Styczeń

Wykład "Transparentność: niezbędny warunek społecznego zaufania do nauki i uczonych"

W dniu 21 stycznia 2010 r. w Oddziale PAN w Poznaniu wykład pt. Transparentność: niezbędny warunek społecznego zaufania do nauki i uczonych wygłosił prof. dr hab. Andrzej Górski, wiceprezes PAN.

Marzec

2. Tydzień Mózgu w Poznaniu

W dniach od 15 - 19 marca odbył się 2. Tydzień Mózgu w Poznaniu. Jego celem było propagowanie wiedzy o mózgu i budowanie świadomości znaczenia badań nad układem nerwowym.
Czytaj więcej

Kwiecień

Doktorat honoris causa dla Prof. Jerzego Brzezińskiego

W dniu 27 kwietnia 2010r. profesor Jerzy Marian Brzeziński, członek rzeczywisty PAN, wiceprezes Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu i dyrektor Instytutu Psychologii UAM otrzyma zaszczytny tytuł Doktora Honoris Causa nadany przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
Czytaj więcej

XIII Festiwal Nauki i Sztuki

W dniach 27- 29 kwietnia 2010 r. już po raz trzynasty odbędzie się w Poznaniu Festiwal Nauki i Sztuki. Jest to największe wydarzenie popularnonaukowe na terenie Wielkopolski.
Czytaj więcej

Maj

Doktorat honoris causa dla Prof. Henryka Olszewskiego

Czytaj więcej

Wybory członków PAN

27 maja 2010 r. w Warszawie odbyły się obrady 114. sesji Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk podczas których wybrano członków rzeczywistych (spośród członków korespondentów PAN) oraz nowych członków korespondentów PAN.
Czytaj więcej

Październik

Zmarł prof. Gerard Labuda

1 października 2010 r. zmarł Prof. dr hab. Gerard Labuda, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk, światowej sławy historyk miedwiedista, badacz historii słowiańszczyzny zachodniej.
Czytaj więcej

Grudzień

Początki państwa i Kościoła polskiego w badaniach Profesora Gerarda Labudy

Polska Akademia Nauk Oddział w Poznaniu, Wydział Historyczny UAM oraz Polska Akademia Umiejętności zapraszają na sesję otwartą poświęcona pamięci śp. Profesora Gerarda Labudy.
Czytaj więcej

Zamrł prof. Ryszard Babicki

Czytaj więcej

Wybory Prezydium Oddziału PAN w Poznaniu

Zgromadzenie Ogólne Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu na swoim plenarnym posiedzeniu w dniu 16 grudnia 2010 r. wybrało Prezesa, Wiceprezesa i 5 członków Prezydium Oddziału na kadencję 2011-2014 w składzie:
Czytaj więcej