5. Tydzieł„ Mózgu w Poznaniu
facebook

Szanowni Pań„stwo,

Tegoroczna edycja Śšwiatowego Tygodnia Mózgu, która odbędzie się™ w dniach
11-15 marca br. jest 5. Jubileuszową… edycja…, w której bierze udział Poznań„.

W ramach 5. Tygodnia Mózgu w Poznaniu przygotowaliś›my dziewięć‡ wyk‚ładw wybitnych specjalistów z wiodąących oś›rodków krajowych oraz koncert, który odbę™dzie się™ pierwszego dnia w Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu.

Uczestnictwo w wykł‚adach przybliży nas do poznania tajemnic naszego mózgu – w tym roku w zakresie psychologii, psychiatrii, neurologii, neuroradiologii, otolaryngologii i biologii. Wykł‚adowcy pomogą nam zajrzeć do wnę™trza mózgu, by dowiedzieć się:

Dowiemy się™ także, czy osoby dwuję™zyczne mają inne mózgi i w jaki sposób mózg ulega manipulacjom i puł‚apkom myślowym zakł‚adanym przez sprzedawców.

ODKRYWAJ Z NAMI TAJEMNICE MӓZGU!

Wywiad w Radiu Emaus z Prof. Sł‚owińskim - posł‚uchaj

Wywiad z Profesorem Romanem Sł‚owiń„skim w telewizji internetowej "Platon" - obejrzyj

Zapraszamy!

Wykł‚ady bę™dą odbywał‚y się™ w Ośrodku Nauki Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu przy ul. H. Wieniawskiego 17/19, od godziny 17.00, a koncert w Auli Nova Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego przy ul. łšw. Marcin 87.