Wokół Wielkiego Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski

Oddział Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu wraz z Wydziałem Teologicznym UAM zapraszają na sesję naukową z cyklu Dwugłos Nauki pod tytułem:

Wokół Wielkiego Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski

Tematyka tegorocznej sesji z cyklu Dwugłos Nauki wpisuje się w obchody 1050-lecia Chrztu Polski i będzie okazją do refleksji nad znaczeniem przyjęcia chrztu przez Mieszka I dla dziejów Polski, dla jej państwowości i dla jej wzrostu w aspekcie społecznym, duchowym i kulturalnym. Prezentacji tych kwestii podejmą się Ks. Prof. dr hab. Marek Jędraszewski, Arcybiskup Metropolita Łódzki, Prof. dr hab. Andrzej Nowak z Instytutu Historii UJ w Krakowie, Prof. dr hab. Tomasz Jasiński, Dyrektor Biblioteki Kórnickiej PAN, oraz Prof. UAM dr hab. Jarosław Jarzewicz z Instytutu Historii Sztuki UAM. .

Sesja odbędzie się 30 listopada 2016 r. w Sali Dużej Oddziału PAN w Poznaniu przy ul. H. Wieniawskiego 17/19, o godzinie 10.00.

Plakat do pobrania
Dwugłos Nauki

Copyright ©2011 Oddział Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu, ul. H. Wieniawskiego 17/19, 61-713 Poznań