesy, które z tego ośrodka informatycznego czynią ośrodek ważny nie tylko na mapie Polski, ale i Europy” – powiedział PAP w poniedziałek przewodniczący Rady Miasta Poznania Grzegorz Ganowicz.

  Uroczystość wręczenia tytułu odbędzie się poczas uroczystej sesji rady miasta w poznańskim ratuszu, w dniu 29 czerwca.

  8. Tydzień w Poznaniu - fotorelacja

  Wybory na dyrektora Instytutu Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu

  Szanowni Państwo, Komisja Konkursowa wyłoniła na stanowisko Dyrektora Instytutu Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu Prof. dr hab. Michała Witta. Funkcję Dyrektora Profesor będzie pełnił od dnia 1 kwietnia 2016 r. do 31 marca 2020 r.

  Gratulujemy i życzymy Panu Profesorowi sukcesów!!

  8. Tydzień Mózgu w Poznaniu - transmisja na żywo

  Oddział Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu zaprasza wszystkie osoby zainteresowane tematyką centralnego układu nerwowego do uczestniczenia w wykładach odbywających się w ramach 8. Tygodna Mózgu w Poznaniu. Wykłady odbywają się przy ul. Wieniawskiego 17/19 w Poznaniu. Jednocześnie informujemy, że z wykładów prowadzona jest transmisja na żywo, którą można obejrzeć po kliknięciu w poniższy baner:

  8. Tydzień Mózgu w Poznaniu

  Seminarium Komisji Automatyki i Informatyki O/PAN w Poznaniu

  Komisja Automatyki i Informatyki przy Oddziale PAN w Poznaniu wraz z Wydziałem Informatyki Politechniki Poznańskiej, zapraszają na seminarium naukowe:

  Big Data: przetwarzanie i eksploracja
  Processing and Analysing Big Data


  Seminarium odbędzie się 22 kwietnia br., w Centrum Wykładowo-Konferencyjnym PP, przy ul. Piotrowo 2.

  Wstęp bezpłatny. Wymagana jest jednak rejestracja, której można dokonać na stronie www.cs.put.poznan.pl/events/PAS-seminar-pl.html
  Pod tym adresem internetowym znajduje się również program seminarium oraz pozostałe szczegóły.

  8. Tydzień Mózgu w Poznaniu

  8. Tydzień Mózgu w Poznaniu

  Jubileusz 75 urodzin prof. Bogdana Marcinca

  W dniu dzisiejszym, na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, odbyła się uroczystość uhonorowania 75. urodzin prof. Bogdana Marcinca, członka rzeczywistego PAN, członka Prezydium Oddziału PAN w Poznaniu.

  Uroczystość była okazją do uhonorowania wielu lat intensywnej i efektywnej pracy naukowej oraz zasług prof. Marcińca na rzecz wspierania innowacji i rozwoju gospodarczego kraju.

  Wybory na dyrektora Instytutu Genetyki Roślin PAN w Poznaniu

  Uchwałą nr 1/2015 z dnia 3 grudnia 2015 r. Komisja Konkursowa wyłoniła na stanowisko Dyrektora Instytutu Genetyki Roślin PAN w Poznaniu Prof. dr hab. Bogdana Wolko. Funkcję Dyrektora Profesor będzie pełnił od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

  Gratulujemy i życzymy Panu Profesorowi sukcesów w czasie sprawowania II kadencji!!

  Ogłoszenie konkursu na najlepszą pracę twórczą, której autorem jest doktorant

  Szanowni Państwo,

  Uprzejmie informujemy, że Oddział PAN w Poznaniu ogłasza IV. edycję konkursu na najlepszą oryginalną pracę twórczą opublikowaną w 2015 r., której wiodącym autorem jest doktorant (wiek do 30 lat) z Wielkopolski lub Ziemi Lubuskiej. Konkurs ten przeprowadzony będzie w pięciu obszarach działania Akademii, tożsamych z nazwami wydziałów PAN:
  - nauk humanistycznych i społecznych,
  - nauk biologicznych i rolniczych,
  - nauk ścisłych i nauk o Ziemi,
  - nauk technicznych,
  - nauk medycznych.
  Pięcioosobowe komisje oceniające, dla ww. obszarów, nominują do nagrody po jednej pracy naukowej. Laureaci uzyskają nagrody pieniężne oraz dyplomy przyznane przez Prezydium Oddziału PAN w Poznaniu i zatwierdzone przez Prezesa PAN, Prof. Jerzego Duszyńskiego. Laureaci zostaną także zaproszeni do wygłoszenia krótkich komunikatów na temat nagrodzonej pracy na Zgromadzeniu Ogólnym Oddziału PAN w Poznaniu w czerwcu 2016 r. Wnioski mogą być zgłaszane do biura Oddziału PAN w Poznaniu drogą elektroniczną (na adres kamila.sobkowska@pan.pl) w terminie od 1 stycznia do 1 marca 2016 r. Szczegółowe informacje na temat konkursu (regulamin oraz formularz zgłoszeniowy) znajdują się na stronie www Oddziału (www.pan.poznn.pl/konkurs.htm).
  Ubiegłoroczna edycja konkursu cieszyła się sporym zainteresowaniem ze strony młodych naukowców, a prezentacja nagrodzonych prac była okazją do promocji ciekawych wyników i ich autorów.