8. Tydzień Mózgu w Poznaniu
facebook

Program ze streszczeniami i biogramami wykładowców
9. Tygodnia Mózgu w Poznaniu

13-17 marca 2017 r.

13.03. Poniedziałek
Inauguracja
17.00Uroczyste otwarcie Prof. dr hab. inż. Roman Słowiński
czł. rzeczywisty PAN, Prezes Oddziału PAN w Poznaniu
17.05Udar mózgu - zapobieganie i leczenie
Prof. dr hab. n. med. Anna Członkowska czł. korespondent PAN, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
18.00Współczesna chirurgia mózgu i perspektywy jej rozwoju w najbliższej przyszłości
Prof. dr hab n. med. Mirosław Ząbek, Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie
19.00Koncert inauguracyjny
studentów Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu
prowadzenie:
prof. dr hab. Halina Lorkowska, Rektor Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu. Sala Duża Ośrodka Nauki PAN
14.03. Wtorek
Choroby i wady rozwojowe mózgu
Prowadzący: Prof. dr hab. Jan Barciszewski
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
17.00Co łączy wady budowy czaszki i funkcje mózgu?
Prof. dr hab n. med. Dawid Larysz
Centrum Onkologii - Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach
18.00Komórki macierzyste i regenracja chorego mózgu
Dr hab. Maciej Figiel,
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
15.03. Środa
Mózg molekularny i język mózgu
Prowadzący: Prof. dr hab. Marek Figlerowicz
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
17.00Biologia molekularna zdrowego i chorego umysłu z perspektywy jednego białka
Prof. dr hab. Leszek Kaczmarek, czł. rzeczywisty PAN
Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie
18.00Mózg i język. Co mówią o języku zaburzenia mowy?
Dr hab. Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska
Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytet Medyczny w Poznaniu im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
16.03. Czwartek
Operacyjne leczenie depresji lekoopornej
Prowadzący: Prof. dr hab. n. med. Michał Witt
Instytut Genetyki Człowieka PAN
17.00Stymulacja nerwu błędnego z perspektywy psychiatry
Dr hab. n. med. Krzysztof Kucia
Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca w Katowicach
18.00Stymulacja nerwu błędnego oczami neurochirurga
Dr hab. n. med. Krzysztof Zapałowicz
Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca w Katowicach
17.03.Piątek
Tiki i mózg muzyczny
Prowadzący: Prof. dr hab. Marek Świtoński, czł. korespondent PAN, Wiceprezes Oddziału PAN w Poznaniu
17.00Zaburzenia tikowe
Prof. dr hab. n. med. Tomasz Wolańczyk
Warszawski Uniwersytet Medyczny
18.00Muzyka a geny - czy jest tu jakiś związek?
Prof. dr hab. n. med. Michał Witt
Instytut Genetyki Człowieka PAN

Na wykłady i na koncert wstęp wolny!