6. Tydzień Mózgu w Poznaniu
facebook

Szanowni Państwo,

Zapraszamy na spotkania w ramach kolejnego 6. Tygodnia Mózgu w Poznaniu.

Warto abyśœcie Państwo zarezerwowali swój czas w dniach 10-14 marca 2014 r. codziennie od godz. 17.00 do 19.00.

Poznanie funkcjonowania naszego mózgu pozwala na lepsze zrozumienie samego siebie oraz bliskich osób. Dlatego naszym celem jest przybliżenie specjalistycznej wiedzy o mózgu w sposób zrozumiały dla każdego słuchacza.

Wykłady będą jak zwykle różnorodne i ciekawe, w czasie popołudniowych spotkań będziemy mówić o następujących problemach:

Po wykładach możecie Państwo zadawać pytania. Wszystkie wykłady będą tłumaczone na język migowy przez Dominikę Mroczek. Wszystkie wykłady będą również transmitowane na żywo przez internet z tejże strony. Wykładom towarzyszy wystawa pt. "Co się dzieje w naszej głowie"

Zapraszamy również na koncert muzyki Krzysztofa Komedy, w poniedziałek 10 marca po wykładzie inauguracyjnym.

ODKRYWAJ Z NAMI TAJEMNICE MÓZGU!

Wywiad z Profesorem Romanem Słowińskim


Zapraszamy!

Wykłady i wystawa będą odbywały się w Oœrodku Nauki Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu przy ul. H. Wieniawskiego 17/19, od godziny 17.00, a koncert w Auli Nova Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego przy ul. Œw. Marcin 87.