Konkurs dla doktorantów na najlepszą oryginalną pracę twórczą - regulamin

Regulamin konkursu na nagrodę Poznańskiego Oddziału PAN
za najlepszą oryginalną pracę twórczą, której wiodącym autorem
jest doktorant z terenu Oddziału.

  1. Nagrodę przyznaje Prezes Akademii na wniosek Prezydium Oddziału PAN w Poznaniu. Środki pochodzą z puli środków przeznaczonych na nagrody naukowo-organizacyjne Prezesa PAN
  2. Nagroda przyznawana jest za oryginalne osiągnięcia badawcze doktoranta, które zostało opublikowane w roku poprzedzającym przyznanie.
  3. Do konkursu może przystąpić osoba, która:
    1. w roku poprzedzającym złożenie wniosku przygotowywała rozprawę doktorską w instytucji naukowej zlokalizowanej w województwie wielkopolskim lub lubuskim
    2. nie ukończyła 30 lat w chwili składania wniosku
    3. zgłasza do konkursu 1 oryginalną opublikowaną pracę twórczą (lub monografię)
Czytaj więcej