5. Tydzień Mózgu w Poznaniu
Wywiad z Profesorem Romanem Słowińskim, Prezesem Oddziału PAN w Poznaniu
>