Na terenie działalności Oddziału - województwo Wielkopolskie oraz Lubuskie - istnieje 8 Instytutów, 4 Zakłady, 4 Pracownie i 3 inne placówki. We wszystkich 19 placówkach zatrudnionych jest ogólem 1108 pracowników, w tym 136 profesorów i docentów (dane na dzień 31 grudnia 2010 r.).

Instytuty PAN w Poznaniu

Czytaj więcej

Zakłady PAN w Poznaniu

Czytaj więcej

Pracownie PAN w Poznaniu

Czytaj więcej

Inne placówki

Biblioteka Kórnicka PAN
Dyrektor: Prof. dr hab. Tomasz Jasiński

Adres: ul. Zamkowa 5, 62-035 Kórnik
Tel.: 48 618170081, 48 618170097, fax: 48 618171930
bkpan@bkpan.poznan.pl, www.bkpan.poznan.pl

Obserwatorium Astrogeodynamiczne, Centrum badań Kosmicznych PAN
Kierownik: Dr Paweł Lejba

Adres: ul. Drapałka 4, 62-035 Kórnik, Borówiec
Tel. 48 618170187, fax: 48 618171930
office@cbk.poznan.pl, www.cbk.poznan.pl

Archiwum PAN w Warszawie, Oddział w Poznaniu
Kierownik: Dr Jarosław Matysiak

Adres: ul. Mielżyńskiego 27/29, 61-725 Poznań
Tel.: 48 618521320
archpan@man.poznan.pl, www.man.poznan.pl/~archpan