Ogłoszenie konkursu na najlepszą pracę twórczą, której autorem jest doktorant

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Oddział PAN w Poznaniu ogłasza IV. edycję konkursu na najlepszą oryginalną pracę twórczą opublikowaną w 2015 r., której wiodącym autorem jest doktorant (wiek do 30 lat) z Wielkopolski lub Ziemi Lubuskiej. Konkurs ten przeprowadzony będzie w pięciu obszarach działania Akademii, tożsamych z nazwami wydziałów PAN:
- nauk humanistycznych i społecznych,
- nauk biologicznych i rolniczych,
- nauk ścisłych i nauk o Ziemi,
- nauk technicznych,
- nauk medycznych.
Pięcioosobowe komisje oceniające, dla ww. obszarów, nominują do nagrody po jednej pracy naukowej. Laureaci uzyskają nagrody pieniężne oraz dyplomy przyznane przez Prezydium Oddziału PAN w Poznaniu i zatwierdzone przez Prezesa PAN, Prof. Jerzego Duszyńskiego. Laureaci zostaną także zaproszeni do wygłoszenia krótkich komunikatów na temat nagrodzonej pracy na Zgromadzeniu Ogólnym Oddziału PAN w dniu 31 maja 2017 roku Wnioski mogą być zgłaszane do biura Oddziału PAN w Poznaniu drogą elektroniczną (na adres kamila.sobkowska@pan.pl) w terminie od 1 stycznia do 15 marca 2017 r.Ubiegłoroczna edycja konkursu cieszyła się sporym zainteresowaniem ze strony młodych naukowców, a prezentacja nagrodzonych prac była okazją do promocji ciekawych wyników i ich autorów. Poniżej znajduje się formularz oraz regulamin konkursu do pobrania.

Regulamin konkursu
Formularz zgłoszeniowy

Nagrody Naukowe Prezesa PAN za rok 2016

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że Prof. dr hab. inż. Roman Słowiński, Prezes Oddziału PAN w Poznaniu oraz Prof. dr hab. Krzysztof Nowak, członek korespondent PAN, zostali wyróżnieni nagrodą naukową Prezesa PAN za rok 2016 za:
 1. Prof. Roman Słowiński: opracowanie innowacyjnych metod obliczeniowych inteligentnego wspomagania decyzji, a także za aktywną działalność upowszechniającą naukę w Oddziale PAN w Poznaniu
 2. Prof. Krzysztof Nowak: zainicjowanie nowoczesnych badań nad hormonalną regulacją endokrynnej funkcji trzustki w kontekście magazynowania energii w tkankach i genezy chorób zespołu metabolicznego, a także za stworzenie liczącej się w świecie naukowej grupy badawczej oraz za aktywną działalność upowszechniającą naukę
Nagrody zostały wręczone podczas 133. Sesji Zgromadzenia Ogólnego PAN w dniu 1 grudnia 2016 r.

Wybory na członków rzeczywistych
i korespondentów w Polskiej Akademii Nauk

W dniu 01 grudnia br., podczas 133. Sesji Zgromadzenia Ogólnego PAN, odbyły się wybory na członków korespondentów oraz członków rzeczywistych PAN (spośród członków korespondentów). Nowymi członkami korespondentami z ramienia Oddziału PAN w Poznaniu zostali:
 1. prof. dr hab. inż. Hanna Bogucka (PP) - Wydział IV
 2. prof. dr hab. Przemysław Czapliński (UAM) - Wydział I
 3. prof. dr hab. Henryk Jeleń (UP) - Wydział II
Członkami rzeczywistymi PAN zostali:
 1. prof. dr hab. Mariusz Jaskólski (UAM i IChB PAN) - Wydział II
 2. prof. dr hab. Jerzy Kaczorowski (UAM) - Wydział III
 3. prof. dr hab. Tomasz Łuczak (UAM) - Wydział III
 4. prof. dr hab. Roman Micnas (UAM) - Wydział III
Wszystkim nowo wybranym członkom Akademii oraz nowo wybranym członkom rzeczywistym PAN składamy serdeczne gratulacje.

Wybory na członków Akademii Młodych Uczonych

W dniu 01 grudnia br., podczas 133. Sesji Zgromadzenia Ogólnego PAN, odbyły się wybory na członków Akademii Młodych Uczonych PAN. Kadencja rozpocznie się 15 grudnia 2016 r. Nowymi członkami AMU z ramienia Oddziału PAN w Poznaniu zostali:
 1. dr inż. Krzysztof Fic (PP) - Wydział III
 2. dr inż. Piotr Kuświk (IFM) - Wydział III
Wszystkim nowo wybranym członkom Akademii Młodych Uczonych składamy serdeczne gratulacje.

Dwugłos Nauki - Wokół Wielkiego Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski - podsumowanie

W dniu 30 listopada br. w Ośrodku Nauki Polskiej Akademii Nauk, odbyła się sesja z cyklu Dwugłos Nauki pt.:

Wokół Wielkiego Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski


Tegoroczna sesja będzie okazją do refleksji nad znaczeniem przyjęcia chrztu przez Mieszka I dla dziejów Polski, dla jej państwowości i dla jej wzrostu w aspekcie społecznym, duchowym i kulturalnym.

Sesja podzielona została na dwie części. Pierwszą część poprowadził ks. prof. Paweł Wygralak, dziekan Wydziału Teologicznego UAM, a wykłady wygłosili:
 • ks. Abp prof. Marek Jędraszewski, Arcybiskup Metropolita Łódzki, Zastępca Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski
 • prof. Andrzej Nowak
 • z Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
Drugą część sesji poprowadził prof. Wojciech Suchocki dyrektor Muzeum Narodowego w Poznaniu, a wykłady przedstawili:
 • prof. Tomasz jasiński z Instytutu Historii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz Biblioteki Kórnickiej PAN
 • dr hab. Jarosław Jarzewicz z Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu
. Sesję otworzył Prezes Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu, Prof. dr hab. inż. Roman Słowiński.

Po zakończeniu odbyła się dyskusja, w której uczestniczyli licznie zgromadzeni goście.

Stopień IEEE Fellow dla Prof. Romana Słowińskiego - Prezesa Oddziału PAN w Poznaniu

Prof. dr hab. inż. Roman Słowiński, członek rzeczywisty PAN, Prezes Oddziału PAN w Poznaniu, uzyskał stopień IEEE Fellow za:

"contributions to dominance-based rough set theory, robustordinal regression and preference learning".


Stopień Fellow jest przyznawany rocznie grupie członków mniejszejniż 0,1% za wybitne osiągnięcia na polu nauki, wdrożeń i edukacji.

W gościnie u Mieszka i Dobrawy w roku Chrztu Polski - 966

Polska Akademia Nauk Oddział w Poznaniu oraz Pracownia Plastyczna Twórcze Pole w ramach XIX Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki w dniu 24 listopada 2016 r. zorganizowała warsztaty plastyczne pt. "W gościnie u Mieszka i Dobrawy w roku Chrztu Polski - 966".

Warsztat obejmował wykonanie grafiki na torbach ekologicznych lub na plakatach. Była to twórcza wizja dzieci (w wieku 6 - 10 lat) doniosłego wydarzenia i zwykłego życia w czasach pierwszych Piastów. Pojawili się rycerze i damy dworu w grodach i zamkach, podczas wypraw i biesiad. W ciekawy sposób uczestnicy poznali technikę druku, która pozwoliła im wykonać najśmielsze projekty artystyczne. .

Hybrydogeneza u żab zielonych

W dniu 23 listopada br. w Ośrodku Nauki Polskiej Akademii Nauk odbyła się konferencja organizowana przez Oddział PAN w Poznaniu oraz Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN. Konferencja pt. "Hybrydogeneza u żab zielonych" poświęcona była Panu prof. Leszkowi Bergerowi.

89. Sesja Zgromadzenia Ogólnego Oddziału PAN w Poznaniu

Polska Akademia Nauk Oddział w Poznaniu, uprzejmie zaprasza do wzięcia udziału w części otwartej 87. Sesji Zgromadzenia Ogólnego Oddziału PAN w Poznaniu, która odbędzie się w czwartek, 08 grudnia br. o godzinie 12.00, w Sali Dużej Ośrodka Nauki PAN przy ul. H. Wieniawskiego 17/19. Wykład pt.

Aromat żywności - od analityka do producenta i konsumenta

wygłosi prof. dr hab. Henryk Jeleń, kierownik Zakładu Chemii Żywności i Analizy Instrumentalnej Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Prof. dr hab. Henryk Jeleń, profesor zwyczajny, kierownik Zakładu Chemii Żywności i Analizy Instrumentalnej na Wydziale Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Członek Komitetu Nauk o Żywności PAN. Zainteresowania naukowe to chemia i analiza żywności, w szczególności tworzenie, chemia i analityka związków tworzących aromat żywności, związki lotne mikroorganizmów, a także rozwój metod analizy związków lotnych i zapachowych z wykorzystaniem technik separacyjnych i sprzężonych.

Zgromadzenie

Warsztaty artystyncze - w gościnie u Mieszka i Dobrawy

Polska Akademia Nauk Oddział w Poznaniu i Pracownia Plastyczna "Twórcze Pole" zapraszają na warsztaty plastyczne w ramach XIX Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki. Warsztyty pt.:
W gościnie u Mieszka i Dobrawy w roku Chrztu Polski - 966

odbędą się w czwartek, 24 listopada, w sali 311 Ośrodka Nauki PAN.

u mieszka i dobrawy

Prof. Elżbieta Frąckowiak członkiem Komitetu Wykonawczego Euro-CASE 2017-2020

W dniu 15 listopada 2016 r. w Lyngby k. Kopenhagi odbyło się posiedzenie Zarządu organizacji Euro-CASE - European Council of Academies of Applied Sciences, Technologies and Engineering, podczas którego prof. Elżbieta Frąckowiak, Wiceprezes PAN, członek korespondent PAN została wybrana na członka Komitetu Wykonawczego Euro-CASE w kadencji 2017-2020

Zaproszenie na konferencję naukową

Polska Akademia Nauk Oddział w Poznaniu oraz Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu, uprzejmie zapraszają do wzięcia udziału w konferencji naukowej pt.

Hybrydogeneza u żab zielonych

Konerencja pod honorowym patronatem Wiceprezesa Polskiej Akademii Nauk - prof. Stefana Malepszego, będzie prezentowała działalność oraz najnowsze osiągnięcia naukowe poznańskich Instytutów Polskiej Akademii Nauk. Sesja dedykowana jest prof. dr hab. Leszkowi Bergerowi (1925-2012) polskiemu biologowi, specjaliście w zakresie malakologii oraz herpetologii, odkrywcy zjawiska hybrydogenezy u płazów; nestorowi badań nad płazami i gadami w Południowej Wielkopolsce

Sesja odbędzie się w środę, 23 listopada 2016 r. o godzinie 10.00, w sali 312 (III piętro) Ośrodka Nauki PAN przy ul. H. Wieniawskiego 17/19.

Hydrogeneza u Żab Zielonych

Program do pobrania TUTAJ

Sesja Naukowa Dwugłos Nauki

Tematyka tegorocznej sesji z cyklu Dwugłos Nauki wpisuje się w obchody 1050-lecia Chrztu Polski i będzie okazją do refleksji nad znaczeniem przyjęcia chrztu przez Mieszka I dla dziejów Polski, dla jej państwowości i dla jej wzrostu w aspekcie społecznym, duchowym i kulturalnym.
Prezentacji tych kwestii podejmą się Ks. Prof. dr hab. Marek Jędraszewski, Arcybiskup Metropolita Łódzki, Prof. dr hab. Andrzej Nowak z Instytutu Historii UJ w Krakowie, Prof. dr hab. Tomasz Jasiński, Dyrektor Biblioteki Kórnickiej PAN, oraz Prof. UAM dr hab. Jarosław Jarzewicz z Instytutu Historii Sztuki UAM.

Tegoroczna sesja na temat:

Wokół Wielkiego Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski


odbędzie się 30 listopada br., w Sali Dużej Ośrodka Nauki PAN o godzinie 10.00. Wstęp wolny - serdecznie zapraszamy!!

Program do pobrania

Dwugłos Nauki 2016

Medal "Labor Omnia Vincit" dla Prof. Lecha Zimowskiego

Prof. Lech Zimowski, przewodniczący Komisji Urbanistyki i Planowania Przestrzennego w Poznaniu, został uhonorwany medalem "Labor Omnia Vincit" przyznawanym przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu, za krzewienie pracy organicznej jako wieloletniemu przewodniczącemu Komisji Urbanistyki i Planowania Przestrzennego przy O/PAN w Poznaniu oraz wieloletniemu dyrektorowi Instytutu Architektury PP w Poznaniu. Uroczystość wręczenia odznaczenia odbyła 21 października br. w Oddziale Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu.

Prof.Zimowski

Seminarium Komisji Automatyki i Informatyki O/PAN w Poznaniu

Komisja Automatyki i Informatyki przy Oddziale PAN w Poznaniu wraz z Instytutem Telekomunikacji i Informatyki Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, zapraszają na seminarium naukowe:

Ochrona infrastruktur krytycznych oraz aspekty cyberbezpieczeństwa i walki z cyberprzestępczością


Seminarium odbędzie się 21 października br., na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy, przy ul. Kaliskiego 7.

Wstęp bezpłatny. Program sesji poniżej.

Komisja Automatyki i Informatyki

Palmae Universitatis Studiorum Posnaniensis dla członków Oddziału PAN w Poznaniu

Prof. dr hab. Bogdan Marciniec, członek rzeczywisty PAN, członek Prezydium Oddziału PAN w Poznaniu oraz prof. dr hab. Jerzy Strzelczyk, członek korespondent PAN, podczas inauguracji roku akademickiego 2016/2017 zostali uhonorowani Palmae Universitatis Studiorum Posnaniensis. Jest to wyróżnienie, które przyznaje się wielce zasłużonym i nadal aktywnym profesorom Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Serdecznie gratulujemy!

Dzień Archeologii 2016

29 lipca 2016 r. odbędzie się druga edycja ogólnoeuropejskiej inicjatywy pn. Dzień Archeologa, organizowanej przez Instytut Prahistorii UAM, w ramach w ramach międzynarodowego projektu badawczego "NEARCH: A new scenarios for a community-involved archaeology". Dzień Archeologii to pierwsza tego typu inicjatywa w Polsce, której edycja - pod patronatem PAN w Poznaniu, odbyła się po raz pierwszy w roku ubiegłym, która ma na celu przedstawienie codziennej pracy archeologa i pokazanie, czym w rzeczywistości zajmuje się archeologia. Wydarzenie to posiadać będzie całkowicie „wirtualny” charakter i odbędzie się za pośrednictwem strony internetowej www.dayofarchaeology.com.

Wydarzenie odbywać się będzie pod patronatem Oddziału PAN w Poznaniu.

88. Sesja Zgromadzenia Ogólne Oddziału PAN w Poznaniu - galeria zdjęć

W dniu 09 czerwca br., w siedzibie Oddziału PAN w Poznaniu, odbyła się 88. Sesja Zgromadzenia Ogólnego Oddziału PAN w Poznaniu. W części otwartej Zgromadzenia Ogólnego zostały wręczone dyplomy oraz wyróżnienia dla laureatów IV Konkursu Oddziału PAN w Poznaniu na najlepszą pracę twórczę, której autorem jest doktorant. Laureaci mieli okazję zaprezentować wyniki swoich badań przedstawionych w publikacjach, podczas krótkiego wystąpenia. Poniżej przedstawiamy galerię zdjęć z tego wystąpienia:

Prof. dr hab. Bogdan Marciniec członkiem korespondetnem PAU

18 czerwca 2016 r. Profesor Bogdan Marciniec, członek Preydium PAN w Poznaniu, członek rzeczywisty PAN i Dyrektor Centrum Zaawansowanych Technologii UAM został wybrany na członka korespondenta Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie.

Panu Profesorowi serdecznie gratulujemy!

88. Sesja Zgromadzenia Ogólnego Oddziału PAN w Poznaniu

Polska Akademia Nauk Oddział w Poznaniu, uprzejmie zaprasza do wzięcia udziału w 88. Sesji Zgromadzenia Ogólnego Oddziału PAN w Poznaniu, która odbędzie się 9 czerwca br. w Sali Dużej Ośrodka Nauki PAN, przy ul. H. Wieniawskiego 17/19, o godz. 12.00.

W części otwartej wystąpią Laureaci IV edycji Konkursu Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu na najlepszą oryginalną pracę twórczą doktoranta opublikowaną w roku 2015 w pięciu obszarach naukowych. W czasie sesji otwartej zostaną wręczone dyplomy lauretom konkursu oraz osobom wyróżnionym. Program sesji poniżej.

Zgromadzenie

Plakat do pobrania TUTAJ

Laureaci konkrusu na najlepszą pracę badawczą, opublikowaną w 2015 roku, której wiodącym autorem jest doktorant

Uprzejmie informujemy, że zostali wyłonieni laureaci konkursu na najlepszą pracę badawczą opublikowaną w roku 2015. Zwycięzcami zostali:
 • w obszarze nauk humanistycznych i społecznych -dr Justyna Kroczak, Uniwersytet Zielonogórski
 • w obszarze nauk biologicznych i rolniczych - mgr Jakub Dolata, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
 • w obszarze nauk ścisłych i nauk o Ziemi - mgr Ewa Patyk, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
 • w obszerze nauk technicznych - dr inż. Tomasz Pawlak, Politechnika Poznańska
 • w obszarze nauk medycznych - mgr Karol Czubak, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu
 • Zespoły oceniające postanowiły przyznać również dwa wyróżnienia, które otrzymują:
  1. w obszarze nauk biologicznych i rolniczych - mgr Agnieszka Wojtkowiak-Szlachic, Uniwersytet im. A. Mickiewiecza w Poznaniu
  2. w obszarze nauk ścisłych i nauk o Ziemi - mgr inż. Ewelina Jankowska, Politechnika Poznańska
  Prezydium Oddziału PAN w Poznaniu zatwierdziło powyższych laureatów i wyróżnionych na Prezydium Oddziału które miało miejsce w dniu 11 maja 2016 roku.

  Uchwała Prezydium nr 1/2016

  Wszystkim nagrodzonym oraz wyróżnionym składamy gratulacje oraz życzymy dalszych sukcesów.

  Posiedzenie Komisji Automatyki i Informatyki O/PAN w Poznaniu w dniu 22 kwietnia 2016r.

  W dniu 22 kwietnia br. w Centrum Wykładowo-Konferencyjnym Politechniki Poznańskiej odbyło się posiedzenie Komisji Automatyki i Informatyki przy O/PAN w Poznaniu. Głównym punktem posiedzenia było seminarium naukowe Big data: przetwarzanie i eksploracja. Program seminarium obejmował dwanaście wystąpień przygotowanych zarówno przez przedstawicieli środowiska, jak i przedsiębiorstw branży informatycznej.
  Prezentacje wszystkich wygłoszonych referatów są dostępne pod adresem: www.cs.put.poznan.pl/events/PAS-seminar-pl.hmtl

  Nagroda im. Friedricha Gundolfa za rok 2016 dla prof. Huberta Orłowskiego - członka rzeczywistego PAN

  Bardzo miło jest nam poinformować, że w dniu 23 kwietnia 2016 r. została wręczona nagroda im. Fredricha Gundolfa Panu Profesorowi Hubertowi Orłowskiemu za "pośredniczenie między niemiecką i polską kulturą, poprzez realizację serii wydawniczej Poznańska Biblioteka Niemiecka". Nagroda przyznawana jest przez Niemiecką Akademię Języka i Literatury z siedzibą w Dramstad.

  Gratulujemy!

  XIX Poznański Festiwal Nauki i Sztuki w Oddziale PAN w Poznaniu

  W dniu 18 kwietnia 2016 w Oddziale PAN w Poznaniu odbył się XIX Poznański Festiwal Nauki i Sztuki w Poznaniu. Uczniowie szkół podstawowych oraz gimnazjalnych wraz z opiekunami mieli możliwość uczestniczenia w warsztatach, pokazach oraz laboratoriach przygotowanych przez poznańskie instytuty PAN: Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Instytut Dendrologii PAN w Kórniku, Instytut Fizyki Molekularnej PAN, Instytut Genetyki Człowieka PAN, Instytut Genetyki Roślin PAN, Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Bibliotekę Kórnicką PAN, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe przy IBCh PAN, Pracownię Bibliografii Bieżącej IBL PAN oraz Pana Leszka Trybułę z firmy Aplisens S.A. i Panią prof. ASP dr hab. Joannę Hoffmann ze Studio for Transdisciplinary Projects & Research.

  W wydarzeniach, które miały miejsce w Ośrodku Nauki PAN w Poznaniu, udział wzięło ok. 550 osób. Wszystkim osobom biorącym udział w organizacji i przygotowaniu tak dużego przedsięwzięcia składamy podziękowania. Ponieżej galeria zdjęć z wydarzenia:

  Materiały video z 8. Tygodnia Mózgu w Poznaniu

  Szanowni Państwo,

  uprzejmie informujemy, że wykłady z tegorocznego Tygodnia Mózgu w Poznaniu, zostały udostępnione na naszej stronie internetowej, pod poniższym adresem: www.pan.poznan.pl/tydzien_mozgu/wyklady.html.

  Zachęcamy do zapoznania się z zamieszczonymi materiałami.

  Prof. Jan Węglarz honorowym obywatelem Miasta Poznania

  Węglarz Poznańscy radni podjęli decyzję o przyznaniu honorowego obywatelstwa, prof. Janowi Węglarzowi, członkowi rzeczywistemu PAN, członkowi Prezydium Oddziału PAN w Poznaniu, prezesowi Oddziału PAN w Poznaniu w latach 2003-2010.

  „Prof. Jan Węglarz jest wybitnym naukowcem, wybitnym organizatorem i postacią niezwykle zasłużoną dla poznańskiego ośrodka naukowego. Jego wkład w utworzenie Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego czy Centrum Badawczego Polskiego Internetu Optycznego to są sukcesy, które z tego ośrodka informatycznego czynią ośrodek ważny nie tylko na mapie Polski, ale i Europy” – powiedział PAP w poniedziałek przewodniczący Rady Miasta Poznania Grzegorz Ganowicz.

  Uroczystość wręczenia tytułu odbędzie się poczas uroczystej sesji rady miasta w poznańskim ratuszu, w dniu 29 czerwca.

  8. Tydzień w Poznaniu - fotorelacja

  Wybory na dyrektora Instytutu Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu

  Szanowni Państwo, Komisja Konkursowa wyłoniła na stanowisko Dyrektora Instytutu Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu Prof. dr hab. Michała Witta. Funkcję Dyrektora Profesor będzie pełnił od dnia 1 kwietnia 2016 r. do 31 marca 2020 r.

  Gratulujemy i życzymy Panu Profesorowi sukcesów!!

  8. Tydzień Mózgu w Poznaniu - transmisja na żywo

  Oddział Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu zaprasza wszystkie osoby zainteresowane tematyką centralnego układu nerwowego do uczestniczenia w wykładach odbywających się w ramach 8. Tygodna Mózgu w Poznaniu. Wykłady odbywają się przy ul. Wieniawskiego 17/19 w Poznaniu. Jednocześnie informujemy, że z wykładów prowadzona jest transmisja na żywo, którą można obejrzeć po kliknięciu w poniższy baner:

  8. Tydzień Mózgu w Poznaniu

  Seminarium Komisji Automatyki i Informatyki O/PAN w Poznaniu

  Komisja Automatyki i Informatyki przy Oddziale PAN w Poznaniu wraz z Wydziałem Informatyki Politechniki Poznańskiej, zapraszają na seminarium naukowe:

  Big Data: przetwarzanie i eksploracja
  Processing and Analysing Big Data


  Seminarium odbędzie się 22 kwietnia br., w Centrum Wykładowo-Konferencyjnym PP, przy ul. Piotrowo 2.

  Wstęp bezpłatny. Wymagana jest jednak rejestracja, której można dokonać na stronie www.cs.put.poznan.pl/events/PAS-seminar-pl.html
  Pod tym adresem internetowym znajduje się również program seminarium oraz pozostałe szczegóły.

  8. Tydzień Mózgu w Poznaniu

  8. Tydzień Mózgu w Poznaniu

  Jubileusz 75 urodzin prof. Bogdana Marcinca

  W dniu dzisiejszym, na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, odbyła się uroczystość uhonorowania 75. urodzin prof. Bogdana Marcinca, członka rzeczywistego PAN, członka Prezydium Oddziału PAN w Poznaniu.

  Uroczystość była okazją do uhonorowania wielu lat intensywnej i efektywnej pracy naukowej oraz zasług prof. Marcińca na rzecz wspierania innowacji i rozwoju gospodarczego kraju.

  Wybory na dyrektora Instytutu Genetyki Roślin PAN w Poznaniu

  Uchwałą nr 1/2015 z dnia 3 grudnia 2015 r. Komisja Konkursowa wyłoniła na stanowisko Dyrektora Instytutu Genetyki Roślin PAN w Poznaniu Prof. dr hab. Bogdana Wolko. Funkcję Dyrektora Profesor będzie pełnił od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

  Gratulujemy i życzymy Panu Profesorowi sukcesów w czasie sprawowania II kadencji!!

  Ogłoszenie konkursu na najlepszą pracę twórczą, której autorem jest doktorant

  Szanowni Państwo,

  Uprzejmie informujemy, że Oddział PAN w Poznaniu ogłasza IV. edycję konkursu na najlepszą oryginalną pracę twórczą opublikowaną w 2015 r., której wiodącym autorem jest doktorant (wiek do 30 lat) z Wielkopolski lub Ziemi Lubuskiej. Konkurs ten przeprowadzony będzie w pięciu obszarach działania Akademii, tożsamych z nazwami wydziałów PAN:
  - nauk humanistycznych i społecznych,
  - nauk biologicznych i rolniczych,
  - nauk ścisłych i nauk o Ziemi,
  - nauk technicznych,
  - nauk medycznych.
  Pięcioosobowe komisje oceniające, dla ww. obszarów, nominują do nagrody po jednej pracy naukowej. Laureaci uzyskają nagrody pieniężne oraz dyplomy przyznane przez Prezydium Oddziału PAN w Poznaniu i zatwierdzone przez Prezesa PAN, Prof. Jerzego Duszyńskiego. Laureaci zostaną także zaproszeni do wygłoszenia krótkich komunikatów na temat nagrodzonej pracy na Zgromadzeniu Ogólnym Oddziału PAN w Poznaniu w czerwcu 2016 r. Wnioski mogą być zgłaszane do biura Oddziału PAN w Poznaniu drogą elektroniczną (na adres kamila.sobkowska@pan.pl) w terminie od 1 stycznia do 1 marca 2016 r. Szczegółowe informacje na temat konkursu (regulamin oraz formularz zgłoszeniowy) znajdują się na stronie www Oddziału (www.pan.poznn.pl/konkurs.htm).
  Ubiegłoroczna edycja konkursu cieszyła się sporym zainteresowaniem ze strony młodych naukowców, a prezentacja nagrodzonych prac była okazją do promocji ciekawych wyników i ich autorów.