Wybory w Oddziale Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu

Polska Akademia Nauk Oddział w Poznaniu informuje, że Zgromadzenie Członków Oddziału PAN w dniu 12 grudnia 2018 r. wybrało władze Oddziału na nową kadencję 2019-2022. Prezesem został wybrany prof. dr hab. Marek Świtoński (UP), członek korespondent PAN, a wiceprezesem prof. dr hab. Jerzy Kaczorowski (UAM), członek rzeczywisty PAN.
Do Prezydium Oddziału PAN w Poznaniu zostali wybrani:
1. Prof. dr hab. inż. Hanna Bogucka (PP) – członek korespondent PAN
2. Prof. dr hab. Jerzy Brzeziński (UAM)– członek rzeczywisty PAN
4. Prof. dr hab. Jacek Oleksyn (ID PAN)– członek korespondent PAN
5. Prof. dr hab. Roman Słowiński (PP)– członek rzeczywisty PAN

Prezydium

Wybory na Wiceprezesów Polskiej Akademii Nauk

Słowiński

Podczas 138. sesji Zgromadzenia Ogólnego PAN w Warszawie w dniu 6 grudnia 2018 r. członkowie Polskiej Akademii Nauk wybrali następujących Wiceprezesów Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2019-2022:

prof. Stanisława Filipowicza, czł. rzecz. PAN z Wydziału I,
prof. Romualda Zabielskiego, czł. koresp. PAN
z Wydziału II,
prof. Pawła Rowińskiego, czł. koresp. PAN z Wydziału III,
prof. Romana Słowińskiego, czł. rzecz. PAN z Wydziału IV, Prezesa Oddziału PAN
w Poznaniu w kadencji 2015-2018,
prof. Stanisława J. Czuczwara, czł. koresp. PAN z Wydziału V

Wszystkim wybranym serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy.

Prof. Zbigniew W. Kundzewicz Doktorem Honoris Causa

W dniu 29 listopada 2018r. profesor Zbigniew W. Kundzewicz, członek korespondent PAN otrzymał zaszczytny tytuł Doktora Honoris Causa nadany przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
Kundzewicz

Ceremonia wręczenia odbyła się w Auli Kryształowej SGGW przy ul. Nowoursynowskiej 166 w Warszawie.
Prof. Kundzewicz jest wybitnym uczonym w zakresie hydrologii. Jego zainteresowania to ekstrema hydrologiczne, hydrologia systemowa, klimat i woda, zasoby wodne dla zrównoważonego rozwoju. Autor ponad 360 publikacji naukowych. Brał udział w pracach Międzyrządowego Panelu ds. Zmian Klimatu IPCC, nagrodzonego w 2007 roku zespołową Pokojową Nagrodą Nobla. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Złotym Krzyżem Zasługi.

93. Sesja Zgromadzenia Ogólnego Oddziału PAN w Poznaniu

Polska Akademia Nauk Oddział w Poznaniu, uprzejmie zaprasza do wzięcia udziału w części otwartej 93. Sesji Zgromadzenia Ogólnego Oddziału PAN w Poznaniu, która odbędzie się w środę, 12 grudnia br. o godzinie 12.00, w Auli Ośrodka Nauki PAN przy ul. H. Wieniawskiego 17/19. Wykład pt.

Homo Sapiens w Europie , czyli historia biologiczna mieszkańców "starego kontynentu"

wygłosi prof. dr hab. Marek Figlerowicz, dyrektor Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu.

Prof. dr hab. Marek Figlerowicz, inżynier chemik i biolog, profesor nauk biologicznych. Specjalizuje się w biologii molekularnej (m.in. biologii RNA). Profesor zwyczajny i dyrektor (od roku 2011) Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN, gdzie kieruje także Zakładem Biologii Molekularnej i Systemowej. Ponadto jest profesorem zwyczajnym w Instytutcie Informatyki Wydziału Informatyki Politechniki Poznańskiej. Jest członkiem Komitetu Biotechnologii oraz Komitetu Biochemii i Biofizyki PAN. Od 2014 kieruje interdyscyplinarnym projektem badawczym finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki pt. Dynastia i społeczeństwo państwa Piastów w świetle zintegrowanych badań historycznych, antropologicznych i genomicznych. Artykuły publikował w takich czasopismach jak "FASEB Journal", "Journal of Hepatology", "Journal of Experimental Botany", "Medicinal Research Reviews", "Nucleic Acids Research", "PLOSE ONE", "Human Mutation"

wystawa
Program do pobrania

Konferencja z okazji Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami

Komisjia Rehabilitacji i Integracji przy Oddziale PAN w Poznaniu przy współpracy z Wielkopolskim Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów zaprasza na konferencję z okazji Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami pt.:
Społeczeństwo otwarte na osoby z niepełnosprawnością

Konferecja odbędzie się 3 grudnia o godzinie 11.00 w Muzeum Archidiecezjalnym, przy ul. Jana Lubrańskiego 1.

Promocja Polskiej Rehabilitacji

Sesja naukowa Dwugłos Nauki

Szanowni Państwo,
chcielibyśmy bardzo serdecznie zaprosić Państwa do udziału w tegorocznej Sesji Naukowej z cyklu "Dwugłos Nauki".

Tegoroczna sesja na temat:

Uwarunkowania wolności - refleksje w setną rocznicę odzyskania niepodległości


odbędzie się 29 listopada br., w Sali Dużej Ośrodka Nauki PAN o godzinie 10.00. Wstęp wolny - serdecznie zapraszamy!!

Celem tegorocznej sesji jest omówienie różnych aspektów wolności, która z jednej strony jest źródłem godności człowieka, a z drugiej warunkiem niepodległości narodu. Omówienie tych aspektów w ujęciu prawnym, historycznym, filozoficznym i religijnym, w nawiązaniu do doświadczeń naszego narodu w okresie ostatnich stu lat, składa się na jubileuszową refleksję o naszej niepodległości. Po wprowadzeniu do problematyki przez Ks. Abp Metropolity Poznańskiego Stanisława Gądeckiego planujemy wystąpienie czterech prelegentów i dyskusję: prawnika Prof. Wojciecha Łączkowskiego z WP UAM, historyka Prof. Wojciecha Roszkowskiego z ISP PAN, teologa Ks. Prof. Pawła Bortkiewicza z WT UAM i filozofa Prof. Krzysztofa T. Wieczorka z IF UŚ.

wystawa
Program do pobrania

Międzynarodowa Konferencja Interdysciplinary Approaches to Complex Biological Systems

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN serdecznie zaprasza do uczestnictwa w Międzynarodowej Konferencji

Interdysciplinary Approaches to Complex Biological Systems,


która odbędzie się w dniach 12-14 listopada br., w Sali Dużej Ośrodka Nauki PAN w Poznaniu.

Konferencja poświęcona będzie dwóm ważnym wydarzeniom: 100-lecia urodzin Profesora Macieja Wiewiórowskiego oraz 30-leci powołania Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN. Profesor Wiewiórowski był światowej sławy uczonym w dziedzinie chemii produktów naturalnych, prekursorem badań kwasów nukleinowych, wybitnym organizatorem życia naukowego, nauczycielem i wychowawcą kilku pokoleń naukowców.
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN jest instytucją naukową, wyróżniającą się na tle innych jednostek badawczych swoją interdyscyplinarnością związaną z unikatowym sposobem łączenia zaawansowanych badań w obszarze chemii, nauk o życiu i informatyki.

Szczegółowy program konferencji dostępny jest na stronie www.ibch.poznan.pl

Wstęp na konferencję jest bezpłatny, obowiązuje rejestracja.

konkurs

Uroczystość Odnowienia Doktoratu prof. Andrzeja Kostrzewskiego

W dniu 22 października br., w Sali Lubrańskiego Uniwersytetu im. A. Mickiewicza odbędzie się uroczystość Odnowienia Doktoratu prof. Andrzeja Kostrzewskiego, wieloletniego przewodniczącego Komisji Nauk o Ziemii przy Oddziale PAN w Poznaniu (wcześniej Komisja Badań Czwartorzędu). Panu Profesorowi serdecznie gratulujemy wyróżnienia.

Wystawa "Wielkopolska służba zdrowia 100 lat temu" w Instytutcie Genetyki Człowieka PAN

wystawa

Wystawa "I pies, i wydra. Menażeria Jana Jonstona" w Instytutcie Genetyki Człowieka PAN

W Instytucie Genetyki Człowieka PAN obejrzeć można wystawę zatytułowaną I pies, i wydra. Menażeria Jana Jonstona, na której prezentowane są ryciny pochodzące ze zbiorów Biblioteki Raczyńskich, przedstawiające fragmenty XVII-wiecznego kompendium zoologicznego Historiae Naturalis. Wystawa zorganizowana została w ramach stałego cyklu „Scientia et Arte”, który jest efektem współpracy Instytutu Genetyki Człowieka PAN, Biblioteki Raczyńskich i Miasta Poznania.

Kuratorkami wystawy są Karolina Kozioł i Agnieszka Urbańska z Działu Zbiorów Specjalnych Biblioteki Raczyńskich, autorką projektu graficznego jest Mirka Korbańska.

wystawa

Antoni Horst Memorial Lectures 2018

W dniu 5 czerwca 2018 roku w Instytucie Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu miał miejsce kolejny uroczysty wykład w ramach cyklu Antoni Horst Memorial Lectures. Ta seria corocznych wykładów wygłaszanych przez wybitnych przedstawicieli nauki, w swym założeniu prezentuje zróżnicowany wachlarz problemów związanych z nauką, widzianych w szerokim kontekście życia naukowego i społecznego, będąc jednocześnie formą upamiętnienia założyciela Instytutu prof. dr. Antoniego Horsta.

W tym roku wykład „Kardiologia interwencyjna – przełom w leczeniu chorób układu krążenia” wygłosił wybitny kardiolog prof. dr Witold Rużyłło, członek rzeczywisty PAN, Dziekan Wydziału V Nauk Medycznych PAN, wieloletni Dyrektor Instytutu Kardiologii im. Prymasa Wyszyńskiego w Aninie, pionier kardiologii interwencyjnej w kraju. Wykład zgromadził licznych przedstawicieli środowiska Polskiej Akademii Nauk oraz świata lekarskiego Poznania i innych ośrodków.

Tradycyjnie, na zakończenie wykładowcy otrzymują z rąk Dyrektora Instytutu, prof. dr. Michała Witta, pamiątkową statuetkę z podobizną prof. Antoniego Horsta.

Antoni Horst Memorial Lectures

Prof. Roman Słowiński z Tytułem Zasłużonego dla Miasta Poznania

prof. Roman Słowiński Poznańscy radni podjęli decyzję o przyznaniu Tytułu Zasłużonego dla Miasta Poznania, prof. Romanowi Słowińskiemu, członkowi rzeczywistemu PAN, Prezesowi Oddziału PAN w Poznaniu.

Uroczystość wręczenia tytułu odbędzie się poczas uroczystej sesji rady miasta w poznańskim ratuszu, w dniu 29 czerwca.

Wybory na dyrektora Instytutu Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu

Szanowni Państwo, Komisja Konkursowa wyłoniła na stanowisko Dyrektora Instytutu Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu Prof. dr hab. Zbigniewa Trybułę. Funkcję Dyrektora Profesor pełni od dnia 1 czerwca 2018 r. do 31 maja 2022 r.

Gratulujemy i życzymy Panu Profesorowi sukcesów!!

92. Sesja Zgromadzenia Ogólnego Oddziału PAN w Poznaniu

W dniu 24 maja br., w siedzibie Oddziału PAN w Poznaniu, odbyła się 920. Sesja Zgromadzenia Ogólnego Oddziału PAN w Poznaniu. W części otwartej Zgromadzenia Ogólnego zostały wręczone dyplomy oraz wyróżnienia dla laureatów VI Konkursu Oddziału PAN w Poznaniu na najlepszą pracę twórczę, której autorem jest doktorant. Laureaci mieli okazję zaprezentować wyniki swoich badań przedstawionych w publikacjach, podczas krótkiego wystąpenia.

konkurs

92. Sesja Zgromadzenia Ogólnego Oddziału PAN w Poznaniu

Polska Akademia Nauk Oddział w Poznaniu, uprzejmie zaprasza do wzięcia udziału w 92. Sesji Zgromadzenia Ogólnego Oddziału PAN w Poznaniu, która odbędzie się 24 maja br. w Sali Dużej Ośrodka Nauki PAN, przy ul. H. Wieniawskiego 17/19, o godz. 12.00.

W części otwartej wystąpią Laureaci VI edycji Konkursu Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu na najlepszą oryginalną pracę twórczą doktoranta opublikowaną w roku 2017 w pięciu obszarach naukowych. W czasie sesji otwartej zostaną wręczone dyplomy lauretom konkursu oraz osobom wyróżnionym. Program sesji poniżej.

Zgromadzenie

Plakat do pobrania TUTAJ

Laureaci konkrusu na najlepszą pracę badawczą, opublikowaną w 2017 roku, której wiodącym autorem jest doktorant

Uprzejmie informujemy, że zostali wyłonieni laureaci konkursu na najlepszą pracę badawczą opublikowaną w roku 2017. Zwycięzcami zostali:
 • w obszarze nauk humanistycznych i społecznych - mgr Aleksandra Binicewicz, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
 • w obszarze nauk biologicznych i rolniczych - dr Wojciech Rosikiewicz, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
 • w obszarze nauk ścisłych i nauk o Ziemi - mgr Krzysztof Ptaszyński, Instytut Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu
 • w obszerze nauk technicznych - mgr inż. Krzysztof Ciomek, Politechnika Poznańska
 • w obszarze nauk medycznych - dr Katarzyna Klonowska, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu
 • Zespoły oceniające postanowiły przyznać cztery wyróżnienia, które otrzymują:
  1. w obszarze nauk biologicznych i rolniczych - dr Wanda Biała, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu
  2. w obszarze nauk ścisłych i nauk o Ziemi - mgr Krzysztof Kuciński, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
  3. w obszarze nauk technicznych - mgr inż. Mateusz Szczygiełda, Politechnika Poznańska
  4. w obszarze nauk medycznych - mgr Ariadna Zybek-Kocik, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
  Prezydium Oddziału PAN w Poznaniu zatwierdziło powyższych laureatów i wyróżnionych na Prezydium Oddziału które miało miejsce w dniu 08 maja 2018 roku.

  Uchwała Prezydium nr 1/2018

  Wszystkim nagrodzonym oraz wyróżnionym składamy gratulacje oraz życzymy dalszych sukcesów.

  Zaproszenie na konferencję naukową Instytutu Dendrologii PAN

  Szanowni Państwo, Instytut Dendrologii PAN zachęca Państwa do wzięcia czynnego udziału w konferencji naukowej “Relict woody plants: linking the past, present and future”. Na rejestrację i zgłaszanie abstraktów czekamy do 15 maja 2018 r. Konferencja odbędzie się w Kórniku 19 czerwca 2018 r. Organizatorami konferencji są Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk we współpracy z grupą Zelkova/Pterocarya (www.zelkova.ch), Uniwersytetem we Frybourgu (Szwajcaria) oraz Komitetem Biologii Środowiskowej i Ewolucyjnej PAN.

  Celem konferencji będzie przedstawienie najnowszych wyników badań dotyczących filogenezy, paleobotaniki, taksonomii, filogeografii, dendrochronologii, mikologii i ochrony gatunków, w tym biologii rozmnażania i przechowywania zasobów genetycznych. Oprócz podsumowania obecnej wiedzy i wymiany doświadczeń i pomysłów, konferencja umożliwi również wykorzystanie aktualnej wiedzy w zakresie ochrony rzadkich i zagrożonych taksonów w południowej Europie i południowo-wschodniej Azji. Ponadto ułatwi wyznaczenie przyszłych kierunków i perspektyw badań, w tym badań interdyscyplinarnych i umożliwi integrację badaczy z międzynarodowych ośrodków i środowisk naukowych.

  W celu zapoznania się ze szczegółami konferencji zapraszamy do przeczytania ulotki (do pobrania TUTAJ) oraz odwiedzenie strony internetowej konferencji: www.idpan.poznan.pl/konferencja-int

  Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania – Sekretariat Komitetu Organizacyjnego pozostaje do Państwa dyspozycji: 61 817 00 33 Ewa Kalemba - nr tel. wew. 146 Łukasz Walas - nr tel. wew. 158

  XXI Festiwal Nauki i Sztuki - fotorelacja

  Seminarium Komisji Automatyki i Informatyki O/PAN w Poznaniu

  Komisja Automatyki i Informatyki przy Oddziale PAN w Poznaniu wraz z Instytutem Automatyki, Robotyki i Inżynierii Informatycznej oraz Instytutem Informatyki PAN zapraszają na seminarium naukowe:

  Uczenie maszynowe w robotyce i przetwarzaniu obrazów


  Seminarium odbędzie się 18 maja br. w Centrum Wykładowym Politechniki Poznańskiej, ul. Piotrowo 2

  Wstęp bezpłatny. Program sesji poniżej.

  zgromadzenie

  Królewski Order Zasługi I klasy dla prof. Jacka Fisiaka

  legocki26 kwietnia br. król Norwegii Harald V mianował prof. dr hab. Jacka Fisiaka, członka rzeczywistego PAN, kawalerem Królewskiego Orderu Zasługi I klasy. Odznaczenie zostało przyznane w uznaniu za zasługi na rzecz współpracy naukowej pomiędzy polskimi i norweskimi badaczami i uniwersytetami. Profesorowi gratulujemy prestiżowego wyróżnienia.

  XXI Festiwal Nauki i Sztuki w Poznaniu

  bajki

  XXI Festiwal Nauki i Sztuki w Poznaniu

  XXI Poznański Festiwal Nauki i Sztuki startuje już w niedzielę

  22 kwietnie odbędzie się inauguracja XXI Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki. Na dziedzińcu Urzędu Miasta na Placu Kolegiackim zaprezentują się najważniejsze uczelnie i jednostki naukowe Poznania. Zapraszamy mieszkańców w każdym wieku zainteresowanych nauką.

  Lewitujące piłeczki, grające rury, armatki i półkule magdeburskie - inauguracja Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki zapowiada się naprawdę ciekawie.

  Tegoroczna inauguracja odbędzie się pod hasłem „Lewitujących piłeczek”. Zespół Pracowni Demonstracji i Popularyzacji Fizyki UAM pod dowództwem prof. Grzegorza Musiała ma już zgromadzony na tę okazje odpowiedni sprzęt, który posłuży do wyjaśnia zjawisk fizycznych dobrze znanych z życia codziennego. W eksperymencie wzorem ubiegłego roku udział wezmą rektorzy szkół wyższych.

  Inauguracja to również atrakcje w namiotach, gdzie zaprezentują się: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu , Akademia Wychowania Fizycznego im. im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, Laboratorium Wyobraźni oraz Polska Akademia Nauk. Uczelnie przygotowały liczne pokazy, warsztaty i niespodzianki.

  Atrakcją niedzieli będzie także gra miejska, która rozegra się w przestrzeni Starego Rynku, przy udziale czterech poznańskich muzeów: Muzeum Historii Miasta Poznania, Muzeum Sztuk Użytkowych, Wielkopolskiego Muzeum Wojskowego oraz Muzeum Archeologicznego. Uczestnicy gry będą odwiedzać wymienione wyżej muzea, wykonywać zadania i brać udział w przygotowanych wydarzeniach. W zamian za to otrzymają pieczątki. Komplet pieczątek wymieniany będzie na nagrody. Zapisy na grę miejską odbywać będą się w niedzielę od godziny 11:00 na dziedzińcu Urzędu Miasta.

  Niedziela to przedsmak tego, co wydarzy się w trakcie pięciu kolejnych dni. Festiwal bowiem potrwa do 26 kwietnia, Program, zapisy i informacje o festiwalu znajdują się na stronie www.festiwal.amu.edu.pl

  10. Tydzień w Poznaniu - fotorelacja

  Alumno bene Merenti dla prof. Andrzeja Legockiego

  legocki21 marca 2018 r., o godz. 14.00 w Gabinecie Rektora UAM, odbędzie się uroczystość wręczenia medalu Alumno Bene Merenti prof. dr hab. Andrzejowi Legockiemu, członkowi rzeczywistemu PAN, członkowi Prezydium Oddziału PAN w Poznaniu. Wyróżnienie to przyznawane jest wybitnym absolwentom Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

  Rozmowa z prof. Michałem Wittem w programie Wielkopolska Warta Poznania

  W dniu 13 marca prof. Michał Witt był gościem programu Wielkopolska Warta Poznania emitowanego przez TVP3 Poznań. Program został nakręcony w ramach promocji 10. Tygodnia Mózgu w Poznaniu i był okazją do przybliżenia mieszkańcom Poznania i Wielkopolski budowy, funkcjonalności oraz ciekawostek związanych z Centralnym Układem Nerwowym. Program można obejrzeć pod adresem: poznan.tvp.pl/36378455/13032018,

  Wystawa ilustracji do wierszy Ignacego Krasickiego

  laureaci

  Przyjmujemy jeszcze zgłoszenia do konkursu na najlepszą publikację z 2017r., której wiodącym autorem jest doktorant

  Szanowni Państwo,

  Uprzejmie informujemy, że Oddział PAN w Poznaniu ogłosił VI. edycję konkursu na najlepszą oryginalną pracę twórczą opublikowaną w 2017 r., której wiodącym autorem jest doktorant (wiek do 30 lat) z Wielkopolski lub Ziemi Lubuskiej. Konkurs ten przeprowadzony będzie w pięciu obszarach działania Akademii, tożsamych z nazwami wydziałów PAN:
  - nauk humanistycznych i społecznych,
  - nauk biologicznych i rolniczych,
  - nauk ścisłych i nauk o Ziemi,
  - nauk technicznych,
  - nauk medycznych.
  Laureaci, po jednym z każdego obszaru, uzyskają nagrody pieniężne (po 4000 PLN) oraz dyplomy. Zostaną także zaproszeni do wygłoszenia krótkich komunikatów na temat nagrodzonej pracy na Zgromadzeniu Ogólnym Oddziału PAN w dniu 24 maja 2018 r. Wnioski należy zgłaszać na formularzu elektronicznym do biura Oddziału PAN w Poznaniu, na adres kamila.sobkowska@pan.pl, w terminie do 10 marca 2018 r. Wniosek wypełnia i przesyła kandydat. Jak precyzuje regulamin, kandydat do nagrody musiał mieć status doktoranta w 2017r., ale nie musiał mieć otwartego przewodu doktorskiego. Poniżej znajduje się formularz oraz regulamin konkursu do pobrania.

  Regulamin konkursu
  Formularz zgłoszeniowy

  10. Tydzień Mózgu w Poznaniu

  10. Tydzień Mózgu w Poznaniu

  Zmarł prof. dr hab. Lech Zimowski

  Z najgłębszym smutkiem zawiadamiamy,
  że w dniu 10 lutego 2018 r. w wieku 92 lat zmarł

  Prof. dr hab. Lech Zimowski

  wybitny naukowiec,
  Przewodniczący Komisji Urbanistyki i Planowania Przestrzennego
  przy Oddziale PAN w Poznaniu,
  pomysłodawca medalu Naturae Tutela Res Necessaria Nominum.
  Były dyrektor Instytutu Architektury i Planowania Przestrzennego PP
  oraz Instytutu Architektury i Urbanistyki Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy.

  Charyzmatyczny pasjonat swojej dziedziny nauki,
  łączący wiele różnorodnych środowisk naukowych w kraju i za granicą.

  Odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim OOP Polonia Restituta oraz Medalem Polskiej Akademii Nauk i Medalem Labora Omnia Vincit Towarzystwa im. H. Cegielskiego w Poznaniu.


  Rodzinie Profesora składamy wyrazy głębokiego współczucia
  Prezes, Członkowie Prezydium i pracownicy
  Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu
  oraz Członkowie Komisji Urbanistyki
  i Planowania Przestrzennego O/PAN w Poznaniu

  Uroczystości pogrzebowe prof. Włodzimierza Krzyżosiaka

  Szanowni Państwo!

  Pogrążony w głębokim smutku i żalu zawiadamiam, że 21 grudnia 2017 odszedł od nas nagle Profesor Włodzimierz Krzyżosiak, wybitny polski biochemik, członek Polskiej Akademii Nauk, wieloletni pracownik Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN, Kierownik Zakładu Biomedycyny Molekularnej.

  W osobie Pana Profesora Instytut nasz stracił znamienitego uczonego, wspaniałego, wielkiej dobroci i życzliwości Człowieka i Przyjaciela.

  Cześć Jego Pamięci!
  Dyrektor Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN
  Marek Figlerowicz

  Równocześnie pragnę poinformować, że pogrzeb Profesora Krzyżosiaka odbędzie się 4 stycznia 2018 o godzinie 14:30 na Cmentarzu Junikowskim. Przed pogrzebem, o godzinie 11:00, w Ośrodku Nauki PAN przy ulicy Wieniawskiego odbędzie się nadzwyczajne, otwarte posiedzenie Rady Naukowej ICHB PAN poświęcone pamięci Profesora. Msza święta pogrzebowa odprawiona zostanie w Kościele karmelitów na Wzgórzu św. Wojciecha o godzinie12:30. Uprzejmie prosimy o potwierdzenie swego udziału w otwartym nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Naukowej ICHB PAN telefonicznie lub e-mailowo: (tel. 61 852 89 19 , e-mail: ibch@ibch.poznan.pl)