10. Tydzień Mózgu w Poznaniu
facebook

Kontakt:

Polska Akademia Nauk Oddział w Poznaniu
Ul. H. Wieniawskiego 17/19
61-713 Poznań

Tel: 61 641 50 05, 641 50 04
e-mail: poznan@pan.pl
www.pan.poznan.pl