Styczeń

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Oddział PAN w Poznaniu ogłasza III. edycję konkursu na najlepszą oryginalną pracę twórczą opublikowaną w 2014 r., której wiodącym autorem jest doktorant (wiek do 30 lat) z Wielkopolski lub Ziemi Lubuskiej. Konkurs ten przeprowadzony będzie w pięciu obszarach działania Akademii, tożsamych z nazwami wydziałów PAN:
Czytaj więcej W dniach 16-20 marzec obchodzony będzie w Poznaniu Światowy Tydzień Mózgu (ang. Brain Awareness Week). Jest to święto mające na celu popularyzację wiedzy o mózgu i jego działaniu.


Czytaj więcej

Luty

Boska czątka - jej znaczenie dla fizyki i filozofii- PANorama PAN

W styczniowym numerze PANoramy PAN ukazał się artykuł Prezesa Oddziału PAN w Poznaniu prof. Romana Słowińskiego, o najnowszej pozycji wydawniczej Oddziału. Wydawnictwo Boska cząstka - jej znaczenie dla fizyki i filozofii zawiera teksty czterech wykładów wygłoszonych w czasie sesji zorganizowanej 21 listopada 2013 roku w Oddziale PAN w Poznaniu.

Styczniowy numer PANoramy PAN do pobrania TUTAJ

Nagroda dla profesora Mariusza Jaskólskiego

Profesor Mariusz Jaskólski, członek korespondent PAN z Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN oraz Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz dr Alexander Wlodawer, członek zagraniczny PAN z Narodowego Instytutu Raka w USA otrzymali nagrodę przyznawaną przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej i The American Association for the Advancement of Science.
Czytaj więcej

Przedłużony termin składania wniosków w konkursie dla doktorantów

Uprzejmie informujemy, że z uwagi na trwającą przerwę międzysemestralną Oddział PAN w Poznaniu przedłużył termin nadsyłania wniosków na III. edycję konkursu na najlepszą pracę naukową opublikowaną w ubiegłym roku, której wiodącym autorem jest doktorant z wielkopolski lub ziemi lubuskiej (wiek do 30 lat) do 15 marca br.

Czytaj więcej

7. Tydzień Mózgu w Poznaniu - program

7. Tydzień Mózgu w Poznaniu

Marzec

Nagroda "Ambasador Marki Wielkopolski" dla prof. Bogdana Marcinca

Podczas gali "Innowacyjna Wielkopolska", Marszałek Województwa Wielkopolskiego wręczył honorowy tytuł „Ambasadora Marki Wielkopolski", nadany przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego, prof. Bogdanowi Marcińcowi. To przyznawany najwybitniejszym Wielkopolanom wyraz uznania i podziękowań za ich wpływ na rozpoznawalność „Marki Wielkopolski", zarówno na arenie krajowej jak i międzynarodowej.

Prof. Bogdan Marciniec jest członkiem rzeczywistym PAN, członkiem Prezydium Oddziału PAN w Poznaniu oraz założycielem Fundacji UAM.

XVIII Poznański Festiwal Nauki i Sztuki - 14 kwietnia 2015 r.

Poznański Festiwal Nauki i Sztuki

Kwiecień

6. Tydzień Mózgu w Poznaniu


XVIII Poznański Festiwal Nauki i Sztuki - galeria

Maj

Referat profesora Jana Przybyłka - Komisja Badań Czwartorzędu

Komisja Badań Czwartorzędu

Laureaci konkursu na najlepszą pracę badawczą, opublikowaną w 2014 r., której wiodącym autorem jest doktorant

Uprzejmie informujemy, że zostali wyłonieni laureaci konkursu na najlepszą pracę badawczą opublikowaną w roku 2014. Zwycięzcami zostali:
Czytaj więcej

86. Sesja Zgromadzenia Ogólnego Oddziału PAN w Poznaniu

idzikowski

Polska Akademia Nauk Oddział w Poznaniu, uprzejmie zaprasza do wzięcia udziału w 86. Sesji Zgromadzenia Ogólnego Oddziału PAN w Poznaniu, która odbędzie się 12 czerwca br. w Sali Dużej Ośrodka Nauki PAN, przy ul. H. Wieniawskiego 17/19, o godz. 12.00.

Czytaj więcej

Czerwiec

Piknik Medyczny: Czyste środowisko, zdrowe płuca

Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii zaprasza Poznaniaków na piknik medyczny

Czyste środowisko, zdrowe płuca,

który odbędzie się 13 czerwca 2015 r. w parku szpitalnym przy ul. Szamarzewskiego 62.

Patronat honorowy nad piknikiem objął Prezes Oddziału PAN w Poznaniu, prof. Roman Słowiński.

Rozdanie nagród laureatom konkursu na najlepszą pracę twórczą, której autorem jest doktorant w Oddziale PAN w Poznaniu - zdjęcia

Wrzesień

Nauka na Wakacjach

Nauka na wakacjach

Wrzesień

Kursy językowe w Oddziale Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu

Oddział Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu uprzejmie informuje, że od 19 października br. ruszają kursy z następujących języków: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski.
Czytaj więcej

Październik

Kalendarium nadchodzących wydarzeń

zanowni Państwo,

Chciałbym Państwa zaprosić bardzo serdecznie do udziału w trzech otwartych sesjach organizowanych na przestrzeni najbliższych dwóch miesięcy przez Oddział Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu :
Czytaj więcej

1. „PANorama 2015 Poznań”, 19. listopada, godz. 10,
2. „Dwugłos Nauki”, 27. listopada, godz. 10-14
3. Wykład pt. „Niezwykłe archiwum Oskara Kolberga”, 10 grudnia, godz. 12

Sesje te odbędą się w Auli Polskiej Akademii Nauk przy ul. Henryka Wieniawskiego 17/19 w Poznaniu. Wstęp wolny
Dodatkowe informacje o sesjach podane są poniżej:

„PANorama 2015 Poznań”, Oddział PAN w Poznaniu,
19 listopada 2015r,, godz. 10

Doroczna sesja „PANorama 2015 Poznań”, ma na celu prezentację działalności i najnowszych osiągnięć naukowych Instytutów Polskiej Akademii Nauk z terenu Poznańskiego Oddziału Akademii. Sesją tą chcemy podkreślić, że Akademicki i Naukowy Poznań, oprócz wspaniałych uczelni państwowych, ma także istotną składową w postaci sześciu instytutów Polskiej Akademii Nauk, Biblioteki Kórnickiej i szeregu pracowni naukowych, które stanowią integralną część tego środowiska.

--------------------------------------------------------------------------------

„Dwugłos Nauki”, Oddział PAN w Poznaniu, 27 listopada 2015r., godz. 10-14 „Inżynieria genetyczna człowieka – możliwości i ograniczenia” Celem planowanej sesji jest, ogólnie biorąc, prezentacja stanu zaawansowania i perspektyw rozwoju inżynierii genetycznej człowieka, oraz refleksja etyczno-moralna nad granicami dopuszczalności manipulacji genetycznych. Prezentacji pierwszej z tych kwestii oczekujemy od przyrodników-genetyków, a refleksji etycznej-moralnej od filozofów-bioetyków.

Prof. dr hab. Włodzimierz Krzyżosiak, czł. koresp. PAN
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu
„Genom człowieka i sposoby jego redagowania”


Prof. dr hab. Ewa Bartnik
Instytut Genetyki i Biotechnologii Uniwersytetu Warszawskiego
Instytut Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie
„Wyzwania etyczne postępu genetyki”


Ks. Prof. dr hab. Stanisław Warzeszak
Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie
„Kryteria autokreacji człowieka na gruncie inżynierii genetycznej”


Ks. dr hab. Tomasz Kraj
Wydział Teologiczny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
„Granice genetycznego ulepszania człowieka”


--------------------------------------------------------------------------------

87. Sesja Zgromadzenia Ogólnego Oddziału PAN w Poznaniu, 10 grudnia 2015r. część zamknięta od 10:30 do 12:00; część otwarta od 12:00 do 13:15.

W części otwartej, wykład pt. „Niezwykłe archiwum Oskara Kolberga” wygłosi
dr Ewa Antyborzec, wicedyrektor Instytutu im. Oskara Kolberga w Poznaniu.

Wykład ma na celu upowszechnienie wiedzy o niezwykłym archiwum pozostawionym przez Oskara Kolberga, etnografa, folklorystę i kompozytora. Jest to ogromny zbiór dokumentów dotyczących XIX-wiecznej kultury ludowej z terenów Polski w granicach sprzed rozbiorów, a także z terenów Litwy, Białorusi, Łużyc, Czech, Słowacji i Słowiańszczyzny Południowej. Żaden kraj w Europie nie posiada tak bogatej dokumentacji folkloru z tak dużego obszaru jak materiały zgromadzone w archiwum Oskara Kolberga.

Zapraszam do wzięcia udziału w tych wydarzeniach,
Prof. dr hab. inż. Roman Słowiński
Prezes Oddziału PAN w Poznaniu

Dwugłos Nauki

Celem planowanej sesji jest prezentacja stanu zaawansowania i perspektyw rozwoju inżynierii genetycznej człowieka, oraz refleksja etyczno-moralna nad granicami dopuszczalności manipulacji genetycznych. Czytaj więcej
Prezentacji pierwszej z tych kwestii oczekujemy od przyrodników-genetyków, a refleksji etycznej-moralnej od filozofów-bioetyków. Tegoroczna sesja na temat:

Inżynieria genetyczna człowieka – możliwości i ograniczenia


odbędzie się 27 listopada br., w Sali Dużej Ośrodka Nauki PAN o godzinie 10.00. Wstęp wolny - serdecznie zapraszamy!!

Program do pobrania
Wywiad z Panią prof. Bartnik oraz ks.prof. Krajem w Głosie Wielkopolskim

Program Sesji

Listopad

PANorama 2015 POZnań

Polska Akademia Nauk Oddział w Poznaniu wraz z poznańskimi Instytutami PAN, uprzejmie zapraszają do wzięcia udziału w sesji pt.

Czytaj więcej
PANorama 2015 POZnań

Sesja pod patronatem Prezesa Poznańskiego Oddziału PAN, będzie prezentowała, wzorek roku ubiegłego, działalność oraz najnowsze osiągnięcia naukowe poznańskich Instytutów Polskiej Akademii Nauk.

Sesja odbędzie się w czwartek, 19 listopada 2015 r. o godzinie 10.00, w Auli PAN przy ul. H. Wieniawskiego 17/19.

zgromadzenie

87. Sesja Zgromadzena Ogólnego Oddziału PAN w Poznaniu

Polska Akademia Nauk Oddział w Poznaniu, uprzejmie zaprasza do wzięcia udziału w części otwartej 87. Sesji Zgromadzenia Ogólnego Oddziału PAN w Poznaniu, która odbędzie się w czwartek, 10 grudnia br. o godzinie 12.00, w Auli Ośrodka Nauki PAN przy ul. H. Wieniawskiego 17/19. Wykład pt.

Czytaj więcej

Rozmowa "Głosu Wielkopolskiego" z Prezesem Oddziału PAN prof. Romanem Słowińskim

wywiad


Wybory na dyrektora Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu

Uchwałą nr 1/2015 z dnia 28 października br. Komisja Konkursowa wyłoniła na stanowisko Dyrektora Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu Prof. dr hab. Marka Figlerowicza. Funkcję Dyrektora Profesor będzie pełnił od dnia 1 grudnia 2015 r. do dnia 30 listopada 2019 r.

Gratulujemy i życzymy Panu Profesorowi sukcesów w czasie sprawowania II kadencji!!

Grudzień

Seminarium: Perspektywy rozwoju elektroenergetyki w Polsce

seminarium