Styczeń

Szanowni Państwo,
zachęcamy do wzięcia udziału w sesjach sprawozdawczych z działalności Instytut Dendrologii PAN w Kórniku w roku 2013. Sesje odbędą się w następujących terminach:
Czytaj więcej

Luty

BIO-TALENT

W maju 2013 r. IGR PAN zgłosił projekt na utworzenie Katedry Europejskiej Przestrzeni Badawczej w ramach pilotażowego konkursu (FP7-ERAChairs-PilotCall-2013). Celem inicjatywy ERA Chairs jest wspomożenie wysiłków uniwersytetów oraz instytucji badawczych zmierzających do osiągnięcia doskonałości naukowej niezbędnej do konkurowania na poziomie międzynarodowym poprzez przyciągnięcie wybitnych naukowców.
Czytaj więcej

HR Excellence in Research

W dniu 20 stycznia 2014 r. Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk został wyróżniony przez Komisję Europejską prestiżowym logo "Human Resources Excellence in Research". Wyróżnienie to oznacza, że Instytut spełnia zalecenia zawarte w Europejskiej Karcie Naukowca oraz Kodeksie Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych (tzw. Karta i Kodeks). Dokumenty te zostały przyjęte przez Komisję Europejską w 2005 roku i adresowane są do pracowników naukowych, ich pracodawców oraz podmiotów finansujących badania.
Czytaj więcej

6. Tydzień Mózgu w Poznaniu - zapowiedź

tydzień mózguJuż niedługo, w dniach 10-14 marca br., obchodzony będzie w Poznaniu Światowy Tydzień Mózgu (ang. Brain Awareness Week). Jest to święto mające na celu popularyzację wiedzy o mózgu i jego działaniu.

Impreza jest częścią "Światowego Tygodnia Mózgu", koordynowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Krzewienia Wiedzy o Mózgu - DANA Alliance for the Brain.
Czytaj więcej

Marzec

Posiedzenie Komisji Badań Czwartorzędu O/PAN w Poznaniu

Zebranie KomisjiArtykuł o Oddziale PAN w Poznaniu w Forum Akademickim

W numerze 2/2014 czasopisma Forum Akademickie, ukazał się artykuł opisujący rolę oraz działalność Oddziału PAN w Poznaniu. Zachęcamy do przeczytania artykułu:

PRZECZYTAJ

Kwiecień

6. Tydzień Mózgu w Poznaniu

6. Tydzień Mózgu w Poznaniu

6. Tydzień Mózgu w Poznaniu

6. Tydzień Mózgu w Poznaniu

6. Tydzień Mózgu w Poznaniu

6. Tydzień Mózgu w Poznaniu

6. Tydzień Mózgu w Poznaniu

6. Tydzień Mózgu w Poznaniu

6. Tydzień Mózgu w Poznaniu

)

6. Tydzień Mózgu w Poznaniu

6. Tydzień Mózgu w Poznaniu

Seminarium Komisji Cybernetyki Technicznej PAN w Poznaniu

Seminarium

XIII Balcanicum - Impreium Osmańskie i Republika Turecka w dziejach EuropyProgram do pobrania

Maj

Laureaci konkursu na najlepszą pracę badawczą, opublikowane w 2013 r., której wiodącym autorem jest doktorant

Uprzejmie informujemy, że zostali wyłonieni laureaci konkursu na najlepszą pracę badawczą opublikowaną w roku 2013. Zwycięzcami zostali:
Czytaj więcej

84. Sesja Zgromadzenia Ogólnego Oddziału PAN w Poznaniu

Polska Akademia Nauk Oddział w Poznaniu, uprzejmie zaprasza do wzięcia udziału w 84. Sesji Zgromadzenia Ogólnego Oddziału PAN w Poznaniu, która odbędzie się 5 czerwca br. w Sali Dużej Ośrodka Nauki PAN, przy ul. H. Wieniawskiego 17/19, o godz. 12.00. Czytaj więcej

Wybory na Dyrektora Instytutu Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu

idzikowski

Informujemy, że Komisja Konkursowa powołana przez Radę Kuratorów Wydziału IV PAN, zakończyła postępowanie konkursowe na Dyrektora Instytutu Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu.

Czytaj więcej

XVII Festiwal Nauki i Sztuki

XVII Festiwal Nauki i Sztuki

XVII Festiwal Nauki i Sztuki

XVII Festiwal Nauki i Sztuki

XVII Festiwal Nauki i Sztuki

XVII Festiwal Nauki i Sztuki

XVII Festiwal Nauki i Sztuki

XVII Festiwal Nauki i Sztuki

XVII Festiwal Nauki i Sztuki

XVII Festiwal Nauki i Sztuki

XVII Festiwal Nauki i Sztuki

Czerwiec

Doktorat honoris causa dla prof. Jana Węglarza

W dniu 12 czerwca 2014r. profesor Jan Węglarz, członek rzeczywisty PAN, członek Prezydium Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu i dyrektor Instytutu Informatyki Politechniki Poznańskiej otrzyma zaszczytny tytuł Doktora Honoris Causa nadany przez Politechnikę Śląską.

weglarz

Ceremonia wręczenia odbędzie się w Auli A Centrum Edukacyjno-Kongresowego Politechniki Śląskiej w Gliwicach o godz. 12.00. Uroczystość poprzedzi Msza Święta o godzinie 10, w kościele św. Michała Archanioła w Gliwicach.


Czytaj więcej

Profesor Bogdan Marciniec nagrodzony

Z okazji 25 lat polskiej demokracji, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zorganizowało plebiscyt "Nauka to Wolność" na wynalazek 25-lecia. Trzecie miejsce w plebiscycie otrzymał prof. Bogdan Marciniec, członek rzeczywisty PAN, członek Prezydium Oddziału PAN w Poznaniu z Wydziału Chemii UAM. Nagrodę otrzymał za: "poszukiwanie nowych reakcji i katalizatorów w chemii związków krzemu oraz utworzenie w 1995 roku pierwszego w Polsce Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego".

(za Głos Wielkopolski)

Wrzesień

Nagroda Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w ramach programu MISTRZ dla Prof. Wojciecha Rypniewskiego

W dniu 22 września br. odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów tegorocznym laureatom programu MISTRZ. W gronie wyróżnionych znalazł się Profesor Wojciech Rypniewski z Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN.

Serdecznie gratulujemy!

Październik

Spotkanie sekretarza stanu MNiSzW z dyrektorami Instytutów PAN

W dniu 30 września 2014 roku, w siedzibie Oddziału PAN w Poznaniu, sekretarz stanu w Ministeerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Marek Ratajczak, spotkał sie z dyrektorami instytutów i placówek PAN z Poznania i Kórnika. Tematem dyskusji była polityka naukowa Ministerstwa wobec placówek PAN, finansowanie nauki w 2015 roku oraz udział polskich naukowców w programach Horyzontu 2020. Spotkanie prowadził prezez Oddziału, prof. Roman Słowiński. Obecni byli: wiceprezes Oddziału prof. Marek Świtoński, dyrektor naukowy PCSS prof. Jan Węglarz, dyrektor Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN prof. Marek Figlerowicz, dyrektor Instytutu Genetyki Człowieka PAN prof. Jerzy Nowak, dyrektor Instytutu Fizyki Molekularnej PAN prof. Bogdan Idzikowski, dyrektor do spraw naukowych Instytutu Dendrologii PAN prof. Adam Boratyński, dyrektor Instytutu Genetyki Roślin prof. Bogdan Wolko, dyrektor ds. naukowych Instytut Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego prof. Andrzej Kędziora oraz dyrektor Biblioteki Kórnickiej prof. Tomasz Jasiński.
Czytaj więcej

Spotkanie z sekretarzem stanu MNiSzW z dyrektorami Instytutów PAN

Spotkanie z sekretarzem stanu MNiSzW z dyrektorami Instytutów PAN

Spotkanie z sekretarzem stanu MNiSzW z dyrektorami Instytutów PAN

Spotkanie z sekretarzem stanu MNiSzW z dyrektorami Instytutów PAN

Spotkanie z sekretarzem stanu MNiSzW z dyrektorami Instytutów PAN

Spotkanie z sekretarzem stanu MNiSzW z dyrektorami Instytutów PAN

Spotkanie z sekretarzem stanu MNiSzW z dyrektorami Instytutów PAN

Nominacje profesorskie

W dniu 6 października br., Prezydent RP Bronisław Komorowski wręczył nominacje profesorskie 59 naukowcom z kraju. W Wielkopolsce nominacje otrzymało 5 naukowców. Wśród nich znalazł sie prof. Piotr Kachlicki z Instytutu Genetyki Roślin PAN.

Gratulujemy!

PANorama 2014 POZnań

Czytaj więcej

Zaproszenie na seminarium Komisji Cybernetyki Technicznej O/PAN w Poznaniu

Komisja Cybernetyki Technicznej O/PAN w Poznaniu oraz Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytetu Zielonogórskiego zapraszają na seminarium, które odbędzie się 21 listopada br., na Wydziale Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Program seminarium do pobrania

Listopad

Dwugłos Nauki

27 listopada br., w Ośrodku Nauki PAN w Poznaniu odbędzie się sesja naukowa z cyklu "Dwugłos Nauki". Przez 16 lat sesja ta stała się platformą dyskusji na tematy z pogranicza nauk ścisłych i przyrodniczych oraz filozoficznych, teologicznych i etycznych.

Czytaj więcej

85. Sesja Zgromadzena Ogólnego Oddziału PAN w Poznaniu

Czytaj więcej

Grudzień

Konferencja naukowo-szkoleniowa: Zwalczanie chorób układu oddechowego jako prewencja niepełnosprawności

zch

Wybory władz Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu na kadencję 2015-2018

Szanowni Państwo,

Polska Akademia Nauk Oddział w Poznaniu informuje, że na sesji Zgromadzenia Ogólnego w dniu 4 grudna br. zostały wybrane władze Oddziału na nową kadencję 2015-2018.

Czytaj więcej

Materiały wideo - Dwugłos Nauki

Szanowni Państwo,

informujemy, że jest już możliwość obejrzenia wszystkich wykładów oraz dyskusji z sesji naukowej z cyklu Dwugłos Nauki, która odbyła się w Ośrodku Nauki Polskiej Akademii Nauk, 27 listopada br. Tegoroczna sesja miała tytuł: Umysł - dusza - wolna wola. Celem sesji była konfrontacja poglądów na temat materialnego i niematerialnego umysłu człowieka w celu reinterpretacji takich pojęć jak dusza, świadomość, wolna wola, będących dla wielu kwintesencją człowieczeństwa, na gruncie najnowszych badań neurobiologów i kognitywistów z jednej strony, oraz filozofów i teologów z drugiej strony.

Materiały można obejrzeć na stronie: www.pan.poznan.pl/dn/video.htm