4. Tydzień Mózgu w Poznaniu
Wywiad z Profesor Małgorzatą Kossut z Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie