Sesja Naukowa Dwugłos Nauki

Hipoteza Riemanna

Szanowni Państwo,
chcielibyśmy bardzo serdecznie zaprosić Państwa do udziału w tegorocznej Sesji Naukowej z cyklu "Dwugłos Nauki".

Tegoroczna sesja na temat:

Czy Bóg stworzył liczby pierwsze?


odbędzie się 29 listopada br., w Sali Dużej Ośrodka Nauki PAN o godzinie 10.00. Wstęp wolny - serdecznie zapraszamy!!

Celem planowanej będzie prezentacja hipotezy Riemanna z punktu widzenia matematyki i fizyki, oraz na tym tle, refleksja filozoficzno-kosmologiczna na temat użyteczności języka matematyki w opisywaniu i zrozumieniu Wszechświata. Prezentacji tych kwestii podejmą się Prof. dr hab. Jerzy Kaczorowski, czł. rzecz. PAN, Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, dr hab. Marek Wolf, prof. UKSW z Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie, prof. dr hab. Roman Murawski z Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz ks. dr hab. Jerzy Dadaczyński, prof. UP JPII z Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Program do pobrania

Spotkanie z Komisją Kultury i Nauki Rady Miasta Poznania

W dniu 05 października 2017 roku, w siedzibie Oddziału PAN w Poznaniu, członkowie Komisji Kultury i Nauki Rady Miasta Poznania oraz Wiceprezydent Jędrzej Solarski, spotkali sie z Prezydium Oddziału PAN w Poznaniu, wiceprezes PAN prof. Elżebietą Frąckowiak oraz dyrektorami instytutów i placówek PAN z Poznania i Kórnika. Tematem spotkanie było omówienie możliwości łączenia potencjału Komisji Kultury i Nauki RMP z potencjałem Polskiej Akademii Nauk i roli środowiska naukowego w rozwoju Miasta w kontekście budowania strategii Miasta Poznania w latach przyszłych. Była to również sposobność do przedstawienia radnym działałności Oddziału PAN w Poznaniu oraz Instytutów i Bblioteki Kórnickiej PAN. Spotkanie prowadził prezez Oddziału, prof. Roman Słowiński oraz przewodniczący Komisji Kultury i Nauki RMP prof. Antoni Szczuciński.

Seminarium Komisji Automatyki i Informatyki O/PAN w Poznaniu

Komisja Automatyki i Informatyki przy Oddziale PAN w Poznaniu wraz z Instytutem Sterowania i Systemów Informatycznych Wydziału Informatyki Uniwersytetu Zielonogórskiego, zapraszają na seminarium naukowe:

Wybrane problemy automatyki


Seminarium odbędzie się 24 listopada br., na Uniwersytecie Zielonogórskim, przy ul. Prof. Z. Szafrana 2.

Wstęp bezpłatny. Program sesji poniżej.

zgromadzenie

Jubileusz 70-lecia profesora Jerzego Brzezińskiego

brzezinskiW roku 2017 przypada jubileusz 70-lecia urodzin prof. Jerzego Brzezińskiego, członka rzeczywistego PAN, członka Prezydium Oddziału PAN w Poznaniu. Z tej okazji, w dniu 13 października br. (piątek), odbędzie się sesja jubileuszowa organizowana przez Instytut Psychologii UAM. Uroczystość ta będzie okazją do uhonorowania wieloletniej i efektywnej pracy naukowej oraz zasług Jubilata jako nauczyciela pokoleń psychologów, zawsze dbającego o najwyższe standardy badań i edukacji.

Wyjazdowa sesja Prezydium PAN w Poznaniu

W dniach 11-12 września br. odbyło się w Poznaniu wyjazdowe Prezydium PAN. Pierwszego dnia członkowie Prezydium zapoznali się z działalnością Arboretum w Kórniku należącym do Instytutu Dendrologii PAN, oraz z działalnością i najcenniejszymi zbiorami Biblioteki Kórnickiej PAN. Drugiego dnia Prezydium obradowało w nowo wybudowanej siedzibie Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego (PCSS) afiliowanego przy Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN. Przed obradami, prof. Jan Węglarz przedstawił podstawowe obszary działalności PCSS, a po jego wystąpieniu uczestnicy zwiedzili Centrum Badawcze Polskiego Internetu Optycznego z centrum danych i laboratoriami. W dalszej części posiedzenia omawiano problemy wymagające decyzji Prezydium PAN, a także dyskutowano nowe koncepcje zmian organizacyjnych w Akademii. W posiedzeniu, na zaproszenie Prezesa PAN prof. Jerzego Duszyńskiego oraz Prezesa Oddziału PAN w Poznaniu prof. Romana Słowińskiego, wzięli udział dyrektorzy Instytutów PAN z terenu Oddziału, dyrektor Biblioteki Kórnickiej PAN oraz członkowie Prezydium Oddziału PAN w Poznaniu.

"Cybersecurity" w Poznaniu - konferencja pod auspicjami organizacji Euro-CASE

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Oddział Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu wraz z Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym przy IChB PAN oraz Komitetem Informatyki PAN, jest organizatorem konferencji pn. Cybersecurity, odbywającej się pod auspicjami organizacji Euro-CASE (The European Council of Academies of Applied Sciences, Technologies and Engineering), której Polska Akademia Nauk jest członkiem.

Konferencja odbędzie się w dniach 7-8 listopada 2017 r. w Poznaniu, w nowej siedzibie PCSS, a dotyczyć będzie ważnych w obecnym czasie aspektów bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, w szczególności infrastruktur krytycznych, ochrony internetu rzeczy oraz sieci przemysłowych. Prezentacje oraz dyskusje na forum konferencji poświęcone będą problemom bezpieczeństwa narodowego oraz przeciwdziałaniu szpiegostwu przemysłowemu. Obok sesji plenarnych przygotowane będą sesje równoległe, podejmujące ogólną problematykę bezpieczeństwa, jak również poświęcone aspektom technologicznym. Zachęcamy Państwa do uczestnictwa.

Bieżące informacje na temat konferencji i procedury rejestracyjnej oraz wstępny programu konferencji są dostępne pod linkiem www.eurocase2017.psnc.pl

Konkurs na stanowisko dyrektora Stacji Naukowej PAN w Paryżu

Prezes Polskiej Akademii Nauk w oparciu o art. 68 ust. 6 Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk, Dz. U. z 2016 r. poz. 572 oraz Decyzję nr 37/2016 Prezesa PAN z dnia 4 października w sprawie regulaminu powoływania dyrektorów pomocniczych jednostek naukowych Akademii ogłasza konkurs na Dyrektora Stacji Naukowej PAN w Paryży . Więcej informacji można uzyskać pod adresem www.instytucja.pan.pl

Wręczenie Medalu Dooge'a za rok 2017 prof. Zbigniewowi Kundzewiczowi

W dniu 13 lipca 2017r. w Port Elizabeth (RPA) odbyła się uroczystość wręczenia Panu Prof. Zbigniewowi W. Kundzewiczowi, członkowi koresp. PAN, Międzynarodowej Nagrody Hydrologicznej IAHS/UNESCO/WMO i Medalu Dooge’a za rok 2017.

Jest to najwyższe w świecie wyróżnienie w dziedzinie nauk hydrologicznych, otrzymywane corocznie przez jedną osobę na mocy decyzji Kapituły Międzynarodowej Nagrody Hydrologicznej IAHS/UNESCO/WMO. Medal Dooge'a przyznawany jest za fundamentalny wkład do hydrologii jako nauki. Medal Dooge'a został przyznany za: "wybitny wkład do poprawy zrozumienia zdarzeń powodziowych oraz wpływu klimatu na zasoby wodne, a także za przywództwo w międzynarodowej wspólnocie hydrologów”.

Serdecznie gratulujemy!

Medal Prof. Kundzewicz

90. Sesja Zgromadzenia Ogólnego Oddziału PAN w Poznaniu

W dniu 31 maja br., w siedzibie Oddziału PAN w Poznaniu, odbyła się 90. Sesja Zgromadzenia Ogólnego Oddziału PAN w Poznaniu. W części otwartej Zgromadzenia Ogólnego zostały wręczone dyplomy oraz wyróżnienia dla laureatów V Konkursu Oddziału PAN w Poznaniu na najlepszą pracę twórczę, której autorem jest doktorant. Laureaci mieli okazję zaprezentować wyniki swoich badań przedstawionych w publikacjach, podczas krótkiego wystąpenia.

laureaci

Antoni Horst Memorial Lectures 2017

W dniu 7 czerwca 2017 r. w Instytucie zainaugurowano cykl wykładów poświęconych pamięci jego założyciela pn. Antoni Horst Memorial Lectures. Pierwszy wykład pt. „Dodatkowa siła nauki – przykład UNESCO i skutecznej dyplomacji naukowej” wygłosił prof. Maciej Nałęcz, członek korespondent Polskiej Akademii Umiejętności (1999), doktor honoris causa Uniwersytetu Artois w Arras oraz konsultant Dalekowschodniej Międzynarodowej Sieci Biologii Molekularnej, grupującej między innymi kilku laureatów nagrody Nobla (1997). Na zakończenie uroczystości, w której uczestniczyło wielu znamienitych gości, Dyrektor Instytutu wręczył prof. Nałęczowi pamiątkową statuetkę z wizerunkiem prof. Antoniego Horsta.

Relację z Antoni Horst Memorial Lectures 2017 przeprowadził PlatonTV i mozna ją obejrzeć pod następującym linkiem: http://platontv.pl/show/7484(za Instytut Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu)

Prof. Zbigniew W. Kundzewicz uhnorowany Międzynarodową Nagrodą Hydrologiczną IAHS/UNESCO/WMO i Medalem Dooge’a za rok 2017

Prof. Zbigniew W. Kundzewicz zostałem uhonorowany przyznaniem Międzynarodowej Nagrody Hydrologicznej IAHS/UNESCO/WMO i Medalu Dooge’a za rok 2017.
wasowicz

Jest to najwyższe w świecie wyróżnienie w dziedzinie nauk hydrologicznych, otrzymywane corocznie przez jedną osobę na mocy decyzji Kapituły Międzynarodowej Nagrody Hydrologicznej IAHS/UNESCO/WMO. Medal Dooge'a przyznawany jest za fundamentalny wkład do hydrologii jako nauki. Medal Dooge'a został przyznany za: "wybitny wkład do poprawy zrozumienia zdarzeń powodziowych oraz wpływu klimatu na zasoby wodne, a także za przywództwo w międzynarodowej wspólnocie hydrologów”.

Uroczystość wręczenia nagrody będzie miała miejsce podczas Naukowego Zgromadzenia (Scientific Assembly) Międzynarodowej Asocjacji Nauk Hydrologicznych (International Association of Hydrological Sciences - IAHS) w Port Elizabeth (RPA) w dniu 13 lipca 2017.

Serdecznie gratulujemy!

Prof. Erwin Wąsowicz Doktorem Honoris Causa

W dniu 19 maja 2017r. profesor Erwin Wąsowicz, członek korespondent PAN otrzymał zaszczytny tytuł Doktora Honoris Causa nadany przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
wasowicz

Ceremonia wręczenia odbędzie się w Auli Kryształowej SGGW przy ul. Nowoursynowskiej 166, w dniu 19 maja 2017r., o godz. 11.00
Zainteresowania Profesora koncentrują się wokół chemii żywności i analizy żywności oraz aspektami żywienia człowieka i odpowiedzią ludzkiego organizmu ludzkiego na skład spożywanych produktów. W badaniach nad związkami lotnymi występującymi w żywności prof. Wąsowicz rozwinął metody ich izolacji, rozdziału i identyfikacji, jako jeden z pierwszych w Polsce stosował chromatografię gazową w połączeniu ze spektrometrią mas w badaniach żywności. Szczególne znaczenie w dorobku profesora mają prace z zakresu chemii i analityki lipidów, głównie produktów ich utleniania kwasów tłuszczowych i wykorzystania do ich badań najnowszych technik analitycznych, takich jak monoekstrakcja do fazy stacjonarnej, jak i problematyki utleniania cholesterolu i fitosteroli.

90. Sesja Zgromadzenia Ogólnego Oddziału PAN w Poznaniu

Polska Akademia Nauk Oddział w Poznaniu, uprzejmie zaprasza do wzięcia udziału w 90. Sesji Zgromadzenia Ogólnego Oddziału PAN w Poznaniu, która odbędzie się 31 maja br. w Sali Dużej Ośrodka Nauki PAN, przy ul. H. Wieniawskiego 17/19, o godz. 12.00.

W części otwartej wystąpią Laureaci V edycji Konkursu Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu na najlepszą oryginalną pracę twórczą doktoranta opublikowaną w roku 2016 w pięciu obszarach naukowych. W czasie sesji otwartej zostaną wręczone dyplomy lauretom konkursu oraz osobom wyróżnionym. Program sesji poniżej.

Zgromadzenie

Plakat do pobrania TUTAJ

Laureaci konkrusu na najlepszą pracę badawczą, opublikowaną w 2016 roku, której wiodącym autorem jest doktorant

Uprzejmie informujemy, że zostali wyłonieni laureaci konkursu na najlepszą pracę badawczą opublikowaną w roku 2016. Zwycięzcami zostali:
 • w obszarze nauk humanistycznych i społecznych - mgr Agnieszka Kubiak, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
 • w obszarze nauk biologicznych i rolniczych - dr Katarzyna Knop oraz dr Agata Stępień, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
 • w obszarze nauk ścisłych i nauk o Ziemi - mgr Adam Sajna, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
 • w obszerze nauk technicznych - dr inż. Krzysztof Cichoń, Politechnika Poznańska
 • w obszarze nauk medycznych - mgr Agnieszka Klupczyńska, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Zespoły oceniające postanowiły przyznać również pięć wyróżnień, które otrzymują:
  1. w obszarze nauk humanistycznych i społecznych - mgr Dorota Masłej, Uniwersytet im. A. Mickiewiecza w Poznaniu
  2. w obszarze nauk biologicznych i rolniczych - mgr Michał Bogdziewicz, Uniwersytet im. A. Mickiewiecza w Poznaniu
  3. w obszarze nauk ścisłych i nauk o Ziemi - mgr Adam Górczyński, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
  4. w obszarze nauk technicznych - mgr inż. Paweł Liskowski, Politechnika Poznańska
  5. w obszarze nauk medycznych - mgr Maciej Dąbrowski, Instytut Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu
  Prezydium Oddziału PAN w Poznaniu zatwierdziło powyższych laureatów i wyróżnionych na Prezydium Oddziału które miało miejsce w dniu 09 maja 2017 roku.

  Uchwała Prezydium nr 1/2017

  Wszystkim nagrodzonym oraz wyróżnionym składamy gratulacje oraz życzymy dalszych sukcesów.

  9. Tydzień w Poznaniu - fotorelacja

  XX Poznański Festiwal Nauki i Sztuki
  w Poznaniu

  9. Tydzień Mózgu w Poznaniu

  Seminarium Komisji Automatyki
  i Informatyki O/PAN w Poznaniu

  Komisja Automatyki i Informatyki przy Oddziale PAN w Poznaniu wraz z Wydziałem Elektrycznym Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technicznego, zapraszają na seminarium naukowe:

  Metody analizy obrazów oraz systemy wizyjne w automatyce i informatyce,


  które odbędzie się 19 maja br., w Audytorium im. prof. Stanisława Skoczowskiego Wydziału Elektrycznego ZUT w Szczecinie przy ul. 26 Kwietnia.

  Program seminarium do pobrania TUTAJ

  9. Tydzień Mózgu w Poznaniu - transmisja na żywo

  Oddział Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu zaprasza wszystkie osoby zainteresowane tematyką centralnego układu nerwowego do uczestniczenia w wykładach odbywających się w ramach 9. Tygodna Mózgu w Poznaniu. Wykłady, a także tegoroczny koncert, odbywać się będą przy ul. Wieniawskiego 17/19 w Poznaniu. Jednocześnie informujemy, że z wykładów, jak co roku, prowadzona bedzie transmisja na żywo, którą będzie można obejrzeć po kliknięciu w poniższy baner:

  9. Tydzień Mózgu w Poznaniu

  Konkurs dla doktorantów

  Szanowni Państwo,

  uprzejmie informujemy, że termin składania wniosków w konkursie na najlepszą oryginalną pracę twórczą, której wiodącym autorem jest doktorant, został przedłużony do dnia 17 marca br. Wnioski mogą być składane do biura Oddziału PAN w Poznaniu drogą elektorniczną na adres: kamila.sobkowska@pan.pl

  Doskonałość naukowa - jak równać do najlepszych

  W dniach 23-24 lutego 2017 roku odbyła się w Poznaniu konferencja programowa Narodowego Kongresu Nauki nt. „Doskonałość naukowa – jak równać do najlepszych”. Jej organizatorami był Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Polska Akademia Nauk, Oddział w Poznaniu. Poznańska konferencja była piątą z dziewięciu konferencji programowych poprzedzających Narodowy Kongres Nauki organizowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, na którym zostanie przedstawiona i poddana debacie koncepcja nowych ram ustawowych dla szkolnictwa wyższego w Polsce.

  W pierwszym dniu konferencji, w Sali Dużej Poznańskiego Ośrodka Nauki PAN odbyły się seminaria prowadzone w oryginalnej formule, zwanej Chatham House Rule, na tematy „Kryteriów doskonałości naukowej” i ”Podnoszenia kompetencji badawczych kadry naukowej”. Moderatorem pierwszego z nich był prof. Roman Słowiński, prezes Oddziału PAN w Poznaniu, a drugiego, prof. UAM Beata Mikołajczyk, prorektor UAM.

  Każde z tych seminarium było zorganizowane w ten sposób, że przy sześciu stołach odpowiadających różnym obszarom nauki (nauki humanistyczne, nauki społeczne, nauki biologiczne i rolnicze, nauki ścisłe i nauki o Ziemi, nauki techniczne, nauki medyczne) zasiedli zaproszeni dyskutanci, w liczbie ok. 8, którzy w ciągu 60 min. wypowiedzieli się na tematy podane przez moderatora; następnie wnioski z dyskusji przy każdym stole były przedstawione na forum seminarium przez animatorów-sprawozdawców. Moderatorzy z kolei przedstawili syntezę tych wniosków na forum konferencji w dniu następnym.

  Podsumowanie seminarium nt. „Kryteriów doskonałości naukowej” dokonane przez prof. Romana Słowińskiego znajduje się pod tym linkiem .

  9. Tydzień Mózgu w Poznaniu

  9. Tydzień Mózgu w Poznaniu

  Zmarła Pani Prof. Jadwiga Stankowska

  Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

  Pani Profesor Jadwigi Stankowskiej

  żony śp. Profesora Jana Stankowskiego, byłego prezesa Oddziału PAN w Poznaniu.

  Pani Profesor przez wiele lat była związana z Instytutem Fizyki UAM, zajmując się fizyką ciała stałego i fizyką ferroelektryków. Byłą m.in. przewodniczącą Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Fizyków (1986-89). Za swoją działalność naukową była odznaczona m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1988), Złotym Krzyżem Zasługi (1977), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1978) i Honorową Odznaką Miasta Poznania (1978), a także wyróżniona nagrodą Sekretarza Naukowego PAN 1973) i nagrodą Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego (1975).
  Dorobek naukowy Pani Profesor zapewnił jej uznanie wśród fizyków w kraju i na świecie. Ceniona jako pedagog akademicki wykształciła wiele pokoleń fizyków poznańskich. Była podziwiana także za doskonałe łączenie pracy dydaktycznej i naukowej z obowiązkami rodzinnymi. Była Człowiekiem o wielkiej kulturze osobistej i ogromnej życzliwości dla innych.

  Rodzinie Pani Profesor składamy wyrazy głębokiego współczucia
  Prezes i Członkowie Prezydium Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu

  Ogłoszenie konkursu na najlepszą pracę twórczą, której autorem jest doktorant

  Szanowni Państwo,

  Uprzejmie informujemy, że Oddział PAN w Poznaniu ogłasza V. edycję konkursu na najlepszą oryginalną pracę twórczą opublikowaną w 2016 r., której wiodącym autorem jest doktorant (wiek do 30 lat) z Wielkopolski lub Ziemi Lubuskiej. Konkurs ten przeprowadzony będzie w pięciu obszarach działania Akademii, tożsamych z nazwami wydziałów PAN:
  - nauk humanistycznych i społecznych,
  - nauk biologicznych i rolniczych,
  - nauk ścisłych i nauk o Ziemi,
  - nauk technicznych,
  - nauk medycznych.
  Pięcioosobowe komisje oceniające, dla ww. obszarów, nominują do nagrody po jednej pracy naukowej. Laureaci uzyskają nagrody pieniężne oraz dyplomy przyznane przez Prezydium Oddziału PAN w Poznaniu i zatwierdzone przez Prezesa PAN, Prof. Jerzego Duszyńskiego. Laureaci zostaną także zaproszeni do wygłoszenia krótkich komunikatów na temat nagrodzonej pracy na Zgromadzeniu Ogólnym Oddziału PAN w dniu 31 maja 2017 roku Wnioski mogą być zgłaszane do biura Oddziału PAN w Poznaniu drogą elektroniczną (na adres kamila.sobkowska@pan.pl) w terminie od 1 stycznia do 15 marca 2017 r.Ubiegłoroczna edycja konkursu cieszyła się sporym zainteresowaniem ze strony młodych naukowców, a prezentacja nagrodzonych prac była okazją do promocji ciekawych wyników i ich autorów. Poniżej znajduje się formularz oraz regulamin konkursu do pobrania.

  Regulamin konkursu
  Formularz zgłoszeniowy

  Nagrody Naukowe Prezesa PAN za rok 2016

  Prof. Roman SłowińskiProf. Krzysztof Nowak Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że Prof. dr hab. inż. Roman Słowiński, Prezes Oddziału PAN w Poznaniu oraz Prof. dr hab. Krzysztof Nowak, członek korespondent PAN, zostali wyróżnieni nagrodą naukową Prezesa PAN za rok 2016 za:
  1. Prof. Roman Słowiński: opracowanie innowacyjnych metod obliczeniowych inteligentnego wspomagania decyzji, a także za aktywną działalność upowszechniającą naukę w Oddziale PAN w Poznaniu
  2. Prof. Krzysztof Nowak: zainicjowanie nowoczesnych badań nad hormonalną regulacją endokrynnej funkcji trzustki w kontekście magazynowania energii w tkankach i genezy chorób zespołu metabolicznego, a także za stworzenie liczącej się w świecie naukowej grupy badawczej oraz za aktywną działalność upowszechniającą naukę
  Nagrody zostały wręczone podczas 133. Sesji Zgromadzenia Ogólnego PAN w dniu 1 grudnia 2016 r.

  Więcej informacji pod linkiem: www.informacje.pan.pl