11. Tydzień Mózgu w Poznaniu
facebook

Transmisja na żywo z 10. Tygodnia Mózgu

Materiały mog± Państwo obejrzeć dzięki pomocy Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego afiliowanego przy Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN
Poznańskie Centrum Superkomputerowo - Sieciowe