10. Tydzień w Poznaniu - fotorelacja

Alumno bene Merenti dla prof. Andrzeja Legockiego

legocki21 marca 2018 r., o godz. 14.00 w Gabinecie Rektora UAM, odbędzie się uroczystość wręczenia medalu Alumno Bene Merenti prof. dr hab. Andrzejowi Legockiemu, członkowi rzeczywistemu PAN, członkowi Prezydium Oddziału PAN w Poznaniu. Wyróżnienie to przyznawane jest wybitnym absolwentom Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Rozmowa z prof. Michałem Wittem w programie Wielkopolska Warta Poznania

W dniu 13 marca prof. Michał Witt był gościem programu Wielkopolska Warta Poznania emitowanego przez TVP3 Poznań. Program został nakręcony w ramach promocji 10. Tygodnia Mózgu w Poznaniu i był okazją do przybliżenia mieszkańcom Poznania i Wielkopolski budowy, funkcjonalności oraz ciekawostek związanych z Centralnym Układem Nerwowym. Program można obejrzeć pod adresem: poznan.tvp.pl/36378455/13032018,

Wystawa ilustracji do wierszy Ignacego Krasickiego

laureaci

Przyjmujemy jeszcze zgłoszenia do konkursu na najlepszą publikację z 2017r., której wiodącym autorem jest doktorant

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Oddział PAN w Poznaniu ogłosił VI. edycję konkursu na najlepszą oryginalną pracę twórczą opublikowaną w 2017 r., której wiodącym autorem jest doktorant (wiek do 30 lat) z Wielkopolski lub Ziemi Lubuskiej. Konkurs ten przeprowadzony będzie w pięciu obszarach działania Akademii, tożsamych z nazwami wydziałów PAN:
- nauk humanistycznych i społecznych,
- nauk biologicznych i rolniczych,
- nauk ścisłych i nauk o Ziemi,
- nauk technicznych,
- nauk medycznych.
Laureaci, po jednym z każdego obszaru, uzyskają nagrody pieniężne (po 4000 PLN) oraz dyplomy. Zostaną także zaproszeni do wygłoszenia krótkich komunikatów na temat nagrodzonej pracy na Zgromadzeniu Ogólnym Oddziału PAN w dniu 24 maja 2018 r. Wnioski należy zgłaszać na formularzu elektronicznym do biura Oddziału PAN w Poznaniu, na adres kamila.sobkowska@pan.pl, w terminie do 10 marca 2018 r. Wniosek wypełnia i przesyła kandydat. Jak precyzuje regulamin, kandydat do nagrody musiał mieć status doktoranta w 2017r., ale nie musiał mieć otwartego przewodu doktorskiego. Poniżej znajduje się formularz oraz regulamin konkursu do pobrania.

Regulamin konkursu
Formularz zgłoszeniowy

10. Tydzień Mózgu w Poznaniu

10. Tydzień Mózgu w Poznaniu

Zmarł prof. dr hab. Lech Zimowski

Z najgłębszym smutkiem zawiadamiamy,
że w dniu 10 lutego 2018 r. w wieku 92 lat zmarł

Prof. dr hab. Lech Zimowski

wybitny naukowiec,
Przewodniczący Komisji Urbanistyki i Planowania Przestrzennego
przy Oddziale PAN w Poznaniu,
pomysłodawca medalu Naturae Tutela Res Necessaria Nominum.
Były dyrektor Instytutu Architektury i Planowania Przestrzennego PP
oraz Instytutu Architektury i Urbanistyki Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy.

Charyzmatyczny pasjonat swojej dziedziny nauki,
łączący wiele różnorodnych środowisk naukowych w kraju i za granicą.

Odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim OOP Polonia Restituta oraz Medalem Polskiej Akademii Nauk i Medalem Labora Omnia Vincit Towarzystwa im. H. Cegielskiego w Poznaniu.


Rodzinie Profesora składamy wyrazy głębokiego współczucia
Prezes, Członkowie Prezydium i pracownicy
Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu
oraz Członkowie Komisji Urbanistyki
i Planowania Przestrzennego O/PAN w Poznaniu

Uroczystości pogrzebowe prof. Włodzimierza Krzyżosiaka

Szanowni Państwo!

Pogrążony w głębokim smutku i żalu zawiadamiam, że 21 grudnia 2017 odszedł od nas nagle Profesor Włodzimierz Krzyżosiak, wybitny polski biochemik, członek Polskiej Akademii Nauk, wieloletni pracownik Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN, Kierownik Zakładu Biomedycyny Molekularnej.

W osobie Pana Profesora Instytut nasz stracił znamienitego uczonego, wspaniałego, wielkiej dobroci i życzliwości Człowieka i Przyjaciela.

Cześć Jego Pamięci!
Dyrektor Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN
Marek Figlerowicz

Równocześnie pragnę poinformować, że pogrzeb Profesora Krzyżosiaka odbędzie się 4 stycznia 2018 o godzinie 14:30 na Cmentarzu Junikowskim. Przed pogrzebem, o godzinie 11:00, w Ośrodku Nauki PAN przy ulicy Wieniawskiego odbędzie się nadzwyczajne, otwarte posiedzenie Rady Naukowej ICHB PAN poświęcone pamięci Profesora. Msza święta pogrzebowa odprawiona zostanie w Kościele karmelitów na Wzgórzu św. Wojciecha o godzinie12:30. Uprzejmie prosimy o potwierdzenie swego udziału w otwartym nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Naukowej ICHB PAN telefonicznie lub e-mailowo: (tel. 61 852 89 19 , e-mail: ibch@ibch.poznan.pl)