Członkowie Oddziału

Oddział został powołany 1 lutego 1972, swoim zakresem działania obejmuje województwa Wielkopolskie i Lubuskie. Oddział Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu skupia obecnie 34 członków korporacji, 18 korespondentów i 16 członków rzeczywistych. Są oni afiliowani przy IV Wydziałach. W Wydziale V - Nauk Medycznych, Oddział PAN w Poznaniu nie posiada swojego przedstawiciela.

Wydział I - Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN

Członkowie korespondenci Członkowie rzeczywiści
Prof. dr hab. Przemysław Czapliński Prof. dr hab. Jerzy M. Brzeziński
Prof. dr hab. Aleksander Posern-Zieliński Prof. dr hab. Jacek Fisiak
Prof. dr hab. Jerzy Strzelczyk Prof. dr hab. Zbigniew Kwieciński
Prof. dr hab. Henryk Olszewski
Prof. dr hab. Hubert Orłowski

Wydział II - Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN

Członkowie korespondenci Członkowie rzeczywiści
Prof. dr hab. Henryk Jeleń Prof. dr hab. Mariusz Jaskólski
Prof. dr hab. Andrzej B. Legocki
Prof. dr hab. Zbigniew W. Kundzewicz Prof. dr hab. Jerzy J. Lipa
Prof. dr hab. Małgorzata Mańka
Prof. dr hab. Krzysztof Nowak
Prof. dr hab. Jacek Oleksyn
Prof. dr hab. Wojciech Święcicki
Prof. dr hab. Marek Świtoński
Prof. dr hab. Erwin Wąsowicz

Wydział III - Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi PAN

Członkowie korespondenci Członkowie rzeczywiści
Prof. dr hab. Józef Barnaś Prof. dr hab. Bogdan Marciniec
Prof. dr hab. Jacek Gawroński Prof. dr hab. Jerzy Kaczorowski
Prof. dr hab. Tomasz Łuczak
Prof. dr hab. Roman Micnas

Wydział IV - Nauk Technicznych PAN

Członkowie korespondenci Członkowie rzeczywiści
Prof. dr hab. inż. Hanna Bogucka Prof. dr hab. inż. Jacek Błażewicz
Prof. dr hab. inż. Czesław Cempel Prof. dr hab. Ryszard Domański
Prof. dr hab. Elżbieta Frąckowiak Prof. dr hab. inż. Roman Słowiński
Prof. dr hab. inż. Józef Korbicz Prof. dr hab. inż. Jan Węglarz
Prof. dr hab. inż. Stefan Kowalski