Nagrody Naukowe Prezesa PAN za rok 2016

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że Prof. dr hab. inż. Roman Słowiński, Prezes Oddziału PAN w Poznaniu oraz Prof. dr hab. Krzysztof Nowak, członek korespondent PAN, zostali wyróżnieni nagrodą naukową Prezesa PAN za rok 2016 za:
 1. Prof. Roman Słowiński: opracowanie innowacyjnych metod obliczeniowych inteligentnego wspomagania decyzji, a także za aktywną działalność upowszechniającą naukę w Oddziale PAN w Poznaniu
 2. Prof. Krzysztof Nowak: zainicjowanie nowoczesnych badań nad hormonalną regulacją endokrynnej funkcji trzustki w kontekście magazynowania energii w tkankach i genezy chorób zespołu metabolicznego, a także za stworzenie liczącej się w świecie naukowej grupy badawczej oraz za aktywną działalność upowszechniającą naukę
Nagrody zostały wręczone podczas 133. Sesji Zgromadzenia Ogólnego PAN w dniu 1 grudnia 2016 r.

Wybory na członków rzeczywistych
i korespondentów w Polskiej Akademii Nauk

W dniu 01 grudnia br., podczas 133. Sesji Zgromadzenia Ogólnego PAN, odbyły się wybory na członków korespondentów oraz członków rzeczywistych PAN (spośród członków korespondentów). Nowymi członkami korespondentami z ramienia Oddziału PAN w Poznaniu zostali:
 1. prof. dr hab. inż. Hanna Bogucka (PP) - Wydział IV
 2. prof. dr hab. Przemysław Czapliński (UAM) - Wydział I
 3. prof. dr hab. Henryk Jeleń (UP) - Wydział II
Członkami rzeczywistymi PAN zostali:
 1. prof. dr hab. Mariusz Jaskólski (UAM i IChB PAN) - Wydział II
 2. prof. dr hab. Jerzy Kaczorowski (UAM) - Wydział III
 3. prof. dr hab. Tomasz Łuczak (UAM) - Wydział III
 4. prof. dr hab. Roman Micnas (UAM) - Wydział III
Wszystkim nowo wybranym członkom Akademii oraz nowo wybranym członkom rzeczywistym PAN składamy serdeczne gratulacje.

Wybory na członków Akademii Młodych Uczonych

W dniu 01 grudnia br., podczas 133. Sesji Zgromadzenia Ogólnego PAN, odbyły się wybory na członków Akademii Młodych Uczonych PAN. Kadencja rozpocznie się 15 grudnia 2016 r. Nowymi członkami AMU z ramienia Oddziału PAN w Poznaniu zostali:
 1. dr inż. Krzysztof Fic (PP) - Wydział III
 2. dr inż. Piotr Kuświk (IFM) - Wydział III
Wszystkim nowo wybranym członkom Akademii Młodych Uczonych składamy serdeczne gratulacje.

Dwugłos Nauki - Wokół Wielkiego Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski - podsumowanie

W dniu 30 listopada br. w Ośrodku Nauki Polskiej Akademii Nauk, odbyła się sesja z cyklu Dwugłos Nauki pt.:

Wokół Wielkiego Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski


Tegoroczna sesja będzie okazją do refleksji nad znaczeniem przyjęcia chrztu przez Mieszka I dla dziejów Polski, dla jej państwowości i dla jej wzrostu w aspekcie społecznym, duchowym i kulturalnym.

Sesja podzielona została na dwie części. Pierwszą część poprowadził ks. prof. Paweł Wygralak, dziekan Wydziału Teologicznego UAM, a wykłady wygłosili:
 • ks. Abp prof. Marek Jędraszewski, Arcybiskup Metropolita Łódzki, Zastępca Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski
 • prof. Andrzej Nowak
 • z Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
Drugą część sesji poprowadził prof. Wojciech Suchocki dyrektor Muzeum Narodowego w Poznaniu, a wykłady przedstawili:
 • prof. Tomasz jasiński z Instytutu Historii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz Biblioteki Kórnickiej PAN
 • dr hab. Jarosław Jarzewicz z Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu
. Sesję otworzył Prezes Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu, Prof. dr hab. inż. Roman Słowiński.

Po zakończeniu odbyła się dyskusja, w której uczestniczyli licznie zgromadzeni goście.

Stopień IEEE Fellow dla Prof. Romana Słowińskiego - Prezesa Oddziału PAN w Poznaniu

Prof. dr hab. inż. Roman Słowiński, członek rzeczywisty PAN, Prezes Oddziału PAN w Poznaniu, uzyskał stopień IEEE Fellow za:

"contributions to dominance-based rough set theory, robustordinal regression and preference learning".


Stopień Fellow jest przyznawany rocznie grupie członków mniejszejniż 0,1% za wybitne osiągnięcia na polu nauki, wdrożeń i edukacji.

W gościnie u Mieszka i Dobrawy w roku Chrztu Polski - 966

Polska Akademia Nauk Oddział w Poznaniu oraz Pracownia Plastyczna Twórcze Pole w ramach XIX Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki w dniu 24 listopada 2016 r. zorganizowała warsztaty plastyczne pt. "W gościnie u Mieszka i Dobrawy w roku Chrztu Polski - 966".

Warsztat obejmował wykonanie grafiki na torbach ekologicznych lub na plakatach. Była to twórcza wizja dzieci (w wieku 6 - 10 lat) doniosłego wydarzenia i zwykłego życia w czasach pierwszych Piastów. Pojawili się rycerze i damy dworu w grodach i zamkach, podczas wypraw i biesiad. W ciekawy sposób uczestnicy poznali technikę druku, która pozwoliła im wykonać najśmielsze projekty artystyczne. .

Hybrydogeneza u żab zielonych

W dniu 23 listopada br. w Ośrodku Nauki Polskiej Akademii Nauk odbyła się konferencja organizowana przez Oddział PAN w Poznaniu oraz Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN. Konferencja pt. "Hybrydogeneza u żab zielonych" poświęcona była Panu prof. Leszkowi Bergerowi.

89. Sesja Zgromadzenia Ogólnego Oddziału PAN w Poznaniu

Polska Akademia Nauk Oddział w Poznaniu, uprzejmie zaprasza do wzięcia udziału w części otwartej 87. Sesji Zgromadzenia Ogólnego Oddziału PAN w Poznaniu, która odbędzie się w czwartek, 08 grudnia br. o godzinie 12.00, w Sali Dużej Ośrodka Nauki PAN przy ul. H. Wieniawskiego 17/19. Wykład pt.

Aromat żywności - od analityka do producenta i konsumenta

wygłosi prof. dr hab. Henryk Jeleń, kierownik Zakładu Chemii Żywności i Analizy Instrumentalnej Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Prof. dr hab. Henryk Jeleń, profesor zwyczajny, kierownik Zakładu Chemii Żywności i Analizy Instrumentalnej na Wydziale Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Członek Komitetu Nauk o Żywności PAN. Zainteresowania naukowe to chemia i analiza żywności, w szczególności tworzenie, chemia i analityka związków tworzących aromat żywności, związki lotne mikroorganizmów, a także rozwój metod analizy związków lotnych i zapachowych z wykorzystaniem technik separacyjnych i sprzężonych.

Zgromadzenie

Warsztaty artystyncze - w gościnie u Mieszka i Dobrawy

Polska Akademia Nauk Oddział w Poznaniu i Pracownia Plastyczna "Twórcze Pole" zapraszają na warsztaty plastyczne w ramach XIX Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki. Warsztyty pt.:
W gościnie u Mieszka i Dobrawy w roku Chrztu Polski - 966

odbędą się w czwartek, 24 listopada, w sali 311 Ośrodka Nauki PAN.

u mieszka i dobrawy

Prof. Elżbieta Frąckowiak członkiem Komitetu Wykonawczego Euro-CASE 2017-2020

W dniu 15 listopada 2016 r. w Lyngby k. Kopenhagi odbyło się posiedzenie Zarządu organizacji Euro-CASE - European Council of Academies of Applied Sciences, Technologies and Engineering, podczas którego prof. Elżbieta Frąckowiak, Wiceprezes PAN, członek korespondent PAN została wybrana na członka Komitetu Wykonawczego Euro-CASE w kadencji 2017-2020

Zaproszenie na konferencję naukową

Polska Akademia Nauk Oddział w Poznaniu oraz Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu, uprzejmie zapraszają do wzięcia udziału w konferencji naukowej pt.

Hybrydogeneza u żab zielonych

Konerencja pod honorowym patronatem Wiceprezesa Polskiej Akademii Nauk - prof. Stefana Malepszego, będzie prezentowała działalność oraz najnowsze osiągnięcia naukowe poznańskich Instytutów Polskiej Akademii Nauk. Sesja dedykowana jest prof. dr hab. Leszkowi Bergerowi (1925-2012) polskiemu biologowi, specjaliście w zakresie malakologii oraz herpetologii, odkrywcy zjawiska hybrydogenezy u płazów; nestorowi badań nad płazami i gadami w Południowej Wielkopolsce

Sesja odbędzie się w środę, 23 listopada 2016 r. o godzinie 10.00, w sali 312 (III piętro) Ośrodka Nauki PAN przy ul. H. Wieniawskiego 17/19.

Hydrogeneza u Żab Zielonych

Program do pobrania TUTAJ

Sesja Naukowa Dwugłos Nauki

Tematyka tegorocznej sesji z cyklu Dwugłos Nauki wpisuje się w obchody 1050-lecia Chrztu Polski i będzie okazją do refleksji nad znaczeniem przyjęcia chrztu przez Mieszka I dla dziejów Polski, dla jej państwowości i dla jej wzrostu w aspekcie społecznym, duchowym i kulturalnym.
Prezentacji tych kwestii podejmą się Ks. Prof. dr hab. Marek Jędraszewski, Arcybiskup Metropolita Łódzki, Prof. dr hab. Andrzej Nowak z Instytutu Historii UJ w Krakowie, Prof. dr hab. Tomasz Jasiński, Dyrektor Biblioteki Kórnickiej PAN, oraz Prof. UAM dr hab. Jarosław Jarzewicz z Instytutu Historii Sztuki UAM.

Tegoroczna sesja na temat:

Wokół Wielkiego Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski


odbędzie się 30 listopada br., w Sali Dużej Ośrodka Nauki PAN o godzinie 10.00. Wstęp wolny - serdecznie zapraszamy!!

Program do pobrania

Dwugłos Nauki 2016

Medal "Labor Omnia Vincit" dla Prof. Lecha Zimowskiego

Prof. Lech Zimowski, przewodniczący Komisji Urbanistyki i Planowania Przestrzennego w Poznaniu, został uhonorwany medalem "Labor Omnia Vincit" przyznawanym przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu, za krzewienie pracy organicznej jako wieloletniemu przewodniczącemu Komisji Urbanistyki i Planowania Przestrzennego przy O/PAN w Poznaniu oraz wieloletniemu dyrektorowi Instytutu Architektury PP w Poznaniu. Uroczystość wręczenia odznaczenia odbyła 21 października br. w Oddziale Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu.

Prof.Zimowski

Seminarium Komisji Automatyki i Informatyki O/PAN w Poznaniu

Komisja Automatyki i Informatyki przy Oddziale PAN w Poznaniu wraz z Instytutem Telekomunikacji i Informatyki Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, zapraszają na seminarium naukowe:

Ochrona infrastruktur krytycznych oraz aspekty cyberbezpieczeństwa i walki z cyberprzestępczością


Seminarium odbędzie się 21 października br., na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy, przy ul. Kaliskiego 7.

Wstęp bezpłatny. Program sesji poniżej.

Komisja Automatyki i Informatyki

Palmae Universitatis Studiorum Posnaniensis dla członków Oddziału PAN w Poznaniu

Prof. dr hab. Bogdan Marciniec, członek rzeczywisty PAN, członek Prezydium Oddziału PAN w Poznaniu oraz prof. dr hab. Jerzy Strzelczyk, członek korespondent PAN, podczas inauguracji roku akademickiego 2016/2017 zostali uhonorowani Palmae Universitatis Studiorum Posnaniensis. Jest to wyróżnienie, które przyznaje się wielce zasłużonym i nadal aktywnym profesorom Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Serdecznie gratulujemy!

Dzień Archeologii 2016

29 lipca 2016 r. odbędzie się druga edycja ogólnoeuropejskiej inicjatywy pn. Dzień Archeologa, organizowanej przez Instytut Prahistorii UAM, w ramach w ramach międzynarodowego projektu badawczego "NEARCH: A new scenarios for a community-involved archaeology". Dzień Archeologii to pierwsza tego typu inicjatywa w Polsce, której edycja - pod patronatem PAN w Poznaniu, odbyła się po raz pierwszy w roku ubiegłym, która ma na celu przedstawienie codziennej pracy archeologa i pokazanie, czym w rzeczywistości zajmuje się archeologia. Wydarzenie to posiadać będzie całkowicie „wirtualny” charakter i odbędzie się za pośrednictwem strony internetowej www.dayofarchaeology.com.

Wydarzenie odbywać się będzie pod patronatem Oddziału PAN w Poznaniu.

88. Sesja Zgromadzenia Ogólne Oddziału PAN w Poznaniu - galeria zdjęć

W dniu 09 czerwca br., w siedzibie Oddziału PAN w Poznaniu, odbyła się 88. Sesja Zgromadzenia Ogólnego Oddziału PAN w Poznaniu. W części otwartej Zgromadzenia Ogólnego zostały wręczone dyplomy oraz wyróżnienia dla laureatów IV Konkursu Oddziału PAN w Poznaniu na najlepszą pracę twórczę, której autorem jest doktorant. Laureaci mieli okazję zaprezentować wyniki swoich badań przedstawionych w publikacjach, podczas krótkiego wystąpenia. Poniżej przedstawiamy galerię zdjęć z tego wystąpienia:

Prof. dr hab. Bogdan Marciniec członkiem korespondetnem PAU

18 czerwca 2016 r. Profesor Bogdan Marciniec, członek Preydium PAN w Poznaniu, członek rzeczywisty PAN i Dyrektor Centrum Zaawansowanych Technologii UAM został wybrany na członka korespondenta Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie.

Panu Profesorowi serdecznie gratulujemy!

88. Sesja Zgromadzenia Ogólnego Oddziału PAN w Poznaniu

Polska Akademia Nauk Oddział w Poznaniu, uprzejmie zaprasza do wzięcia udziału w 88. Sesji Zgromadzenia Ogólnego Oddziału PAN w Poznaniu, która odbędzie się 9 czerwca br. w Sali Dużej Ośrodka Nauki PAN, przy ul. H. Wieniawskiego 17/19, o godz. 12.00.

W części otwartej wystąpią Laureaci IV edycji Konkursu Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu na najlepszą oryginalną pracę twórczą doktoranta opublikowaną w roku 2015 w pięciu obszarach naukowych. W czasie sesji otwartej zostaną wręczone dyplomy lauretom konkursu oraz osobom wyróżnionym. Program sesji poniżej.

Zgromadzenie

Plakat do pobrania TUTAJ

Laureaci konkrusu na najlepszą pracę badawczą, opublikowaną w 2015 roku, której wiodącym autorem jest doktorant

Uprzejmie informujemy, że zostali wyłonieni laureaci konkursu na najlepszą pracę badawczą opublikowaną w roku 2015. Zwycięzcami zostali:
 • w obszarze nauk humanistycznych i społecznych -dr Justyna Kroczak, Uniwersytet Zielonogórski
 • w obszarze nauk biologicznych i rolniczych - mgr Jakub Dolata, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
 • w obszarze nauk ścisłych i nauk o Ziemi - mgr Ewa Patyk, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
 • w obszerze nauk technicznych - dr inż. Tomasz Pawlak, Politechnika Poznańska
 • w obszarze nauk medycznych - mgr Karol Czubak, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu
 • Zespoły oceniające postanowiły przyznać również dwa wyróżnienia, które otrzymują:
  1. w obszarze nauk biologicznych i rolniczych - mgr Agnieszka Wojtkowiak-Szlachic, Uniwersytet im. A. Mickiewiecza w Poznaniu
  2. w obszarze nauk ścisłych i nauk o Ziemi - mgr inż. Ewelina Jankowska, Politechnika Poznańska
  Prezydium Oddziału PAN w Poznaniu zatwierdziło powyższych laureatów i wyróżnionych na Prezydium Oddziału które miało miejsce w dniu 11 maja 2016 roku.

  Uchwała Prezydium nr 1/2016

  Wszystkim nagrodzonym oraz wyróżnionym składamy gratulacje oraz życzymy dalszych sukcesów.

  Posiedzenie Komisji Automatyki i Informatyki O/PAN w Poznaniu w dniu 22 kwietnia 2016r.

  W dniu 22 kwietnia br. w Centrum Wykładowo-Konferencyjnym Politechniki Poznańskiej odbyło się posiedzenie Komisji Automatyki i Informatyki przy O/PAN w Poznaniu. Głównym punktem posiedzenia było seminarium naukowe Big data: przetwarzanie i eksploracja. Program seminarium obejmował dwanaście wystąpień przygotowanych zarówno przez przedstawicieli środowiska, jak i przedsiębiorstw branży informatycznej.
  Prezentacje wszystkich wygłoszonych referatów są dostępne pod adresem: www.cs.put.poznan.pl/events/PAS-seminar-pl.hmtl

  Nagroda im. Friedricha Gundolfa za rok 2016 dla prof. Huberta Orłowskiego - członka rzeczywistego PAN

  Bardzo miło jest nam poinformować, że w dniu 23 kwietnia 2016 r. została wręczona nagroda im. Fredricha Gundolfa Panu Profesorowi Hubertowi Orłowskiemu za "pośredniczenie między niemiecką i polską kulturą, poprzez realizację serii wydawniczej Poznańska Biblioteka Niemiecka". Nagroda przyznawana jest przez Niemiecką Akademię Języka i Literatury z siedzibą w Dramstad.

  Gratulujemy!

  XIX Poznański Festiwal Nauki i Sztuki w Oddziale PAN w Poznaniu

  W dniu 18 kwietnia 2016 w Oddziale PAN w Poznaniu odbył się XIX Poznański Festiwal Nauki i Sztuki w Poznaniu. Uczniowie szkół podstawowych oraz gimnazjalnych wraz z opiekunami mieli możliwość uczestniczenia w warsztatach, pokazach oraz laboratoriach przygotowanych przez poznańskie instytuty PAN: Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Instytut Dendrologii PAN w Kórniku, Instytut Fizyki Molekularnej PAN, Instytut Genetyki Człowieka PAN, Instytut Genetyki Roślin PAN, Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Bibliotekę Kórnicką PAN, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe przy IBCh PAN, Pracownię Bibliografii Bieżącej IBL PAN oraz Pana Leszka Trybułę z firmy Aplisens S.A. i Panią prof. ASP dr hab. Joannę Hoffmann ze Studio for Transdisciplinary Projects & Research.

  W wydarzeniach, które miały miejsce w Ośrodku Nauki PAN w Poznaniu, udział wzięło ok. 550 osób. Wszystkim osobom biorącym udział w organizacji i przygotowaniu tak dużego przedsięwzięcia składamy podziękowania. Ponieżej galeria zdjęć z wydarzenia:

  Materiały video z 8. Tygodnia Mózgu w Poznaniu

  Szanowni Państwo,

  uprzejmie informujemy, że wykłady z tegorocznego Tygodnia Mózgu w Poznaniu, zostały udostępnione na naszej stronie internetowej, pod poniższym adresem: www.pan.poznan.pl/tydzien_mozgu/wyklady.html.

  Zachęcamy do zapoznania się z zamieszczonymi materiałami.

  Prof. Jan Węglarz honorowym obywatelem Miasta Poznania

  Węglarz Poznańscy radni podjęli decyzję o przyznaniu honorowego obywatelstwa, prof. Janowi Węglarzowi, członkowi rzeczywistemu PAN, członkowi Prezydium Oddziału PAN w Poznaniu, prezesowi Oddziału PAN w Poznaniu w latach 2003-2010.

  „Prof. Jan Węglarz jest wybitnym naukowcem, wybitnym organizatorem i postacią niezwykle zasłużoną dla poznańskiego ośrodka naukowego. Jego wkład w utworzenie Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego czy Centrum Badawczego Polskiego Internetu Optycznego to są sukcesy, które z tego ośrodka informatycznego czynią ośrodek ważny nie tylko na mapie Polski, ale i Europy” – powiedział PAP w poniedziałek przewodniczący Rady Miasta Poznania Grzegorz Ganowicz.

  Uroczystość wręczenia tytułu odbędzie się poczas uroczystej sesji rady miasta w poznańskim ratuszu, w dniu 29 czerwca.

  8. Tydzień w Poznaniu - fotorelacja

  Wybory na dyrektora Instytutu Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu

  Szanowni Państwo, Komisja Konkursowa wyłoniła na stanowisko Dyrektora Instytutu Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu Prof. dr hab. Michała Witta. Funkcję Dyrektora Profesor będzie pełnił od dnia 1 kwietnia 2016 r. do 31 marca 2020 r.

  Gratulujemy i życzymy Panu Profesorowi sukcesów!!

  8. Tydzień Mózgu w Poznaniu - transmisja na żywo

  Oddział Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu zaprasza wszystkie osoby zainteresowane tematyką centralnego układu nerwowego do uczestniczenia w wykładach odbywających się w ramach 8. Tygodna Mózgu w Poznaniu. Wykłady odbywają się przy ul. Wieniawskiego 17/19 w Poznaniu. Jednocześnie informujemy, że z wykładów prowadzona jest transmisja na żywo, którą można obejrzeć po kliknięciu w poniższy baner:

  8. Tydzień Mózgu w Poznaniu

  Seminarium Komisji Automatyki i Informatyki O/PAN w Poznaniu

  Komisja Automatyki i Informatyki przy Oddziale PAN w Poznaniu wraz z Wydziałem Informatyki Politechniki Poznańskiej, zapraszają na seminarium naukowe:

  Big Data: przetwarzanie i eksploracja
  Processing and Analysing Big Data


  Seminarium odbędzie się 22 kwietnia br., w Centrum Wykładowo-Konferencyjnym PP, przy ul. Piotrowo 2.

  Wstęp bezpłatny. Wymagana jest jednak rejestracja, której można dokonać na stronie www.cs.put.poznan.pl/events/PAS-seminar-pl.html
  Pod tym adresem internetowym znajduje się również program seminarium oraz pozostałe szczegóły.

  8. Tydzień Mózgu w Poznaniu

  8. Tydzień Mózgu w Poznaniu

  Jubileusz 75 urodzin prof. Bogdana Marcinca

  W dniu dzisiejszym, na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, odbyła się uroczystość uhonorowania 75. urodzin prof. Bogdana Marcinca, członka rzeczywistego PAN, członka Prezydium Oddziału PAN w Poznaniu.

  Uroczystość była okazją do uhonorowania wielu lat intensywnej i efektywnej pracy naukowej oraz zasług prof. Marcińca na rzecz wspierania innowacji i rozwoju gospodarczego kraju.

  Wybory na dyrektora Instytutu Genetyki Roślin PAN w Poznaniu

  Uchwałą nr 1/2015 z dnia 3 grudnia 2015 r. Komisja Konkursowa wyłoniła na stanowisko Dyrektora Instytutu Genetyki Roślin PAN w Poznaniu Prof. dr hab. Bogdana Wolko. Funkcję Dyrektora Profesor będzie pełnił od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

  Gratulujemy i życzymy Panu Profesorowi sukcesów w czasie sprawowania II kadencji!!

  Ogłoszenie konkursu na najlepszą pracę twórczą, której autorem jest doktorant

  Szanowni Państwo,

  Uprzejmie informujemy, że Oddział PAN w Poznaniu ogłasza IV. edycję konkursu na najlepszą oryginalną pracę twórczą opublikowaną w 2015 r., której wiodącym autorem jest doktorant (wiek do 30 lat) z Wielkopolski lub Ziemi Lubuskiej. Konkurs ten przeprowadzony będzie w pięciu obszarach działania Akademii, tożsamych z nazwami wydziałów PAN:
  - nauk humanistycznych i społecznych,
  - nauk biologicznych i rolniczych,
  - nauk ścisłych i nauk o Ziemi,
  - nauk technicznych,
  - nauk medycznych.
  Pięcioosobowe komisje oceniające, dla ww. obszarów, nominują do nagrody po jednej pracy naukowej. Laureaci uzyskają nagrody pieniężne oraz dyplomy przyznane przez Prezydium Oddziału PAN w Poznaniu i zatwierdzone przez Prezesa PAN, Prof. Jerzego Duszyńskiego. Laureaci zostaną także zaproszeni do wygłoszenia krótkich komunikatów na temat nagrodzonej pracy na Zgromadzeniu Ogólnym Oddziału PAN w Poznaniu w czerwcu 2016 r. Wnioski mogą być zgłaszane do biura Oddziału PAN w Poznaniu drogą elektroniczną (na adres kamila.sobkowska@pan.pl) w terminie od 1 stycznia do 1 marca 2016 r. Szczegółowe informacje na temat konkursu (regulamin oraz formularz zgłoszeniowy) znajdują się na stronie www Oddziału (www.pan.poznn.pl/konkurs.htm).
  Ubiegłoroczna edycja konkursu cieszyła się sporym zainteresowaniem ze strony młodych naukowców, a prezentacja nagrodzonych prac była okazją do promocji ciekawych wyników i ich autorów.