2. Tydzień Mózgu w Poznaniu

Materiały wideo z 2. Tygodnia Mózgu

Udostępniamy Państwu materiały wideo z 2. Tygodnia Mózgu.

Do oglądania wykładów prosimy używac programu Windows Media Player w wersji 9 lub nowszej.

Materiały mogą Państwo obejrzeć dzięki pomocy Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego afiliowanego przy Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN
Poznańskie Centrum Superkomputerowo - Sieciowe

Lista wykładów do obejrzenia:

15.03. Poniedziałek
17.00Uroczyste otwarcie - Prof. dr hab. inż. Jan Węglarz, członek rzeczywisty PAN
Prezes Oddziału PAN w Poznaniu
Prowadzący: Prof. dr hab. Tomasz Twardowski
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu
mms://sulius.mic.psnc.pl/2_tydzien_mozgu/2010-03-15_01_Uroczyste-otwarcie.asf
17.10Wykład inauguracyjny: Perspektywy psychiatrii oczyma biologa
Prof. dr hab. Jerzy Vetulani, członek rzeczywisty PAN
Instytut Farmakologii PAN w Krakowie
mms://sulius.mic.psnc.pl/2_tydzien_mozgu/2010-03-15_02_Perspektywy-psychiatrii-oczyma-biologa.asf
16.03. Wtorek
17.00Pamięć nasza ulotna
Prof. dr hab. Leszek Kaczmarek, członek korespondent PAN,
Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie
mms://sulius.mic.psnc.pl/2_tydzien_mozgu/2010-03-16_01_Pamiec-nasza-ulotna.asf
17.45Anoreksja - zaburzenie cywilizacyjne czy biologiczna predyspozycja
Prof. dr hab. Andrzej Rajewski, Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży UM w Poznaniu
mms://sulius.mic.psnc.pl/2_tydzien_mozgu/2010-03-16_02_Anoreksja-zaburzenia-cywilizacyjne-czy-biologiczna-predyspozycja.asf
17.03. Środa
18.00Umysł ludzki a umysły zwierzęce
Prof. dr hab. Krzysztof Łastowski
Zakład Epistemologii i Kognitywistyki,Instytut Filozofii UAM
mms://sulius.mic.psnc.pl/2_tydzien_mozgu/2010-03-17_01_Umysl-ludzki-a-umysly-zwierzece.asf
18.03. Czwartek
17.00Umysł w szponach technologicznej codzienności - rzecz o integrującym wymiarze kognitywistyki
Dr Dawid Wiener,
Zakład Logiki i Kognitywistyki, Instytut Psychologii UAM w Poznaniu
mms://sulius.mic.psnc.pl/2_tydzien_mozgu/2010-03-18_01_Umysl-w-wszponach-technologicznej-codziennosci.asf
17.45Zobaczyć jak działa mózg. Nowoczesne metody obrazowania
Dr n. med. Mikołaj Pawlak
Zakład Logiki i Kognitywistyki, Instytut Psychologii UAM w Poznaniu
Klinika Neurologii i Chorób Naczyniowych Układu Nerwowego UM w Poznaniu
mms://sulius.mic.psnc.pl/2_tydzien_mozgu/2010-03-18_02_Zobaczyc-jak-dziala-mozg.asf
19.03.Piątek
17.00Nowoczesne terapie guzów mózgu
Doc. dr hab. Eliza Wyszko, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu
mms://sulius.mic.psnc.pl/2_tydzien_mozgu/2010-03-19_01_Nowoczesne-terapie-guzow-mozgu.asf
17.30Udary krwotoczne w przebiegu tętniaków i naczyniaków mózgu. Diagnostyka i leczenie
Prof. dr hab. Stanisław Nowak
Klinika Neurochirurgii i Neurotraumatologii UM w Poznaniu
mms://sulius.mic.psnc.pl/2_tydzien_mozgu/2010-03-19_02_Udary-krwotoczne-w-przebiegu-tetniakow-i-naczyniakow-mozgu.asf
18.00Każdy chce żyć długo, ale nikt nie chce być stary - co wiemy o procesie starzenia
Doc. dr hab. Jolanta Dorszewska, Katedra i Klinika Neurologii UM w Poznaniu
mms://sulius.mic.psnc.pl/2_tydzien_mozgu/2010-03-19_03_Kazdy-chce-zyc-dlugo-ale-nikt-nie-chce-byc-stary.asf