Styczeń

Doktorat Honoris causa dla Profesora Bogdana Marcińca

marciniecW dniu 26 września 2012 roku senat Politechniki Łódzkiej poprzez podjęcie uchwały wyróżnił godnością doktora honoris causa Profesora Bogdana Marcińca - członka rzeczywistego PAN, członka Prezydium Oddziału PAN w Poznaniu.


Luty

5. Tydzień Mózgu w Poznaniu

tydzień mózguJuż nie długo w dniach 11-15 marca br. odbędzie się w Poznaniu Światowy Tydzień Mózgu (ang. Brain Awareness Week). Jest to święto mające na celu popularyzację wiedzy o mózgu i jego działaniu.


Czytaj więcej


Spotkania z nauką

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkania z nauką, które odbędą się w Ośrodku Nauki PAN w Poznaniu o godzinie 18.00.

Tragiczna cezura. O powstaniu styczniowym 1863-1864.
Czytaj więcej

Współczesne Problemy Reahbilitacji - konferencja

Komisja Rehabilitacji i Integracji Społecznej O/PAN w Poznaniu oraz Oddział Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu serdecznie zapraszają na konferencję z cyklu Współczesne Problemy Rehabilitaccji.
Czytaj więcej

Marzec

Posiedzenie Komisji Badań Czwartorzędu O/PAN w Poznaniu

W dniu 19 marca br. o godzine 17.00, odbędzie się zebranie Komisji Badań Czwartorzędu przy Oddziale PAN w Poznaniu. W trakcie zebrania wykład pt.

Czytaj więcej

Kwiecień

XVI Poznański Festiwal Nauki i Sztuki - 9 kwietnia 2013 r.

Poznański Festiwal Nauki i Sztuki

Czytaj więcej

5. Tydzień Mózgu w Poznaniu - zdjęcia

Czytaj więcej

Maj

Laureaci konkursu na najlepszą pracę badawczą, opublikowane w 2012 r., której wiodącym autorem jest doktorant

Uprzejmie informujemy, że zostali wyłonieni laureaci konkursu na najlepszą pracę badawczą opublikowaną w roku 2012. Zwycięzcami zostali:
Czytaj więcej

Zgromadzenie Ogólne Oddziału PAN w Poznaniu

Polska Akademia Nauk Oddział w Poznaniu, uprzejmie zaprasza do wzięcia udziału w 82. Sesji Zgromadzenia Ogólnego Oddziału PAN w Poznaniu, która odbędzie się 28 maja br. w Sali Dużej Ośrodka Nauki PAN, przy ul. H. Wieniawskiego 17/19. Czytaj więcej

Wybory w Polskiej Akademii Nauk

W dniu w Warszawie odbyły się obrady 123. sesji Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk podczas których wybrano członków rzeczywistych (spośród członków korespondentów PAN) oraz nowych członków korespondentów PAN.
Czytaj więcej

Zmarł Prof. dr hab. inż. Mirosław Dąbrowski

Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy,
że w dniu 30 maja 2013 r. zmarł

Profesor Mirosław Dąbrowski

Czytaj więcej

Czerwiec

82. Sesja Zgromadzenia Ogólnego - zdjęcia

Czytaj więcej

Spotkania z nauką

21 czerwca 2013 r.

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkania z nauką, które odbędą się w Ośrodku Nauki PAN w Poznaniu o godzinie 18.00.

O przemianach pojmowania "eutanazji" w kulturze europejskiej.
Czytaj więcej

Konferencja Naukowa - Biologia i Ekologia Roślin Drzewiastych

Czytaj więcej

Lipiec

Międzynarodowy Kongres Ochrony Środowiska ENVICON - Zapraszamy

Envicon
Czytaj więcej

Październik

Palmae Universitatis Studiorum Posnaniensis dla Prof. Henryka Olszewskiego

30 września br. w Auli Uniwersyteckiej podczas uroczystości inauguracji roku akademickiego 2013/2014, członek rzeczywisty naszego Oddziału, prof. dr hab. Henryk Olszewski otrzymał z rąk JM Rektora UAM "Palmae Universitatis Studiorum Posnaniensis". Jest to wyróżnienie, które przyznaje się wielce zasłużonym i nadal aktywnym profesorom Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Wręczenie medali "Labora omnia vincit"

W dniu 11. października 2013r. w siedzibie Poznańskiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk odbyło się wręczenie medali "Labor omnia vincit" przyznanych przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego dwóm profesorom: Jerzemu Nawrockiemu, Dziekanowi Wydziału Informatyki Politechniki Poznanskiej i Krzysztofowi Słowińskiemu, Ordynatorowi Kliniki Chirurgii Urazowej, Leczenia Oparzeń i Chirurgii Plastycznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Czytaj więcej

Abrys dziękuje za udział w Międzynarodowym Kongresie Ochrony Środowiska ENVICON

Czytaj więcej

Dwugłos Nauki

21 listopada br., w Ośrodku Nauki PAN w Poznaniu odbędzie się sesja naukowa z cyklu "Dwugłos Nauki". Przez 15 lat sesja ta stała się platformą dyskusji na tematy z pogranicza nauk ścisłych i przyrodniczych oraz filozoficznych, teologicznych i etycznych.

Czytaj więcej

Nominacja na członka Europejskiej Akademii Nauk dla Prezesa Oddziału PAN w Poznaniu - Prof. Romana Słowińskiego

Czytaj więcej

Statuetka Złotego Hipolita dla Profesora Jana Węglarza

Czytaj więcej

Listopad

Zaproszenie na seminarium Komisji Cybernetyki Technicznej O/PAN w Poznaniu

Czytaj więcej

83. Sesja Zgromadzenia Ogólnego Oddziału PAN w Poznaniu

Czytaj więcej

Konferencja - DNA cząsteczka życia

Czytaj więcej

Grudzień

Dwugłos Nauki - podsumowanie

W dniu 21 listopada 2013 r. w Ośrodku Nauki Polskiej Akademii Nauk, odbyła się sesja z cyklu Dwugłos Nauki. Tegoroczna sesja poświęcona była pochodzeniu, strukturze i ewolucji wszechświata, a jej tematem była

Boska cząstka - jej znaczenie dla fizyki i filozofii

Czytaj więcej

Wystawa organizowana przez Komisję Onomastyczną O/PAN w Poznaniu

Oddział Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu wraz z Komisją Onomastyczną O/PAN w Poznaniu zaprasza na wystawę:

Czytaj więcej

65-lecie Pracowni Bibliografii Bieżącej
w Poznaniu

Czytaj więcej