Międzynarodowa konferencja 4th BEAT-PCD Conference and 5th PCD Training School

BEAT-PCD Conference

11. Tydzień Mózgu w Poznaniu

11. Tydzień Mózgu w Poznaniu

Konkurs na dyrektora Stacji Naukowej w Wiedniu

Prezes Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Stacji Naukowej PAN w Wiedniu. Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się TUTAJ

Termin składania zgłoszeń upływa 15 lutego 2019 r. o godz. 12.00.

Wybory na dyrektora Instytutu Dendrologii PAN w Poznaniu

Szanowni Państwo, Komisja Konkursowa wyłoniła na stanowisko Dyrektora Instytutu Dendrologii PAN w Poznaniu dr. hab. Andrzeja M. Jagodzińskiego, prof. ID PAN. Funkcję Dyrektora Profesor pełni od dnia 1 styczna 2019 r. do 31 grudnia 2022 r.

Gratulujemy i życzymy Panu Profesorowi sukcesów!!

Ogłoszenie konkursu na najlepszą pracę twórczą, której autorem jest doktorant

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Oddział PAN w Poznaniu ogłasza VI. edycję konkursu na najlepszą oryginalną pracę twórczą opublikowaną w 2018 r., której wiodącym autorem jest doktorant (wiek do 30 lat) z Wielkopolski lub Ziemi Lubuskiej. Konkurs ten przeprowadzony będzie w pięciu obszarach działania Akademii, tożsamych z nazwami wydziałów PAN:
- nauk humanistycznych i społecznych,
- nauk biologicznych i rolniczych,
- nauk ścisłych i nauk o Ziemi,
- nauk technicznych,
- nauk medycznych.
Pięcioosobowe komisje oceniające, dla ww. obszarów, nominują do nagrody po jednej pracy naukowej. Laureaci uzyskają nagrody pieniężne oraz dyplomy przyznane przez Prezydium Oddziału PAN w Poznaniu i zatwierdzone przez Prezesa PAN, Prof. Jerzego Duszyńskiego. Laureaci zostaną także zaproszeni do wygłoszenia krótkich komunikatów na temat nagrodzonej pracy na Zgromadzeniu Ogólnym Oddziału PAN w dniu 5 czerwca 2019 roku Wnioski mogą być zgłaszane do biura Oddziału PAN w Poznaniu drogą elektroniczną (na adres kamila.sobkowska@pan.pl) w terminie od 1 stycznia do 10 marca 2019 r. Ubiegłoroczna edycja konkursu cieszyła się sporym zainteresowaniem ze strony młodych naukowców, a prezentacja nagrodzonych prac była okazją do promocji ciekawych wyników i ich autorów. Poniżej znajduje się formularz oraz regulamin konkursu do pobrania.

Regulamin konkursu
Formularz zgłoszeniowy