Sesja naukowa Dwugłos Nauki

Szanowni Państwo,
chcielibyśmy bardzo serdecznie zaprosić Państwa do udziału w tegorocznej Sesji Naukowej z cyklu "Dwugłos Nauki".

Tegoroczna sesja na temat:

Uwarunkowania wolności - refleksje w setną rocznicę odzyskania niepodległości


odbędzie się 29 listopada br., w Sali Dużej Ośrodka Nauki PAN o godzinie 10.00. Wstęp wolny - serdecznie zapraszamy!!

W pierwszej części sesji prezentacji prawnych aspektów odzyskania niepodległości przez Polskę oraz jej współczesnych odniesień dokona prof. dr hab. Wojciech Łączkowski z Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, natomiast o niepodległości jako wolności narodu opowie prof. dr hab. Wojciech Roszkowski z Instytutu Nauk Politycznych PAN w Warszawie. W II części sesji jako pierwszy wykład wygłosi ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz z Wydziału Teologicznego UAM, który opowie o problemie zabezpieczenia wolności. Jako drugi. problemu wolności jako przywileju oraz powinności podejmie się prof. dr hab. Krzysztof T. Wieczorem z Instytutu Filozofii Uniwersytetu Śląskiego.

wystawa
Program do pobrania

Międzynarodowa Konferencja Interdysciplinary Approaches to Complex Biological Systems

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN serdecznie zaprasza do uczestnictwa w Międzynarodowej Konferencji

Interdysciplinary Approaches to Complex Biological Systems,


która odbędzie się w dniach 12-14 listopada br., w Sali Dużej Ośrodka Nauki PAN w Poznaniu.

Konferencja poświęcona będzie dwóm ważnym wydarzeniom: 100-lecia urodzin Profesora Macieja Wiewiórowskiego oraz 30-leci powołania Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN. Profesor Wiewiórowski był światowej sławy uczonym w dziedzinie chemii produktów naturalnych, prekursorem badań kwasów nukleinowych, wybitnym organizatorem życia naukowego, nauczycielem i wychowawcą kilku pokoleń naukowców.
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN jest instytucją naukową, wyróżniającą się na tle innych jednostek badawczych swoją interdyscyplinarnością związaną z unikatowym sposobem łączenia zaawansowanych badań w obszarze chemii, nauk o życiu i informatyki.

Szczegółowy program konferencji dostępny jest na stronie www.ibch.poznan.pl

Wstęp na konferencję jest bezpłatny, obowiązuje rejestracja.

konkurs

Uroczystość Odnowienia Doktoratu prof. Andrzeja Kostrzewskiego

W dniu 22 października br., w Sali Lubrańskiego Uniwersytetu im. A. Mickiewicza odbędzie się uroczystość Odnowienia Doktoratu prof. Andrzeja Kostrzewskiego, wieloletniego przewodniczącego Komisji Nauk o Ziemii przy Oddziale PAN w Poznaniu (wcześniej Komisja Badań Czwartorzędu). Panu Profesorowi serdecznie gratulujemy wyróżnienia.

Wystawa "Wielkopolska służba zdrowia 100 lat temu" w Instytutcie Genetyki Człowieka PAN

wystawa

Wystawa "I pies, i wydra. Menażeria Jana Jonstona" w Instytutcie Genetyki Człowieka PAN

W Instytucie Genetyki Człowieka PAN obejrzeć można wystawę zatytułowaną I pies, i wydra. Menażeria Jana Jonstona, na której prezentowane są ryciny pochodzące ze zbiorów Biblioteki Raczyńskich, przedstawiające fragmenty XVII-wiecznego kompendium zoologicznego Historiae Naturalis. Wystawa zorganizowana została w ramach stałego cyklu „Scientia et Arte”, który jest efektem współpracy Instytutu Genetyki Człowieka PAN, Biblioteki Raczyńskich i Miasta Poznania.

Kuratorkami wystawy są Karolina Kozioł i Agnieszka Urbańska z Działu Zbiorów Specjalnych Biblioteki Raczyńskich, autorką projektu graficznego jest Mirka Korbańska.

wystawa

Antoni Horst Memorial Lectures 2018

W dniu 5 czerwca 2018 roku w Instytucie Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu miał miejsce kolejny uroczysty wykład w ramach cyklu Antoni Horst Memorial Lectures. Ta seria corocznych wykładów wygłaszanych przez wybitnych przedstawicieli nauki, w swym założeniu prezentuje zróżnicowany wachlarz problemów związanych z nauką, widzianych w szerokim kontekście życia naukowego i społecznego, będąc jednocześnie formą upamiętnienia założyciela Instytutu prof. dr. Antoniego Horsta.

W tym roku wykład „Kardiologia interwencyjna – przełom w leczeniu chorób układu krążenia” wygłosił wybitny kardiolog prof. dr Witold Rużyłło, członek rzeczywisty PAN, Dziekan Wydziału V Nauk Medycznych PAN, wieloletni Dyrektor Instytutu Kardiologii im. Prymasa Wyszyńskiego w Aninie, pionier kardiologii interwencyjnej w kraju. Wykład zgromadził licznych przedstawicieli środowiska Polskiej Akademii Nauk oraz świata lekarskiego Poznania i innych ośrodków.

Tradycyjnie, na zakończenie wykładowcy otrzymują z rąk Dyrektora Instytutu, prof. dr. Michała Witta, pamiątkową statuetkę z podobizną prof. Antoniego Horsta.

Antoni Horst Memorial Lectures

Prof. Roman Słowiński z Tytułem Zasłużonego dla Miasta Poznania

prof. Roman Słowiński Poznańscy radni podjęli decyzję o przyznaniu Tytułu Zasłużonego dla Miasta Poznania, prof. Romanowi Słowińskiemu, członkowi rzeczywistemu PAN, Prezesowi Oddziału PAN w Poznaniu.

Uroczystość wręczenia tytułu odbędzie się poczas uroczystej sesji rady miasta w poznańskim ratuszu, w dniu 29 czerwca.

Wybory na dyrektora Instytutu Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu

Szanowni Państwo, Komisja Konkursowa wyłoniła na stanowisko Dyrektora Instytutu Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu Prof. dr hab. Zbigniewa Trybułę. Funkcję Dyrektora Profesor pełni od dnia 1 czerwca 2018 r. do 31 maja 2022 r.

Gratulujemy i życzymy Panu Profesorowi sukcesów!!

92. Sesja Zgromadzenia Ogólnego Oddziału PAN w Poznaniu

W dniu 24 maja br., w siedzibie Oddziału PAN w Poznaniu, odbyła się 920. Sesja Zgromadzenia Ogólnego Oddziału PAN w Poznaniu. W części otwartej Zgromadzenia Ogólnego zostały wręczone dyplomy oraz wyróżnienia dla laureatów VI Konkursu Oddziału PAN w Poznaniu na najlepszą pracę twórczę, której autorem jest doktorant. Laureaci mieli okazję zaprezentować wyniki swoich badań przedstawionych w publikacjach, podczas krótkiego wystąpenia.

konkurs

92. Sesja Zgromadzenia Ogólnego Oddziału PAN w Poznaniu

Polska Akademia Nauk Oddział w Poznaniu, uprzejmie zaprasza do wzięcia udziału w 92. Sesji Zgromadzenia Ogólnego Oddziału PAN w Poznaniu, która odbędzie się 24 maja br. w Sali Dużej Ośrodka Nauki PAN, przy ul. H. Wieniawskiego 17/19, o godz. 12.00.

W części otwartej wystąpią Laureaci VI edycji Konkursu Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu na najlepszą oryginalną pracę twórczą doktoranta opublikowaną w roku 2017 w pięciu obszarach naukowych. W czasie sesji otwartej zostaną wręczone dyplomy lauretom konkursu oraz osobom wyróżnionym. Program sesji poniżej.

Zgromadzenie

Plakat do pobrania TUTAJ

Laureaci konkrusu na najlepszą pracę badawczą, opublikowaną w 2017 roku, której wiodącym autorem jest doktorant

Uprzejmie informujemy, że zostali wyłonieni laureaci konkursu na najlepszą pracę badawczą opublikowaną w roku 2017. Zwycięzcami zostali:
 • w obszarze nauk humanistycznych i społecznych - mgr Aleksandra Binicewicz, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
 • w obszarze nauk biologicznych i rolniczych - dr Wojciech Rosikiewicz, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
 • w obszarze nauk ścisłych i nauk o Ziemi - mgr Krzysztof Ptaszyński, Instytut Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu
 • w obszerze nauk technicznych - mgr inż. Krzysztof Ciomek, Politechnika Poznańska
 • w obszarze nauk medycznych - dr Katarzyna Klonowska, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu
 • Zespoły oceniające postanowiły przyznać cztery wyróżnienia, które otrzymują:
  1. w obszarze nauk biologicznych i rolniczych - dr Wanda Biała, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu
  2. w obszarze nauk ścisłych i nauk o Ziemi - mgr Krzysztof Kuciński, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
  3. w obszarze nauk technicznych - mgr inż. Mateusz Szczygiełda, Politechnika Poznańska
  4. w obszarze nauk medycznych - mgr Ariadna Zybek-Kocik, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
  Prezydium Oddziału PAN w Poznaniu zatwierdziło powyższych laureatów i wyróżnionych na Prezydium Oddziału które miało miejsce w dniu 08 maja 2018 roku.

  Uchwała Prezydium nr 1/2018

  Wszystkim nagrodzonym oraz wyróżnionym składamy gratulacje oraz życzymy dalszych sukcesów.

  Zaproszenie na konferencję naukową Instytutu Dendrologii PAN

  Szanowni Państwo, Instytut Dendrologii PAN zachęca Państwa do wzięcia czynnego udziału w konferencji naukowej “Relict woody plants: linking the past, present and future”. Na rejestrację i zgłaszanie abstraktów czekamy do 15 maja 2018 r. Konferencja odbędzie się w Kórniku 19 czerwca 2018 r. Organizatorami konferencji są Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk we współpracy z grupą Zelkova/Pterocarya (www.zelkova.ch), Uniwersytetem we Frybourgu (Szwajcaria) oraz Komitetem Biologii Środowiskowej i Ewolucyjnej PAN.

  Celem konferencji będzie przedstawienie najnowszych wyników badań dotyczących filogenezy, paleobotaniki, taksonomii, filogeografii, dendrochronologii, mikologii i ochrony gatunków, w tym biologii rozmnażania i przechowywania zasobów genetycznych. Oprócz podsumowania obecnej wiedzy i wymiany doświadczeń i pomysłów, konferencja umożliwi również wykorzystanie aktualnej wiedzy w zakresie ochrony rzadkich i zagrożonych taksonów w południowej Europie i południowo-wschodniej Azji. Ponadto ułatwi wyznaczenie przyszłych kierunków i perspektyw badań, w tym badań interdyscyplinarnych i umożliwi integrację badaczy z międzynarodowych ośrodków i środowisk naukowych.

  W celu zapoznania się ze szczegółami konferencji zapraszamy do przeczytania ulotki (do pobrania TUTAJ) oraz odwiedzenie strony internetowej konferencji: www.idpan.poznan.pl/konferencja-int

  Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania – Sekretariat Komitetu Organizacyjnego pozostaje do Państwa dyspozycji: 61 817 00 33 Ewa Kalemba - nr tel. wew. 146 Łukasz Walas - nr tel. wew. 158

  XXI Festiwal Nauki i Sztuki - fotorelacja

  Seminarium Komisji Automatyki i Informatyki O/PAN w Poznaniu

  Komisja Automatyki i Informatyki przy Oddziale PAN w Poznaniu wraz z Instytutem Automatyki, Robotyki i Inżynierii Informatycznej oraz Instytutem Informatyki PAN zapraszają na seminarium naukowe:

  Uczenie maszynowe w robotyce i przetwarzaniu obrazów


  Seminarium odbędzie się 18 maja br. w Centrum Wykładowym Politechniki Poznańskiej, ul. Piotrowo 2

  Wstęp bezpłatny. Program sesji poniżej.

  zgromadzenie

  Królewski Order Zasługi I klasy dla prof. Jacka Fisiaka

  legocki26 kwietnia br. król Norwegii Harald V mianował prof. dr hab. Jacka Fisiaka, członka rzeczywistego PAN, kawalerem Królewskiego Orderu Zasługi I klasy. Odznaczenie zostało przyznane w uznaniu za zasługi na rzecz współpracy naukowej pomiędzy polskimi i norweskimi badaczami i uniwersytetami. Profesorowi gratulujemy prestiżowego wyróżnienia.

  XXI Festiwal Nauki i Sztuki w Poznaniu

  bajki

  XXI Festiwal Nauki i Sztuki w Poznaniu

  XXI Poznański Festiwal Nauki i Sztuki startuje już w niedzielę

  22 kwietnie odbędzie się inauguracja XXI Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki. Na dziedzińcu Urzędu Miasta na Placu Kolegiackim zaprezentują się najważniejsze uczelnie i jednostki naukowe Poznania. Zapraszamy mieszkańców w każdym wieku zainteresowanych nauką.

  Lewitujące piłeczki, grające rury, armatki i półkule magdeburskie - inauguracja Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki zapowiada się naprawdę ciekawie.

  Tegoroczna inauguracja odbędzie się pod hasłem „Lewitujących piłeczek”. Zespół Pracowni Demonstracji i Popularyzacji Fizyki UAM pod dowództwem prof. Grzegorza Musiała ma już zgromadzony na tę okazje odpowiedni sprzęt, który posłuży do wyjaśnia zjawisk fizycznych dobrze znanych z życia codziennego. W eksperymencie wzorem ubiegłego roku udział wezmą rektorzy szkół wyższych.

  Inauguracja to również atrakcje w namiotach, gdzie zaprezentują się: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu , Akademia Wychowania Fizycznego im. im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, Laboratorium Wyobraźni oraz Polska Akademia Nauk. Uczelnie przygotowały liczne pokazy, warsztaty i niespodzianki.

  Atrakcją niedzieli będzie także gra miejska, która rozegra się w przestrzeni Starego Rynku, przy udziale czterech poznańskich muzeów: Muzeum Historii Miasta Poznania, Muzeum Sztuk Użytkowych, Wielkopolskiego Muzeum Wojskowego oraz Muzeum Archeologicznego. Uczestnicy gry będą odwiedzać wymienione wyżej muzea, wykonywać zadania i brać udział w przygotowanych wydarzeniach. W zamian za to otrzymają pieczątki. Komplet pieczątek wymieniany będzie na nagrody. Zapisy na grę miejską odbywać będą się w niedzielę od godziny 11:00 na dziedzińcu Urzędu Miasta.

  Niedziela to przedsmak tego, co wydarzy się w trakcie pięciu kolejnych dni. Festiwal bowiem potrwa do 26 kwietnia, Program, zapisy i informacje o festiwalu znajdują się na stronie www.festiwal.amu.edu.pl

  10. Tydzień w Poznaniu - fotorelacja

  Alumno bene Merenti dla prof. Andrzeja Legockiego

  legocki21 marca 2018 r., o godz. 14.00 w Gabinecie Rektora UAM, odbędzie się uroczystość wręczenia medalu Alumno Bene Merenti prof. dr hab. Andrzejowi Legockiemu, członkowi rzeczywistemu PAN, członkowi Prezydium Oddziału PAN w Poznaniu. Wyróżnienie to przyznawane jest wybitnym absolwentom Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

  Rozmowa z prof. Michałem Wittem w programie Wielkopolska Warta Poznania

  W dniu 13 marca prof. Michał Witt był gościem programu Wielkopolska Warta Poznania emitowanego przez TVP3 Poznań. Program został nakręcony w ramach promocji 10. Tygodnia Mózgu w Poznaniu i był okazją do przybliżenia mieszkańcom Poznania i Wielkopolski budowy, funkcjonalności oraz ciekawostek związanych z Centralnym Układem Nerwowym. Program można obejrzeć pod adresem: poznan.tvp.pl/36378455/13032018,

  Wystawa ilustracji do wierszy Ignacego Krasickiego

  laureaci

  Przyjmujemy jeszcze zgłoszenia do konkursu na najlepszą publikację z 2017r., której wiodącym autorem jest doktorant

  Szanowni Państwo,

  Uprzejmie informujemy, że Oddział PAN w Poznaniu ogłosił VI. edycję konkursu na najlepszą oryginalną pracę twórczą opublikowaną w 2017 r., której wiodącym autorem jest doktorant (wiek do 30 lat) z Wielkopolski lub Ziemi Lubuskiej. Konkurs ten przeprowadzony będzie w pięciu obszarach działania Akademii, tożsamych z nazwami wydziałów PAN:
  - nauk humanistycznych i społecznych,
  - nauk biologicznych i rolniczych,
  - nauk ścisłych i nauk o Ziemi,
  - nauk technicznych,
  - nauk medycznych.
  Laureaci, po jednym z każdego obszaru, uzyskają nagrody pieniężne (po 4000 PLN) oraz dyplomy. Zostaną także zaproszeni do wygłoszenia krótkich komunikatów na temat nagrodzonej pracy na Zgromadzeniu Ogólnym Oddziału PAN w dniu 24 maja 2018 r. Wnioski należy zgłaszać na formularzu elektronicznym do biura Oddziału PAN w Poznaniu, na adres kamila.sobkowska@pan.pl, w terminie do 10 marca 2018 r. Wniosek wypełnia i przesyła kandydat. Jak precyzuje regulamin, kandydat do nagrody musiał mieć status doktoranta w 2017r., ale nie musiał mieć otwartego przewodu doktorskiego. Poniżej znajduje się formularz oraz regulamin konkursu do pobrania.

  Regulamin konkursu
  Formularz zgłoszeniowy

  10. Tydzień Mózgu w Poznaniu

  10. Tydzień Mózgu w Poznaniu

  Zmarł prof. dr hab. Lech Zimowski

  Z najgłębszym smutkiem zawiadamiamy,
  że w dniu 10 lutego 2018 r. w wieku 92 lat zmarł

  Prof. dr hab. Lech Zimowski

  wybitny naukowiec,
  Przewodniczący Komisji Urbanistyki i Planowania Przestrzennego
  przy Oddziale PAN w Poznaniu,
  pomysłodawca medalu Naturae Tutela Res Necessaria Nominum.
  Były dyrektor Instytutu Architektury i Planowania Przestrzennego PP
  oraz Instytutu Architektury i Urbanistyki Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy.

  Charyzmatyczny pasjonat swojej dziedziny nauki,
  łączący wiele różnorodnych środowisk naukowych w kraju i za granicą.

  Odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim OOP Polonia Restituta oraz Medalem Polskiej Akademii Nauk i Medalem Labora Omnia Vincit Towarzystwa im. H. Cegielskiego w Poznaniu.


  Rodzinie Profesora składamy wyrazy głębokiego współczucia
  Prezes, Członkowie Prezydium i pracownicy
  Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu
  oraz Członkowie Komisji Urbanistyki
  i Planowania Przestrzennego O/PAN w Poznaniu

  Uroczystości pogrzebowe prof. Włodzimierza Krzyżosiaka

  Szanowni Państwo!

  Pogrążony w głębokim smutku i żalu zawiadamiam, że 21 grudnia 2017 odszedł od nas nagle Profesor Włodzimierz Krzyżosiak, wybitny polski biochemik, członek Polskiej Akademii Nauk, wieloletni pracownik Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN, Kierownik Zakładu Biomedycyny Molekularnej.

  W osobie Pana Profesora Instytut nasz stracił znamienitego uczonego, wspaniałego, wielkiej dobroci i życzliwości Człowieka i Przyjaciela.

  Cześć Jego Pamięci!
  Dyrektor Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN
  Marek Figlerowicz

  Równocześnie pragnę poinformować, że pogrzeb Profesora Krzyżosiaka odbędzie się 4 stycznia 2018 o godzinie 14:30 na Cmentarzu Junikowskim. Przed pogrzebem, o godzinie 11:00, w Ośrodku Nauki PAN przy ulicy Wieniawskiego odbędzie się nadzwyczajne, otwarte posiedzenie Rady Naukowej ICHB PAN poświęcone pamięci Profesora. Msza święta pogrzebowa odprawiona zostanie w Kościele karmelitów na Wzgórzu św. Wojciecha o godzinie12:30. Uprzejmie prosimy o potwierdzenie swego udziału w otwartym nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Naukowej ICHB PAN telefonicznie lub e-mailowo: (tel. 61 852 89 19 , e-mail: ibch@ibch.poznan.pl)