8. Tydzień Mózgu w Poznaniu
facebook

Program ze streszczeniami i biogramami wykładowców
8. Tygodnia Mózgu w Poznaniu

14-18 marca 2015 r.

14.03. Poniedziałek
Inauguracja
17.00Uroczyste otwarcie Prof. dr hab. inż. Roman Słowiński
Członek rzeczywisty PAN, Prezes Oddziału PAN w Poznaniu
17.10Mapy mózgu w diagnozie, leczeniu i predykcji
Prof. dr hab. inż. Wiesław L. Nowiński,Centrum Anatomii Wirtualnej i Symulacji Chirurgicznej, Uniwerystet Kardynała S. Wyszyńskiego
19.00Koncert inauguracyjny
otwieraj±cy 45. Poznańsk± Wiosnę Muzyczn±
Akademia Muzyczna im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu, Aula UAM
ul. Wieniawskiego 1
15.03. Wtorek
Współpraca ciało-mózg
Prowadz±cy: Prof. dr hab. med. Grzegorz Oszkinis
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
17.00Mózg i koś¶ci, czyli jak mózg leczy złamania
Prof. dr hab med. Krzysztof Słowiński, dr med. Bartosz Mańkowski
Klinika Chirurgii Urazowej, Leczenia Oparzeń i Chirurgii Plastycznej, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
18.00Przez żoł±dek do serca - prawda czy fałsz?
Prof. dr hab. med. Marek Ruchała,
Klinika Endokrynologii, Przemiany Materii i Chorób Wewnętrznych, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
16.03. ¦środa
Depresja i choroby otępienne
Prowadz±cy: Prof. dr hab. Marek ¦świtoński
Członek korespondent PAN, Wiceprezes Oddziału PAN w Poznaniu
17.00"Mentem inextinxtam facere" - poznać i zrozumieć proces starzenia się mózgu
Dr hab. Grażyna Niewiadomska, prof. nadzw. PAN
Instytut Biologii Doś¶wiadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie
18.00Dlaczego chorujemy na depresję?
Dr hab med. Jan Jaracz, prof. UM
Katedra Psychiatrii, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
17.03. Czwartek
Choroby mózgu i styl życia
Prowadz±cy: Prof. dr hab. Jan Barciszewski
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
17.00Jak leczyć guzy przysadki?
Prof. dr hab. med. Włodzmierz Liebert
Klinika Neurochirurgii i Neurotraumatologii, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
18.00Jak dieta i alkohol wpływaj± na pracę mózgu i układu rozrodczego?
Dr hab. Joanna H. ¦śliwowska
Pracownia Neurobiologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
18.03.Pi±tek
Twórczoś¶ć i uzależnienia
Prowadz±cy: Prof. dr hab. Krzysztof Szyfter
Instytut Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu
17.00Zaburzenia psychiczne a kreatywnoś¶ć artystyczna
Dr med. Bogusław Habrat
Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
18.00Hazard nie uzależnia. Założymy się?
Dr Andrzej Silczuk
Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

Na wykłady i na koncert wstęp wolny!