Komisje Naukowe

Przy Oddziale Polskiej Akademii Nauk działają 22 Komisje Naukowe zrzeszających około 600 uczonych z różnych uczelni państwowych oraz instytucji naukowych. Pełnią one kluczową rolę w działalności naukowej Oddziału Poznańskiego.

Realizują się one poprzez organizowanie konferencji oraz sesji naukowych o zasięgu regionalnym, krajowym jak również przyciągające naukowców i specjalistów róznych dziedzin z zagranicy. Członkowie Komisji uczestniczą również w konferencjach organizowanych przez inne ośrodki naukowe w Polsce oraz zagranicą, co pozwala na zacieśnianie współpracy i wymianię poglądów. Odgrywają rolę w integracji poznańskiego środowiska naukowców, a także specjalistów w określonych dziedzinach z różnych części kraju.

Komisje naukowe oraz poszczególni członkowie komisji uczestniczą w opiniowaniu decyzji dotyczących spraw związanych z regionem oraz środowiskiem w którym żyjemy.

Komisje prowadzą także działalność wydawniczą, publikując w formie zeszytów lub monografii swoje dotychczasowe osiągnięcia oraz referaty wygłoszone na sesjach naukowych.

Wydział I                             Więcej

Wydział II                            Więcej

Wydział III                           Więcej

Wydział IV                          Więcej

Wydział V                           Więcej